08 July 2021 - Thursday

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ (ACT) İLE KENDİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Online
KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ (ACT) İLE KENDİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Event Details

**KATILIM SERTİFİKALIDIR

**8-9 TEMMUZ 2021 6 SAAT

EĞİTİM İÇERİĞİ

- Mutluluğun psikolojisi bizi neden zorluyor?

- Hayatın zorluklarını nasıl karşılamalı?

ACT'ın altıgen modeli bize nasıl yardımcı olur?

Otomatik pilottan çıkmak ve farkındalığı yaşamak için metodlar nelerdir?

- Değerlerimizi nasıl keşfederiz?

- Psikolojik esnekliğe varmak ve orada kalmak nasıl mümkün olur?

Dr. E. Ensari Cicerali tarafından sunulacaktır.

Katılım için alandan olma zorunluluğu yoktur.

Bu bir terapi temelli kendine yardım ve psikolojik sağlığa yatırım programıdır.

08 July 2021 Thursday 18:30

09 July 2021 Friday 21:30


Online Event - Zoom

Event Promoter

Davranış Bilimleri Akademisi
Davranış Bilimleri Akademisi

Davranış bilimlerinde uzman akademisyenlerin ve asistanlarının bireylere ve kurumlara hizmet vermek için Dr. Lütfiye Kaya Cicerali liderliğinde birleştiği bir araştırma, ölçme/değerlendirme, raporlama, eğitim ve danışmanlık kurumuyuz. Misyonumuz en güncel ve kanıta dayalı teknikleri ve araçları kullanarak birey ve grupların farklı bağlamlarda davranışını tanımlamak, ölçmek, değerlendirmek ve değiştirmektir.