04 April 2019 - Thursday

Sustainable Brands Istanbul Workshop 3: " İyi Yaşam İçin Dönüştürücü Yenilik Nasıl Tasarlanır: İstanbul" - Jenny Andersson

İstanbul
Sustainable Brands Istanbul Workshop 3: " İyi Yaşam İçin Dönüştürücü Yenilik Nasıl Tasarlanır: İstanbul" - Jenny Andersson

Event Details

3 - 4 Nisan Sustainable Brands Istanbul Workshopları - 3

Bu workshop’ta, dönüştürücü değişim için yenilikçi “3 Horizon” inovasyon çerçevesini öğreniyoruz. Bu çerçeve dönüştürücü, yenilenebilir ve kapsayıcı bir ekonomiye – The Future We Want or The Good Life (İstediğimiz Gelecek veya İyi Yaşam’a) ulaşmak için gereken inovasyonları tanımlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda mevcut ekonomik modelin veya ‘business-as-usual’ ın ömrünü uzatacak olanları belirlemede yol gösteriyor. “3 Horizon” çerçevesi ile İstanbul’un geleceği için vizyonumuzu keşfediyoruz. Bugün şehri tasarlamaya yardımcı olan tarihi ve kültürel kararları inceliyoruz; korumak ve değiştirmek isteyeceğimiz alanları keşfediyoruz. Şehrimizde mevcut olan geleceğin tohumlarını arıyoruz ve bu tohumların büyümesini hızlandırmak için neler yapılabileceğini, nasıl ölçeklenebileceklerini tartışıyoruz. Teknolojik, sosyal, politik, kültürel yıkıcıları inceleyip, aralarında nasıl yeni işbirlikleri yaratabileceğimizi görüyoruz. Kısacası, muhteşem İstanbul örneğini kullanarak, inovasyon ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek üzere işletmelerde “3 Horizon” çerçevesinin kullanımını modelliyoruz.

*Workshop dili İngilizcedir.

**Sadece Workshop katılımı için geçerli bilettir, konferans giriş bileti olarak kullanılamaz.

04 April 2019 Thursday 09:30

04 April 2019 Thursday 13:00


Fairmont Quasar Istanbul, Büyükdere Cad. No:76B Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul


View Map

Event Promoter

Comments