Shiftedminds Eğitim Platformu
Shiftedminds Eğitim Platformu Questions For Organizer?

Shiftedminds olarak değişen ve dönüşen dünyanın kurumlardan, takımlardan ve bireylerden beklentilerinin farkındayız. Eğitimlerimizin tamamı Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınlamış olduğu yeni yüzyıl yetkinliklerini temel alarak hazırlanmıştır. Bilimsel, güncel ve verimli çıktıları olan online eğitimleri hibritleyerek workshoplarda katılımcılarımızla buluşturuyoruz. Bilginin hafifliğine inanarak sadece teoriden oluşmayan, pratik uygulamalarla desteklenen 21. Yüz yılın yetkinliklerine cevap verecek şekilde dizayn edilmiş eğitimlerimiz ile iş dünyasının, eğitim dünyasının ve bireylerin yeni dünyaya entegrasyonunu sağlamaktayız.


Load More

End of results.