30 May 2021 - Sunday

Pozitif Psikolojinin Örgüt Kültüründe Yeri

Online
Pozitif Psikolojinin Örgüt Kültüründe Yeri

Event Details

Pozitif Psikolojinin Örgüt Kültüründe Yeri atölyemiz sizlerle

1.Psikolojik Sermaye Ve Örgüt kültürü Kavramları
Psikolojik sermaye; kişinin zorluklara karşı ayakta durabilme, kendini fark edebilme, yönetebilme gücü ve kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Çalışanların psikolojik olarak güçlerini yitirmemeleri ve bulundukları örgüt içinde kendilerine yer edinebilmelerinde örgütün rolünü ortaya koymaktadır.
2.Modernizim Ve Postmodernizime Geçiş
Modernizim, toplumsallıktan bireyselliğe açılan yolda, örgüt içinde çalışan bireylerin psikolojik algılarını farklı pencerelere evrilmesine sebep olmuştur. Postmodernizim ile bilginin metalaşması, yaşamdaki deformasyon süreçlerinin örgüte yansıması ve çalışanların algısı. Modernizimden postmodernizime geçiş süreçlerini kapsamaktadır.
3.Pozitif Psikolojinin Örgüt Çalışmasında Yeri
Örgüt içinde her birey kendine bir yer edinmektedir. Bu bağlamda da her örgütün bir kolektif çalışma disiplini vardır ve bu disipline bağlı çalışanların tutum ve davranışları, algıları ve örgüte ayak uydurma biçimleri bireylerin psikolojik sermayeleriyle doğru orantıda ilerlemektedir. Be sebeple de bireylerin örgüt içinde pozitif psikoloji ile yönetilmesinin kurum başarısı ve çalışan psikolojisi açısından önem arz etmektedir.

Pozitif Psikolojinin Örgüt Kültüründe Yeri atölyemiz 30.05.2021 tarihinde YouTube üzerinden canlı gerçekleşecektir.

 Atölyeye Katılım Ücretsizdir

 Katılım belgesi ücreti 9₺'dir.

30 May 2021 Sunday 20:00

30 May 2021 Sunday 22:00


Online Event - YouTube

Event Promoter

İnsanca Akademi
İnsanca Akademi Questions For Organizer?

İnsanca Akademi 2020 yılı ağustos ayında Psikoloji öğrencileri tarafından kurulmuş, yalnızca psikolojiye değil birçok alana dair çalışmalar yapan öğrenci odaklı bir oluşum. Başladığımız günden beri hem öğretici hem ilgi çekici içerikler, atölyeler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar ve vaka analizleri ile takipçilerimizle buluşuyoruz.

Comments