12 December 2022 - Monday

Online Zirve Hukuk Semineri

Online
250.00 TRY
Online Zirve Hukuk Semineri

Event Details

Online Zirve Hukuk Semineri
12-13-14-15-16-17-18-19 Aralık 2022
30 Oturum / 30 Sertifika
250 TL

E devlet den sorgulanabilir üniversite onaylı belge ( isteğe bağlı )

Eğitmenlerimiz ;

Muharrem ÖZEN
Ünvan : Prof Dr
Konu : ‘Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Adil Yargılanma Hakkı”

Pervin SOMER
Ünvan : Prof Dr / Avukat / Arabulucu
Konu:Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku'nda Arabuluculuk

Ahmet GÖKCEN
Ünvan : Prof Dr
Konu:Mal Varlığına Karşı Suçlar : Dolandırıcılığa Karşı Suçlar

Mehmet Emin ARTUK
Ünvan : Prof Dr
Konu: Çoklu öldürmeler sebepleri, seri erkek, kadın katiller, fiilleri işleme tarzları, aralarındaki farklar. Örnekler ile işlenmesi

Serap Keskin KİZİROĞLU
Ünvan : Prof Dr
Konu:Türk Ceza Kanunu'nda Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Köksal BAYRAKTAR
Ünvan : Prof Dr
Konu:Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları

Süheyl BATUM
Ünvan : Prof Dr
Konu:Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri

Ali Dursun ULUSOY
Ünvan : Prof Dr
Konu: Covid Pandemi Döneminde Tam Yargı Davaları ve İdare Hukukunun Yeri

Şebnem Akipek ÖCAL
Ünvan : Prof Dr
Konu:Viyana Satım Antlaşması

Ziya AKINCI
Ünvan : Prof Dr
Konu:Tahkimde Davanın Açılması: İlk Dilekçeler ve Hakem Seçimi

Arzu OĞUZ
Ünvan : Prof Dr
Konu: Şirketlerin kimliği marka nedir? Marka olabilecek işaretler ve hukuki koruma yolları

Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
Ünvan : Prof Dr
Konu : Spor Hukukunun Güncel Sorunları

Gülsün AYGÖRMEZ
Ünvan : Prof Dr / Avukat
Konu:Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Muhakeme Stratejileri

Metin GÜNDAY
Ünvan : Prof Dr
Konu:İdare Hukuku’nda İptal Davaları

Selami KURAN
Ünvan : Prof Dr
Konu:Uluslararası Deniz Hukuku kapsamında Doğu Akdeniz Sorunları

Nevzat ALKAN
Ünvan : Prof Dr
Konu: Güncel Gelişmeler Işığında Adli Tıp

Hasan İŞGÜZAR
Ünvan : Prof Dr
Konu:Muris Muvazaası Davaları

Haluk BURCUOĞLU
Ünvan : Prof Dr
Konu:Kira Tespit Davaları

Zerrin TOGAY
Ünvan : Emekli Hakim
Konu:Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Yönelik Tedbirler

Suat TÜRKAY
Ünvan :Emekli Hakim
Konu:Bir Hakimin Perspektifinden Meslek Etiği


Mehmet Ruşen GÜLTEKİN
Ünvan : Dr. /Hukukçu / Akademisyen
Konu:Feto Davaları ve 15 Temmuz Sürecinin Ülkemize Etkileri

Cengiz APAYDIN
Ünvan : Dr. / İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı
Konu:Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

Hasan SINAR
Ünvan : Doç. Dr. / Avukat
Konu:Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Ticaretiyle Mücadele

Ayhan GÖDEKMERDAN
Ünvan :Avukat
Konu:CMK’da Tutuklama Kurumu ve Makul Süre

Nazan MOROĞLU
Ünvan : Avukat / İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı
Konu:Kadınların İnsan Hakları Sözleşmesi

Mustafa KÖROĞLU
Ünvan : Avukat
Konu:Bir Avukatın Perspektifinden Meslek Etiği

Selçuk ENER
Ünvan : Avukat / Arabulucu
Ener Akademi Kurucusu
Konu: İş Hukukunda Organik Bağ ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Turgay ÖZCAN
Ünvan : Avukat
Konu:Vergi Hukuku Davaları

Ali Baran ÖZTÜRK
Ünvan : Avukat
Konu: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Yargıtay kararları ışığında Simsarlık Sözleşmeleri

Yiğit Gökçehan KOÇOĞLU
Ünvan : Avukat
Konu : Resmî Belgeler’de Sahtecilik Suçları ve Görevi Kötüye Kullanma

12 December 2022 Monday 18:00

19 December 2022 Monday 22:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Biletino Logo
AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK Questions For Organizer?

AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK (KENAN AKANSEL KİMDİR?) İstanbuldaki öğrencilik yıllarım, Koza ilköğretim okulu ile başladı. Liseyi Kemal Hasoğlu Lisesini okuyarak bitirdim. Üniversite hayatım ise İstanbul Arel Üniversitesinde başladı. Başarılı bir dönemden sonra İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümüne yatay geçiş yaptım ve 3.18 ortalamayla mezun oldum. Boş zamanlarımda tatile gitmektense çalışmayı tercih ettim.Kendimi Geliştirmek ve sosyal bir birey olarak 17-18 Aralık 2011 de Geleceğine Yön Ver İstanbul, 20-21 Aralık 2014 de Düşlediğin Hedefi Gerçekleştir, 12-13 Aralık 2015 kariyerini sen belirle, 7 agustos 2015 tarihinde avrasya hospitalda stres yönetimi semineri 19 eylül 2015 tarihinde iş ve insan ilişkileri semineri 8 ekim 2015 tarihinde uluslararası hasta servisi operasyon yönetimi ve dikkat edilecek hususlar isimli 6 adet seminer düzenledim. Ayrıca çeşitli toplantılar,konferanslar ve seminerlere katılarak 112 adet sertifika sahibi ve 12 adet başarı belgesine sahip oldum. Şimde ise AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK şirketinin sahibi ve genel müdürüyüm. ve Aynı zaman da İstanbul Üniversitesinde ekonomi ve yönetim alanında yüksek lisans yaptım.

Comments