08 December 2021 - Wednesday

NÖROPSİKOLOJİ VE PSİKOFARMAKOLOJİ EĞİTİMİ

Online
NÖROPSİKOLOJİ VE PSİKOFARMAKOLOJİ EĞİTİMİ

Event Details

EĞİTİM 4 GÜN SÜRECEKTİR.

8-15-22-29 Aralık tarihlerinde olacaktır.

15+ saat 

EUROPASS ONAYLI KATILIMCI SERTİFİKALI BİR EĞİTİMDİR.

EĞİTİM İÇERİĞİNİ DETAYLI OLARAK BELİRTEN TÜRKÇE-İNGİLİZCE REFERANS MEKTUBU VERİLECEKTİR.

EĞİTİM İÇERİĞİ

* Beynin yapısı ve işleyişi

* Psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar, yan etkileri, ikameleri ve bitkisel tedavi alternatifleri anlatılacaktır.

* Ele alınacak psikolojik durumlar;

  * depresyon

  * anksiyete

  * TSSB

  * bipolar bozukluk

  * dikkat eksikliği ve hiperaktivite

  * bağımlılık durumları

  * uyku bozuklukları

Eğitimi tamamlayanlara detaylı eğitim içeriği ile  Europass onaylı katılımcı sertifikası verilecektir.

Eğitmen Hakkında;


Lütfiye Kaya Cicerali 1977 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı çift anadalından sonra Boğaziçi Üniversitesinde Bilişsel Bilimler yüksek lisans eğitimi almış ardından da Münih Üniversitesi’nde Mükemmellik Psikolojisi master programlarını tamamlamıştır. Münih’te androgoji, bireysel farklılıklar ve organizasyonel psikoloji alanlarında uzmanlaşırken, yüksek lisans tezini Bayern’de klinik olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklar ve aileleriyle birebir çalışarak yapmıştır. Ardından Bilgi Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamış, doktora tezinde işyerinde psikolojik yıldırmaya uğramış bireylerin psikolojik sağlıklarındaki bozulmayı araştırmıştır. Doktora sonrası araştırmacı olarak bir yıl İsveç’te Lund Üniversitesi Tıp Fakültesinin Psikiyatri Bölümü’ne bağlı Uğraş Terapisi Divizyonunda çalışmış, uğraş terapisinde kullanılan bazı psikometrik araçların Türkçe’ye çevrilerek geçerlik güvenirlik çalışmalarını yapmış ve yayınlamıştır. Arel, Aydın, Üsküdar, Şehir, Yeditepe, Işık ve Okan Üniversitesi gibi pek çok üniversitenin lisans bölümlerinde ders veren Dr. Kaya Cicerali, 2012’den beri Nişantaşı Üniversitesi’nde tam zamanlı kadrodadır. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji, Aydın Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Nişantaşı Üniversitesi Genel Psikoloji yüksek lisans programlarında ders vermiş, halen Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında psikoterapi ve kişilik üzerine dersler vermektedir. Akademik hayat öncesinde 10 yıl kadar danışmanlık şirketi ve şirket içi insan kaynakları tecrübesi vardır. Ayrıca üç yıl kadar Euromonitor International’da Türkiye Endüstri Analisti olarak çalışmıştır. 

08 Aralık 2021 Çarşamba 18:30-22:00

29 Aralık 2021 Çarşamba 18:30-22:00


Online Etkinlik - Zoom

08 December 2021 Wednesday 18:30

29 December 2021 Wednesday 22:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Davranış Bilimleri Akademisi
Davranış Bilimleri Akademisi

Davranış bilimlerinde uzman akademisyenlerin ve asistanlarının bireylere ve kurumlara hizmet vermek için Dr. Lütfiye Kaya Cicerali liderliğinde birleştiği bir araştırma, ölçme/değerlendirme, raporlama, eğitim ve danışmanlık kurumuyuz. Misyonumuz en güncel ve kanıta dayalı teknikleri ve araçları kullanarak birey ve grupların farklı bağlamlarda davranışını tanımlamak, ölçmek, değerlendirmek ve değiştirmektir.