10 October 2020 - Saturday

GÜLÜSTÜ SALUR İLE ANNE BABALARIMIZ YAŞLANIRKEN BİZ NE YAŞIYORUZ?

Online
GÜLÜSTÜ SALUR İLE ANNE BABALARIMIZ YAŞLANIRKEN BİZ NE YAŞIYORUZ?

Event Details

Uzun ömrün sonuçlarını kişisel hikayelerimizde ve toplumsal olarak nasıl yaşıyoruz? 

Yaşlanmadan uzun yaşamak isteyenler, yüceltilen gençlik, yaşlanmayı reddedenler bir yanda, kronik hastalıklarla yaşlananlar, yalnızlaşarak, yoksunlaşarak ve yoksullaşarak yaşlananlar diğer yanda.

Kişisel hikayelerimizde kendi yaşlılığımızdan önce yaşlılığı anne ve babalarımızda öğreniyor, yaşıyoruz, eğer şansımız varsa. Yaşlılık yetişkin hayatımızın doğal bir uzantısı olarak yaşanabileceği gibi, büyük değişimlerle de yaşanabiliyor. Yaşlanmanın yol açabildiği fiziksel, bilişsel ve ruhsal değişimleri tanımadan ve bu değişimin oluşturduğu gereksinimleri karşılamadan aile ve toplumun yaşlılığı bir nimet gibi yaşaması mümkün değil. Yaşamı, yaşlanmayı ve hatta ölümlülüğümüzü kavramadan yaşam dengemizi, çoğumuzun aradığı manayı da bulmak kolay değil.

65+ Yaşlı Hakları Derneği’ni kurucusu, Nörolog Dr. Gülüstü Salur ile bu çok özel interaktif buluşmada yaşlanmayı anlamaya çalışıp, orta kuşak, hem anne babalarının yaşlılığını, hem kendi yaşam ve yaşlanma hazırlıklarını nasıl taşıyacak, konuşuyoruz. Günlük yaşamdan örneklerle, Dr. Salur'un yaşamlarına misafir olduğu, yol arkadaşlığı yaptığı yaşlıların ve yakınlarının öyküleriyle yaşlanılabilen yaşamları konuşuyoruz.

Atölye Lideri

Gülüstü Salur, 1991 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1992-1998 yılları arasında İTF Nöroloji Anabilim dalında ihtisas yapmış ve Davranış Nörolojisi Hareket Bozuklukları yan dal eğitimi almıştır. Alzheimer Derneği’nin kurucularından olan Dr. Salur, TEV Dr Orhan Birman yurt dışı tıp bursu ile Chicago Northwestern Üniversitesinde (Prof Marsel Mesulam mentörlüğünde) 1998-2002 arasında  Alzheimer hastalığı konusunda ileri eğitim görmüş ve araştırmacı olarak çalışmıştır. İstanbul’a döndüğüden beri serbest hekim olarak Kognitif Nöroloji, Demans ve Hareket Bozuklukları alanında ağırlıklı olarak yaşlı hastalara hizmet veren Dr Salur’un araştırma alanları  nöropsikolojik testlerin standardizasyonu, dijitalleşmesi, teknoloji, sağlık ve yaşlılık çalışmalarıdır.  Dr Gülüstü Salur Yaşlılıkla ilgili  konulara adanmış bir grupla birlikte 2014 yılında  65+ Yaşlı Hakları Derneği’ni kurmuştur. Klinik, araştırma faaliyetleri dışında dernek çalışmalarının bir parçası olarak çeşitli üniversitelerde misafir olarak dersler vermekte, kitap bölümleri yazmakta, belediyeler başta yaşlılara hizmet veren tüm kurumlarla işbirliği geliştirmekte, yaşlı hukuku,  yaşlılık ve finansal farkındalık, geroteknoloji ve dijital kapsayıcılık ve yaşlı dostu yaşam ve yerleşim gibi alanlarda  yapılan çalışmalara da aktif olarak katılmaktadır.

Atölye Hakkında

Zoom platformu üzerinden sunduğumuz online atölyemiz için kaydınızı yaptıktan sonra, etkinlik için bağlanacağınız link ve online deneyim hakkındaki faydalı ön bilgiler, etkinlikten 2 saat önce e-posta adresinize gönderilecektir.

10 October 2020 Saturday 14:00

10 October 2020 Saturday 16:30


Online Event - Zoom

Event Promoter

Comments