09 December 2021 - Thursday

Mindful Ebeveynlik

Online
Mindful Ebeveynlik

Event Details

Mindful Ebeveynlik Webinarı 

 • Doğası gereği keyifli yanları olmasına rağmen, ebeveynlik etmenin zorlukları hatırı sayılır ölçüde stres yaratabilir. Bu Mindful Ebeveynlik webinarında, diğer ebeveynlerle birlikte çevrimiçi bir formatta, ebeveynlik stresinin sebep ve koşullarına, stresle ve ebeveynliğin günlük güçlükleriyle nasıl daha iyi başa çıkılabileceğine bakacağız. 
 • Çocuklarımıza ebeveynlik yaparken, otomatik tepki kalıplarından çıkarak daha az tepki verme ve şimdiki anın daha fazla farkında olma yeteneğimizi geliştireceğiz. 
 • Ebeveynliğe farkındalık getirmek, çocuğumuzun özgünlüğünü, benzersiz doğasını ve amaçlarını görmemize de yardımcı olur. 
 • Ayrıca bu webinar çocuklarımızla olan ilişkimize getirdiğimiz farkındalığın, partnerimiz ve kendimizle olan ilişkimize de uygulanabilir olduğunu ortaya koyacaktır.
 • Webinar, mindful ebeveynliğin teorisi, programı ve etkileri hakkında bir sunum, kısa mindfulness uygulamaları, mindful ebeveynliğin günlük hayatta nasıl uygulanacağına dair ipuçları ve bir soru-cevap bölümünden oluşacaktır.

Bilimsel Araştırma Dayanağı

Prof. Dr. Susan Bögels’in kendi laboratuvarı ve diğerleri tarafından yapılan bilimsel araştırmalar, Mindful Ebeveynlik eğitiminin hem çocuklarda hem de ebeveynlerde sorunları önemli ölçüde azalttığını ve iyi oluş halini geliştirdiğini, ebeveyn stresinin azaldığını, ebeveynlik kalitesinin ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin arttığını ve eş ve ortak ebeveyn ilişkisini iyileştirdiğini göstermektedir.

Neler Öğreneceğiz?
 • Mindful ebeveynlik teori ve uygulamaya giriş
 • Ebeveynliğin zorlayıcı durumlarında otomatik kalıplardan çıkarak tepki (öfke, bağırma, içe kapanma, bastırma) yerine mindful yanıt geliştirme becerisi
 • Yargılayıcı bir ton destekleyici ve geliştirici olma yolları
 • Çocuk ve ergenlerin zorlu duygularıyla baş etmeye çalışırken ebeveynin öz duygusal dengesini koruma yolları
 • Çocuklarımızla olan ilişkimize getirdiğimiz farkındalığın, partnerimiz ve kendimizle olan ilişkimize etkisi
 • Suçluluk duygusuna sebep olmadan sağlıklı sınırların nasıl koyulabileceği
 • Günlük hayata dair ipuçları

Kimin için

 • Mindful Ebeveynlik eğitimi, bazen günlük stres ve hayatın getirdiği iş nedeniyle çocukların yanında sakin ve dikkatli olmayı başaramadıklarını veya kendilerine bakmayı unutabildiklerini fark ederek, farkındalıkla ebeveynlik yapmak isteyen tüm ebeveynlere yöneliktir. 
 • Webinar, Mindfulness deneyimi olmayan ebeveynler ya da hali hazırda bir mindfulness eğitimi almış veya aile yaşamlarında tazelenme ve mindfulness pratiğini derinleştirme arayışında olan TÜM ebeveynler içindir.
 • Eğitime çocuğunuzun yaşından bağımsız olarak katılabilirsiniz; her yaş grubu için uygundur.
 • Çocuklar ve ebeveynler ile çalışan tüm profesyoneller,
 • Öğretmenler ve akademisyenler,
 • Mindfulness temelli program eğitmenleri katılabilirler.

Kim tarafından

Webinar, çocuklar ve aileler için Bilişsel Davranış Terapisi ve Mindfulness alanında uzmanlaşmış bir klinik psikolog ve psikoterapist Prof. Dr. Susan Bögels tarafından yönetiliyor. Bögels, Amsterdam Üniversitesi'nde Mindfulness alanında Aile Ruh Sağlığı alanında profesör olarak çalışmaktadır. Amsterdam Mindfulness Merkezi'nde mindfulness eğitmen eğitimleri sunan Bögels aynı zamanda dünya çapındaki ebeveynler ve psikopatolojiye sahip çocuklar için mindfulness konusunda ileri düzey eğitmen eğitimleri vermektedir. Bununla birlikte şu anda dünya çapında uygulanan Mindful Ebeveynlik eğitim programının geliştiricisidir. 

Prof. Dr. Susan Bögels dünya çapında en verimli %0,1'lik anksiyete bozukluğu araştırmacıları arasında ve 2021 en verimli farkındalık araştırmacılarının ilk 25'inde yer alıyor. Kathleen Restifo ile birlikte yazdığı Springer, New york yayınevinden çıkan kitabı Mindful Parenting: A Guide for Mental Health Practitioners (Mindful Ebeveynlik:Ruh Sağlığı Uygulayıcıları İçin Bir Kılavuz) farklı dillere çevrildi ve 2020 yılında Pavilion yayınevinden Mindful Parenting: Finding Space To Be in a World of To Do (Mindful Ebeveynlik: Yapılacaklar Dünyasında Olmaya Alan Açmak) adlı kitabı yayınlandı. 

Bögels’in ana çalışma konuları; psikopatolojinin aile süreçleri yoluyla nesiller arası aktarımı, özellikle babanın rolü, ebeveynler ve çocuklar için mindfulness, psikopatolojiyi önlemek ve tedavi etmek için kullanılan mindfulness ve bilişsel davranışçı temelli müdahalelerin maliyet-fayda etkinliğini araştırmaktır.

Webinar İngilizcedir ve Türkçe'ye simultane olarak çevrilecektir. 

Kitap:

Bögels, S.M. (2019). Mindful parenting: Finding the space to be – in a world of to do. Sussex: Pavillion publishing.

Tarih ve Platform: 

Webinar 9 Aralık 2021 tarihinde 20.00-22.00 tarihleri arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. 

Katılımcılara gerekli bilgiler etkinlikten 4 gün önce 5 Aralık 2021 tarihinde iletilecektir. 

Etkinlik sonrasında video kaydı bilet alanlara iletilecektir. Kayıt etkinlik sonrası 15 gün erişime açık olacaktır. 

Bağış:

'Webinardan sağlanacak gelirin bir kısmı Toplum Gönüllüleri Vakfı(TOG)'na bağışlanacaktır. 
Bağışlar TOG ile birlikte potansiyellerini keşfeden, toplumsal sorunlara çözüm üreten Toplum Gönüllüsü gençlerin, Türkiye'nin her yerinde dünyayı iyilikle değiştirmek için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacaktır.

09 December 2021 Thursday 20:00

09 December 2021 Thursday 22:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Comments