02 March 2024 - Saturday

UYGULAMALI DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ İSTANBUL (ÜCRETLİ)

İstanbul, Maltepe
UYGULAMALI DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ İSTANBUL (ÜCRETLİ)

Event Details

İşKUR, istihdam konusunda destek veriyor. KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve girişimcilere destek sağlıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat destekleri ve yatırım teşvik belgesi ile sanayi ve imalat sektörüne destek sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere ve tarım alanında yatırım yapmak isteyenlere destek veriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise AR-GE ve tasarım destekleri sağlıyor. Bu desteklerin uygulama esasları ve başvuru süreçleri, mevzuata ve uygulama kurallarına uygun olarak yönetilmelidir. Bu nedenle, uzman desteği ve eğitimler önemlidir. Bu eğitimler, proje döngüsü içinde mevzuata uygun, şeklen ve fiziksel delilleriyle belirlenmiş bir süreçte destek almayı öğrenmek isteyen herkese yöneliktir. Bu eğitimler sayesinde geleceği inşa edecek projelerde yer alabilir ve bu alanda kariyer yapabilirsiniz. Harekete geçmek ve uzmanlığından faydalanmak için bu eğitimlere katılabilirsiniz.

Bu eğitim 18 günlük fiziki 36 saatlik bilgilendirme ve proje süreç eğitimidir.

Eğitime kimler katılabilir?

Sınava Girmek için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Halen KOBİ Danışmanı olarak çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı planlayan herkes, mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın başvurabilir.

Eğitimde İşlenen Konular

 • Yurt Dışı Kiralara Hibe (25 Adet Mağaza, Ofis, Showroom, Depo, Reyon ya da Raf Kiralaması İçin): Yurt dışında işletmenizin genişlemesi için 25 adet mağaza, ofis, showroom, depo, reyon ya da raf kiralaması için destek sağlanmaktadır.
 • Yurt Dışı Uçak Bileti, Otel Konaklama, Araç Kiralama Hibesi: Yurt dışında yapacağınız iş gezileri veya faaliyetler için uçak bileti, otel konaklama ve araç kiralama gibi masraflara hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Yurt Dışı Fuar Teşvikleri: Yurt dışında katılacağınız fuarlarda şirketinizi tanıtmak ve yeni iş bağlantıları kurmak için destek sağlanmaktadır.
 • Yurt Dışı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Hibesi: Yurt dışında yapacağınız reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik masraflarınızı desteklemek için hibe imkanı sunulmaktadır.
 • Yurt Dışı İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı Teşviki: Yurt dışından ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması durumunda destek verilmektedir.
 • E-Ticaret Hibesi: Şirketlerin e-ticaret faaliyetlerini geliştirmeleri ve online satış platformlarına geçmeleri için hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Yurt Dışı Marka Tescil Hibesi: Yurt dışında marka tescili için yapılan başvuruların masraflarını desteklemek amacıyla hibe verilmektedir.
 • CE, TUV, TSE Gibi Belgelerin Alımına Hibe: İşletmelerin CE, TUV, TSE gibi belgelere sahip olabilmeleri için gerekli masraflara hibe desteği sağlanmaktadır. Bu destekle, işletmeler ürünlerinin güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğunu kanıtlamakta ve uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmaktadır.
 • Tasarım Şirketlerine Hibeler: Tasarım şirketlerinin yaratıcı projelerini hayata geçirmeleri ve tasarım süreçlerini desteklemeleri için hibe imkanı sunulmaktadır. Bu destekle, işletmeler inovasyon ve estetik değerleri ön plana çıkararak ürünlerinin ve hizmetlerinin rekabetçiliğini artırmaktadır.
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Teşviki: Tarımsal ürün ihracatında yer alan işletmelere, ihracatları üzerinden geri ödeme teşviki sağlanmaktadır. Bu destekle, işletmelerin uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmeleri ve ihracat faaliyetlerini artırmaları hedeflenmektedir.
 • Hastanelere Hibeler: Hastanelere yapılan yatırımlar ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hibe desteği verilmektedir. Bu destekle, hastaneler daha modern tıbbi ekipmanlar edinebilir, altyapılarını güçlendirebilir ve hasta hizmetlerini iyileştirebilirler.
 • Sağlık Turizmi Şirketlerine Hibeler: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlere, sağlık turizmi hizmetlerini geliştirmek ve uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini artırmak için hibe imkanı sağlanmaktadır. Bu destekle, sağlık turizmi şirketleri pazarlama, kalite standartlarına uyum, teknolojik yatırımlar gibi alanlarda desteklenmektedir.
 • Bilişim Şirketlerine Hibeler: Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlere, Ar-Ge projeleri, yazılım geliştirme, dijital dönüşüm gibi alanlarda hibe destekleri sağlanmaktadır. Bu destekle, bilişim şirketleri yenilikçi çözümler üretebilir, rekabetçi teknolojilere yatırım yapabilir ve sektördeki büyüme potansiyelini artırabilirler.
 • Okul ve Üniversitelere Tanıtım Hibeleri: Okul ve üniversitelerin tanıtım faaliyetlerini desteklemek amacıyla sağlanan hibe programlarıdır, bu desteklerle kurumlar eğitim olanaklarını ve kalitesini daha geniş kitlelere duyurabilirler.
 • Film Yapım ve Dağıtım Şirketlerine Destekler: Film yapım ve dağıtım şirketlerinin sinema sektöründe projelerini hayata geçirmeleri ve yayınlamaları için sağlanan desteklerdir, bu desteklerle şirketler sinema endüstrisindeki rekabetçiliklerini artırabilirler.
 • Teknik Müşavirlik Şirketlerine Hibe: Teknik müşavirlik hizmetleri sunan şirketlere verilen hibe desteğidir, bu desteklerle şirketler daha etkili danışmanlık hizmetleri sunabilir ve sektördeki gelişmelere ayak uydurabilirler.
 • Onaylı Eğitimlere Hibe: Onaylı eğitim programlarına katılmak isteyen birey veya kurumlara sağlanan hibe destekleridir, bu desteklerle katılımcılar nitelikli eğitimlere erişebilir ve kariyerlerini geliştirebilirler.
 • AR-GE ve Tasarım Projelerine Hibe: Ar-Ge ve tasarım projelerini yürütmek isteyen şirketlere sağlanan hibe desteğidir, bu desteklerle şirketler yenilikçi projeler geliştirebilir, teknolojik ilerlemeyi destekleyebilir ve rekabet avantajı elde edebilirler.

Eğitim Hangi Sorulara Cevap Veriyor?

 • DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ’yi çevreleyen ve başarısını etkileyen her tür harici çevresel faktör etkisinin analiz edilmesi sürecini,

 • FAALİYET PLANI: Hizmetin kapsamını oluşturmak ve hizmetle ulaşılması amaçlanan hedefleri gerçekleştirmek için gerekli detayların (başlama ve tamamlanma zamanı, uygulanma süreci, sıra, süre, öncelik vb.) belirlenmesini,

 • HİZMET SÖZLEŞMESİ: Hizmetin kapsamı (hedef, sonuç, tarih, zaman çizelgesi, iş hacmi vb.), hizmetin çıktıları, kaynaklar, ücret, masraflar, sorumluluk, sona erme, revizyon ve uyuşmazlıklar gibi hususlara ilişkin olarak tarafların aralarında hak ve hukuki yükümlülük doğuracak biçimde iradelerini birbirlerine uygun olarak açıklamalarını içeren belgeyi,

 • HİZMET TEKLİFİ: KOBİ’ye verilecek hizmete dair hedef, teknik yönler (konu, kapsam vb.), ücret, tarafların sorumlulukları gibi hususlara ilişkin önerileri içeren, onay ve karar için KOBİ’ye sunulan belgeyi,

 • İŞ KIRILIM YAPISI: KOBİ Danışmanının, hizmetle belirlenen hedeflere ulaşmak ve beklenen sonuçları elde etmek için yürüttüğü çalışmaları hiyerarşik olarak ayrıştırmasını, kısaca hizmetin toplam kapsamının düzenlenmesini ve tanımlanmasını,

 • İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: KOBİ için hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sürece ilişkin ilerlemeyi ve performansı izlemek, gözden geçirmek ve düzenlemek, değişiklik yapılması gereken alanları belirlemek ve ilgili değişiklikleri başlatmak için kurulan sistemi,

 • KONTROL NOKTASI: Planlanan hizmetin performansını izlemek ve gerçekleşmeleri değerlendirmek üzere önceden üzerinde anlaşılan ve gerektiğinde uygun düzeltici eylemlerin yapılacağı eşikleri,

 • KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ): 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan işletmeleri,

 • ÖZ DEĞERLENDİRME: Kendi performans ve gelişimini bağımsız olarak, gerçekçi şekilde kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme faaliyetini,

 • PRENSİP ANLAŞMASI: Tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik başlangıç gereksinimleri belgeleme sürecini,

 • RİSK ANALİZİ: KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin risklerin gerçekleşme olasılıklarını ve olası etkilerini değerlendirerek, bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemler ile birleştirerek yapılan ayrıntılı analizi,

 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

 • RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

 • SORUN ALANLARI: KOBİ’nin mevcut durumunun analizi çerçevesinde neden sonuç ilişkisi içerisinde ortaya konulan, arzu edilmeyen ve çözümlenerek bir sonuca bağlanması gereken hususları,

 • TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

02 March 2024 Saturday 09:30

03 March 2024 Sunday 17:30


Days Hotel By Wyndham Istanbul Maltepe, Burçak Sokak No:16-18 Gülsuyu, Maltepe / İstanbul, Maltepe, İstanbul


View Map

Event Promoter

Biletino Logo
Çağrı Kılınç

İGEME İHRACATI GELİŞTİRME MERKEZİ ORGANİZASYON VE EĞİTİM SORUMLUSU