01 February 2022 - Tuesday

Kalbin bilgeliğinde yaşamak

Online
Kalbin bilgeliğinde yaşamak

Event Details

SEVGİ; kalbimizin sezgisel bilgisidir.

 

6 haftalık programın amacı; kalbin bilgeliğini öğretmek değil, hatırlatmaktır!

Sizin doğal mirasınız olan kalbin bilgeliğinde SEVGİ’yle yaşamanızı engelleyen ne varsa ortadan kaldırmaktır. Programın içeriğinde; kişiye öncelikle ‘Ben’ farkındalığı kazandırılır.

 

Ruhsal bilgiler, farklı bakış açılarından bakabilme zenginliği kazandırılarak anlatılır. Ruhsal bilgiler ışığında, kişinin kalbinin rehberliğinde SEVGİ’yle yaşaması için duygusal yüklerinden, sınırlandıran düşünce kalıplarından ve korkulardan özgürleşmesi desteklenir.

 

Konular:

 

  1. hafta: Duygu, his farkındalığı, değersizlik inancı… Korkular, fobiler, aynalar
  2. hafta: Titreşimler dünyası, frekanslar, metafizik bilgiler
  3. hafta: Yaratılış, farkındalık, tekamül sistemi, neden buradayız? Kader ve teslimiyet…
  4. Realitelerin yükselişi, aydınlanma… ‘Ben’ ve ‘BİR’ farkındalığı
  5. Çakraların insana ve yaşamına etkisi, eril dişil enerji, sağ sol beyin dengesi, ilişkilerin ve cinselliğin çakralara göre yaşanışı…
  6. Kadın&Erkek ilişkileri

 

Bu konu başlıklarıyla birlikte program; EFT, REGRESYON TERAPİSİ, RECALL HEALİNG, AİLE KONSTELASYONU bakış açılarıyla ve enerji dönüşüm çalışmalarıyla katılımcıların ihtiyacına göre anda ve akışta Hande Akın’ın kalbinin rehberliğiyle gerçekleşecektir. Cesur ve güçlü sorularla koçluk tekniklerinden de faydalanılacaktır. Meditasyonlarla desteklenecektir.

 

Gündüz grubu: 1 Şubat Salı 11.00 – 13.00

(6 hafta)

Sorularınız için [email protected] adresine ya da 532 783 21 41 

www.handeakin.com

instagram handeakinbenzamani

Hande Akın hakkında www.handeakin.com

Hande Akın’ın 2010 yılından beri aldığı, bizzat deneyimlediği ve uyguladığı eğitimlerin, spiritüel çalışmaların ışığında, kalbinin rehberliğinde sunduğu özgün şifa çalışması, kişinin niyetleri doğrultusunda gerçekleşir. Her birey kendi içsel şifacısıyla ve yüksek benliğiyle çalışır. 
Hande bu süreçte; güvenli ve şefkatli bir enerji alanını tutarak kişiyi destekler.
Kişinin ruhsal büyümesi ve kişisel gelişimi için yaşamında olanlara farkındalıkla bakabilmesini sağlar.
Kısır döngü halinde tekrar eden olay ve duygu durumlarının ardında görülmesi gereken paterne ayna tutar.
Bilinçaltında, enerji bedeninde, beden kayıtlarında yer alan şok, duygu ve korkuların ifade edilerek kişinin sisteminden çıkarılması için EFT, Regresyon, Meditasyon, ezoterik şifa, recall healing, aile konstelasyonu araçlarıyla yardım eder. 
Duygusal tıkanıklıklar, korkular, fobiler, ilişki travmaları, depresyon, kendini ifade edebilme, eril dişil enerji, öz yaratım, öz sevgi, öz değer, öz şefkat, özgüven başlıca çalışma konuları ve kavramlarıdır. 
Cesur ruhlar özgür hisseder. Değişim, dönüşüm, gelişim için Öz’üne yolculuk eden cesur ruhlara davettir.

01 February 2022 Tuesday 11:00

08 March 2022 Tuesday 13:00


Online Event - zoom meeting

Event Promoter

Ben zamanı
Ben zamanı

Yaşamda mutlu ve huzurlu olmak için "Ben zamanı" yaratmanın önemini vurgulayarak gelişim ve dönüşümü destekleyen Psikoloji & İletişim Uzmanı, Yazar, Aile Konstelasyonu Kolaylaştırıcısı, Hande Akın'ın kurucusu olduğu ''Ben zamanı'' yaşamda farkındalıkla ilerlemeye niyet eden, hayat amacını keşfetmek, kendini gerçekleştirmek için cesur adımlar atan bireylere BİZ olma bilinciyle hizmet eder. www.handeakin.com