04 April 2019 - Thursday

Sustainable Brands Istanbul Workshop 1: "Geleceği Düşünme ve Sürdürülebilirlik" - Philip McKenzie

İstanbul
Sustainable Brands Istanbul Workshop 1: "Geleceği Düşünme ve Sürdürülebilirlik" - Philip McKenzie

Event Details

3 - 4 Nisan Sustainable Brands Istanbul Workshopları - 1

Sürdürülebilir bir gelecek öngörüsü yaratabileceğimiz teknikler ve sistemler nelerdir?

Zamanımız kültürünün yapısını ve özelliklerini inceleyen antropolog Philip Mckenzie bu workshop’ta gelecek için bugünün trendlerini belirlemede nasıl bir yetenek geliştirebileceğimizi gösteriyor.

“Futures Thinking – Geleceği Düşünme”, gelecekteki potansiyel alternatifleri tahmin etmemize olanak sağlayan tasarım temelli bir süreçtir. Gelecek, her zaman güvenilir bir şekilde tahmin edilemezken, bir dizi olası gelecek öngörülebilir ve hangisinin belirli gruplar, kültürler ve toplumlar için en çok arzu edilen olduğu sorgulanabilir. Bu workshopta detaylarını keşfedeceğimiz “Futures Thinking” yaklaşımı, kısa ve uzun vadeli hedefler arasında sürdürülebilir bir dengeye sahip pozitif bir geleceğe geçişi yumuşatarak, derinden bilgilendirilmiş bir karar alma ortamı yaratır.

*Workshop dili İngilizcedir.

**Sadece Workshop katılımı için geçerli bilettir, konferans giriş bileti olarak kullanılamaz.

04 April 2019 Thursday 09:30

04 April 2019 Thursday 11:00


Fairmont Quasar Istanbul, Büyükdere Cad. No:76B Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul


View Map

Event Promoter

Comments