12 July 2021 - Monday

Verimlilik Artırma ve Ölçümleme Teknikleri Eğitimi

Online
Verimlilik Artırma ve Ölçümleme Teknikleri Eğitimi

Event Details

Eğitmen: Talha ELMALI (ELMALI GROUP Kurucusu, İşletme Danışmanı)
Eğitim Yeri: Online / londra.iienstitu.com
Eğitim ücreti: 99₺
Eğitim süresi: 12 Saat
Eğitim zamanı: 12-14-15-16-19-20 Temmuz 2021/ 20.00 – 22.00
Eğitim kontenjanı: 15 kişi

*Eğitim uzun dönem eğitim olacak olup eğitim sonunda bitirme sınavı olacaktır. Bitirme sınavını %50 üzeri başarı ile tamamlayan katılımcılar ELMALI GROUP sertifikası alacaktır.

VERİMLİLİK VE VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ KONULARI :

A) Üretim ve İmalat
B) Üretim Süreci
C) Performans Boyutları
C1) Etkinlik
C2) Verimlilik
C3) Etkinlik ve Verimlilik İlişkisi
C4) Karlılık ve Verimlilik İlişkisi
C5) Kalite
C6) Uygunluk Kalitesi- Verimlilik İlişkisi
C7) Tasarım Kalitesi – Verimlilik İlişkisi
C8) Kalite – Verimlilik İlişkisi
C9) İnovasyon ve inovasyon türleri
C10) İnovasyon – verimlilik ilişkisi
C11 )Ürün inovasyonu – verimlilik ilişkisi
C12) Süreç inovasyonu – verimlilik ilişkisi
C13) Pazarlama inovasyonu – verimlilik ilişkisi
C14) Organizasyonel inovasyon – verimlilik ilişkisi
C15) Etkililik
C16) İşletmelerde Etkililik göstergeleri
C17) Etkililik – verimlilik ilişkisi
D) Verimlilik yönetimi
D1)Verimlilik değerlendirme
D2) Verimlilik Ölçme
D3) Verimlilik göstergeleri
D4) Fiziksel ve parasal değişkenler
D5) Fiziksel ve parasal göstergelerin güçlü ve zayıf yönleri
D6) Kısmi, çoklu ve toplam faktör verimliliği göstergeleri
D7) Kısmi ve toplam faktör verimliliği göstergelerinin güçlü ve zayıf yönleri
D8) Rapmons Modeli
D9) Apc Verimlilik ölçüm modeli
D10) Apc modeli uygulama adımları
D11) Değişim oranlarının hesaplanması
D12) Toplulaştırılmış kalemler için değişim oranları
D13) Performans oranları
D14) Karlılık üzerindeki parasal etkiler
D15) Rapmods – ramsay verimlilik modelleme sistemi
D16) Sunum Planı ve ne yarar sağlar
D17) Modelin uygulama adımları
D18) Modelin uygulanması için gerekli veriler
D19) Sistem girdileri
D20) Rapmod Sistem Çıktısı
D21) Rapmod çizelgesi
D22) Rapmod modelinde katma değerin hesaplanması
D23) Çıktıya dayalı verimlilik ölçüleri
D24) Katma değere dayalı verimlilik ölçüleri
D25) Toplam faktör verimliliği ile kar/zarar arasındaki ilişki
D26) Benzetim çalışması
E) Verimlilik arttırma teknikleri (VAT)
E1) VAT Türleri
E2) İş odaklı verimlilik arttırma teknikleri
E3) Boston Danışma Grubu (BDG) İş Birimleri Portföy Yönetim Matrisi
E4) Rowe modeli
E5) Pazar Analizi (Pestle Analizi)
E6) Değer Zinciri Analizi
E7) Kalite Çemberleri
E8) Delphi Tekniği
E9) Açık Grup Tartışmaları
E10) Fayda- Maaliyet Analizi
E11) Risk Analizi
E12) Kurumsal Karne (Balanced Scoreboard)
E13) Pareto Analizi
E14) Toplam Kalite Yönetimi
E15) Değişim Mühendisliği
E16) Kıyaslama
E17) Paydaş Analizi
E18) İş Etüdü
E19) İş Basitleştirme
E20) Örgüt Geliştirme

12 July 2021 Monday 20:00

20 July 2021 Tuesday 22:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

TİİBÖT (Türkiye'nin Gelişim Topluluğu)
TİİBÖT (Türkiye'nin Gelişim Topluluğu) Questions For Organizer?

6 Bölge, 49 üniversitede 8 fakülte ve 51 bölümle Türkiye'nin Gelişim Topluluğu

Comments