05 November 2014 - Wednesday

Murat Tulga Buyruk ile KUANTUM PENCERESİNDEN "TASAVVUF" OKULU” Eğitimi

İstanbul, Kadıköy
Murat Tulga Buyruk ile KUANTUM PENCERESİNDEN "TASAVVUF" OKULU” Eğitimi

Event Details

Murat Tulga Buyruk ile KUANTUM PENCERESİNDEN "TASAVVUF" OKULU” Eğitimi Başlıyor. 05 Kasım 2014 Çarşamba

Saat: 14:00-17:00 ve 19:30-22:30

Yoğun istek üzerine MURAT TULGA BUYRUK ile "KUANTUM PENCERESİNDEN TASAVVUF OKULU ve BİLİNÇ FARKINDALIĞI" Eğitim Programımız başlıyor!.. 

30 hafta sürecek olan çalışmalarımız, her Çarşamba gündüz ve akşam, 2 grup olacaktır.

Kayıtlarımız başlamıştır...

LÜTFEN KAYIT YAPTIRINIZ!...

Tel: 0216 3681450 Gsm:0532 3522545


Tasavvufun kuantum ile birleştiği noktada samimiyetle hakikati arayan, düşünen insanların alacağı öğretilerdir.
Mevlana Şems’i görene kadar kitapların ve öğretilerin tesirindeydi. Ancak sonrasında Mevlana tüm kitapları ve öğrendiklerini suya attı. Şems’e (yani özüne) teslim oldu. Aralarında mesafe kalmamıştı ve Allah aşkı açığa çıkmıştı. İşin sırrı burada başlıyordu. Şems Mevlana’ya özündekileri ortaya çıkmasına aracılık etti. Yani kendini “OKU”masını öğretti artık kitaplara ihtiyacı kalmamıştı. O yüzden Mevlana’nın “Hamdım, piştim, yandım,” sözlerine iyi kulak verelim. O, bu sayede Şems’in ve kendisinin farksızlığını, “sen bensin, ben senim işte” sözleriyle dile getirmiştir. Bu aslında farksızlığın farkındalığıdır ki; Ben Ben’im (Ben de Allah’ın mana “Esma” ları tecelli eder) sırrını anlamak demektir. Tasavvufta amaçlanan daima kişinin “Kendisini “ÖZ” ünün Bilmesidir”. Bu biliş; kendi gizemimizi, kendinden kendine tecelli eden Allah mana (Esma) larının açığa çıkışını yaşamaya başlamaktır. DNA’larımızda kayıtlı olan kendi yüceliğimizi ( Kendini bilen Rabbini bilir) in ne demek olduğunu hatırlanmasıyla “Kozmik bilincin” açığa çıkışıdır. Kendi kendini hatırlamayı unuttuğunu hatırladığın an farkındalığın açığa çıkar ve halifeliğini yaşamaya başlarsın… 

- Oku!.. (İlk ayet İkra) Hz. Muhammed neyi okudu? 
- Tasavvuf nedir? Ne anlatır?
- Kuantum nedir? Kuantum düşünce nedir? Kuantum - Tasavvuf ilişkisi 
- Düşünce, düşünce gücünün önemi (Kuran’da bahsi geçen “düşünen insanlar için” ayetinin önemi) 
- İslam’ın kuantum potansiyeldeki açılımı 
- Evren ve Evrensel yasalar? Başarı yasaları? Evrene uyum meditasyonu 
- Amentü Duasının açılımı (İmanın esasları) 
- Hologram - Kader, kaza? 
- Rezonans Fenomeni (bilinçaltı – bilinç üstü – kalp, üçgeninde oluşan rezonans alanı) 
- Esma-ül Hüsna (Allah’ın manalarının tecellisi) 
- Yaradılış, Adem'in (insan) cennetten inişi? (Bakara suresinde ve kuantum potansiyeldeki açılımı) 
- Bilinç (Kolektif bilinç) Bilinçaltı – Bilinç üstü ilişkisi 
- Şehadet Alemi (üst bilinç) 
- Misal Alemi (Bilinçaltı) 
- Melekut Âlemi (Allah’ın arşını taşıyan 4 melek, atomu ayakta tutan 4 temel kuvvet) 
- Melekler ve Adem (İnsan) ilişkisi, Meleklerin Adem’e secdesinin hakikati. 
- Ceberrut Alemi? 
- Lahut Alemi? 
- Hahut? (Kozmik bilinç) 
- Adem’in tövbesinin sırrı (eşyanın hakikatini öğrenmesi) 
- Miraç nedir? Hz. Muhammed’in Miraç’ta yaşadığı 
- HİÇ’lik – YOK’luk 
- İrade-i Külliye (Külli irade) 
- İrade-i Cüziye (Cüz’i irade) 
- Avam, Havas farkı ve Havas - ül Havas - Fenafillah (Fena makamı) 
- Beka billah (Beka makamı) 
- Allah adı ile işaret edilen - Yaradan farkı? 
- İHLAS Suresi?
- Allah ve Rab arasındaki önemli ayırım (Allah’ın Rububiyet mertebesi) 
- Rabbini bilmek (kendini bilmek) 
- Nefsin kademeleri? 
. Nefs - i Emmare 
. Nefs - i Levvame 
. Nefs - i Mülhime 
. Nefs - i Mutmaine 
. Nefs - i Radiye 
. Nefs - i Mardiyye 
. Nefs - i Kamile 
- İnsan – ı Kamil (Evrensel insan) 
- Halifelik nedir? Nefis ve İblisin hakikati, Halifelik hatırlama meditasyonu 
- Kuran’da sıkça bahsi geçen sorumluluk bilinci 
- Allah’a şirk koşmak, gizli şirke düşme hali 
- Teslimiyet 
- Çakralar 
- Fatiha Suresi ve çakralardaki açılımı 
- Dalga Frekansları 
- Nefes, nefes terapisi 
- Enerji (Prana “Chi”) 
- Higgs Alanı (düşüncelerimizin oluşması) 
- AN nedir? “Dehr Anı” (Allah’ın indindeki an, her şeyin olup bittiği an) 
- Reenkarnasyon ( Ruhun hakikati - Ruhu Azam)
- Hz. Muhammed’in ilim kapısı olarak işaret ettiği zat (Hz. Muhammed der ki “Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Şehirlere kapısından giriniz”) 
- Hz. Ali der ki “İlim bir “NOKTA” idi onu cahiller çoğalttı” 
- Besmele ve “B” sırrı (“B” nin altındaki nokta) 
- La ilahe illallah!.. (En-el Hak) Tevhidi Ulûhiyet – Tevhidi Vücud farkı 
- Hızır Aleyhiselam ve Hz. Musa’nın yolculuğu 
- İbadetlerin hakikati? 
. Namaz, salat farkı? Salatın ikamesi (Namazda Miracı yaşamak) 
. Oruç; orucun hakikati (ruhun orucu) 
. Hac; haccın hakikati (Allah’ın ilmiyle âlemlerini seyretmek) 
. Kelime-i Şehadet; şehadetin hakikati (şahitliğin esası) 
. Zekât; zekâtın hakikati (nefsin zekatı)
- Şeriat 
- Tarikat 
- Hakikat 
- Marifet 
- Tevhid Makamları (Ef-al – Esma – Sıfat – Zat)
- Tecelli Makamları (Esma – Sıfat – Zat)

05 November 2014 Wednesday 14:00

27 May 2015 Wednesday 22:30


BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ, BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ Bağdat Cad. Noter Sk. Biçener Apt. No:19 K:5 D:16 Şaşkınbakkal - Kadıköy/İstanbul 0216 3681450 - 0532 3522545, Kadıköy, İstanbul


View Map

Event Promoter

BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ

BİZZ Kişisel Gelişim Merkezi'nde, kişisel gelişim eğitim programları, bireysel çalışmalar, özel terapiler ve uluslararası sertifika programlarının yanı sıra kurumsal eğitimlerle de hizmet veren Arzu Üstünberk, ekibi içinde yer alan, alanında ekol isimlerden oluşan profosyonel eğitmen kadrosu ile İstanbul dışında İzmir - Ankara - Bodrum ve KKTC'de de dönemsel olarak eğitim programları, fuar ve kamp programları düzenlemektedir.