23 June 2021 - Wednesday

Erkekler Konuşuyor

İstanbul
Erkekler Konuşuyor

Event Details

ERKEKLER KONUŞUYOR NEDİR?
Toplumsal cinsiyet eşitliği için toplumun parçası olan tüm cinsiyetler ile birlikte kültürel kodları
sorgulamak, tartışmak ve ortak çözümler bulmak için bir araya geldiğimiz bir etkinlik seridir.
• AMACIMIZ ?
-Toplumsal ve kültürel kodlarla belirlenen “Erkeklik Kültürünü” tartışmak
-Erkeklerin cinsiyetlerinden ötürü kendilerine yüklenen sorumlulukları sorgulamalarını sağlamak ve sorumlulukları hakkındaki duygu ve düşüncelerini anlamak
-Cinsiyet eşitliği diyaloğuna tarafların katılmasını sağlamak
-Hiçbir cinsiyetin yalnızca cinsiyetinden ötürü herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaması veya üstünlüğe sahip olmaması için toplumun dayattığı rollerin dışına çıkılmasına aracı olmak
• NE YAPIYORUZ?
“Genelde konuşmayı gerekli görmeyen ve sessiz kalan“ erkeklerin bakıs açılarını, kendilerine verilen rollerden memnun olup olmadıklarını, kadın ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkındaki görüşlerini dinleyerek cinsiyetlerin kendilerine dayatılan rollerin farkına varmalarına ve o rollerin dışına çıkmalarına aracılık ediyoruz.
• NEDEN KATILMALISINIZ ?
Toplumdaki bütün cinsiyetler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğimizi sorgulamak ve değişim için önce farkında olmak sonra da farkındalık yaratmak istiyorsanız bu panele katılmalısınız.

23 June 2021 Wednesday 19:00

23 June 2021 Wednesday 20:30


39 KALAMIŞ MARİNA HOTEL& RESTAURANT, Fenerbahçe, Münir Nurettin Selçuk Cd. No:28-30, 34726 Kadıköy/İstanbul, Kadıköy, İstanbul


View Map

Event Promoter

Comments