Biletino Logo
INEO TTO sercan@khasineotto.com

Kadir Has Üniversitesi'nin "yeni nesil üniversite" vizyonu doğrultusunda kurulan Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014 yılında iNEO adıyla faaliyetlerine başladı. Kurucusu Kadir Has Beyefendi'nin "Vatan borcu ödüyorum" felsefesi doğrultusunda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma misyonunu şiar edinen iNEO'nun öncelikli hedefi, üniversitenin öğrenci, akademisyen, çalışan ve mezunlardan oluşan eko-sistemin girişimcilik, yenilikçilik ve teknolojiye ilişkin farkındalıklarını arttırmak ve onları etkin birer araç olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. iNEO'nun girişimcilik ve yenilikçilik eko-sistemi, 5 temel kavram üzerine bina edilmiştir; Teknoloji, Tasarım, İş, İletişim ve Hukuk. Bu bağlamda Kadir Has Üniversitesi, 21. yüzyılın yeni nesil üniversitesi olarak, en ileri teknoloji, en yaratıcı tasarım, en kârlı iş, en etkin iletişim, ve en titiz hukuksal çerçeveyi biraraya getirebilecek mültidisipliner niteliğe sahip girişimlerin öncüsü ve merkezi olmayı hedeflemektedir.


Load More

End of results.