20 June 2021 - Sunday

Çocuklarla Tasarım: Uzaydaki Arkadaşım

Online
Çocuklarla Tasarım: Uzaydaki Arkadaşım

Event Details

Tasarım odaklı, disiplinlerarası kurgulanmış atölyenin amacı çocuklara; yaratıcılık, iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme gibi becerileri kazandırmaktır. Atölye 3 ana bölümden oluşmaktadır:

BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Atölye konusuyla ilgili bilgilerin beyin fırtınası yöntemiyle aktarılması ve yorumlanması.

TASARIM

Atölye konusuna göre tasarım problemlerinin belirlenmesi, çevre verileriyle tasarım ve model üretimi yapılması.

DEĞERLENDİRME

Çocukların yaptıkları tasarımları sunmaları, eğitmen ve katılımcı diğer çocuklar tarafından değerlendirilmesi ve öneriler verilmesi.

20 June 2021 Sunday 13:00

20 June 2021 Sunday 14:20


Online Event - Zoom

Event Promoter

INCODE Academy
INCODE Academy Questions For Organizer?

21. yüzyıl becerilerini yaratıcı yazım ve tasarım odaklı atölyelerimizde çocuklarla buluşturuyoruz.