Tarsus American College
Tarsus American College yiacar22@my.tac.k12.tr +903242418181

Türkiye'nin en köklü Amerikan okullarından olan Tarsus Amerikan Koleji, ülkemizde ve dünyada, çalıştıkları alanda başarılı olan birçok kişinin eğitim gördüğü bir okuldur. Kuruluş yılından bu yana bu özelliğini geliştirerek sürdüren ve her dönemde bu açıdan büyük ilgi görüp takdir edilen bir eğitim kurumudur. TAC, 131 yıl içinde, aralarında politikacı, hukukçu, mühendis, doktor, iktisatçı, sanatçı, sporcu, bilim adamı, sanayici, diplomat ve medya mensuplarının bulunduğu binlerce kişiyi mezun etmiştir. Günümüzde, “Türkiye için liderler, dünya için liderlik!” sloganını, anlayış olarak benimseyip bunu gerçekleştirmeye çalışan Tarsus Amerikan Koleji, bu yaklaşımıyla, içinde bulunulan çağın değişen koşullarına uygun eğitim ve öğretim hizmetini sürdürmektedir. - Tarsus American College is one of the longest-established and most prestigious American academic institutions of Turkey which has been providing democratic and science education since 1888, with the worldwide recognition of its educational standards by CIS (Council of International Schools) since 2007. TAC has been governed by Health and Education Foundation. The academic staff is comprised of Turkish and international educational educators who have specialization in their branches. As stated in the mission statement, TAC's high standards with regard to character and spiritual development of individuals, in addition to the emphasis on academic programs, prepare its graduates to lives less ordinary.