24 May 2021 - Monday

Çocuklarda Korku ve Kaygı

Online
Çocuklarda Korku ve Kaygı

Event Details

Çocuklarda görülen korku ve kaygılar çoğu zaman geçici olsa da birçok etkene bağlı olarak çocuğun yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Böyle bir durumda ebeveynlere, öğretmenlere ve çocukla ilgilenen diğer bireylere büyük sorumluluk düşecektir.


EĞİTİMİN AMACI:

Çocuklarda görülen korku ve kaygılar konusunda katılımcıları bilinçlendirmek.

Katılımcılara çocukların korku ve kaygılarına karşı iyileştirici yaklaşımlar kazandırmak.


EĞİTİM İÇERİĞİ:

Korku ve kaygı nedir?

Çocuklarda hangi korku ve kaygılar normal karşılanır?

Çocuklarda görülen kaygı türleri

Çocuklarda kaygı nasıl ortaya çıkar?

Ebeveyn tutumlarının çocuğa etkisi

Ebeveyn-çocuk arasındaki bağlanmanın önemi

Kaygı durumunda çocuğa nasıl davranmalıyız?

Kaygıyla baş etme yöntemleri

Oyun ve etkinlik önerileri

Eğitimimiz Sınavlı-Sertifikalıdır.

24 May 2021 Monday 21:30

24 May 2021 Monday 23:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Venüs Eğitim ve Danışmanlık
Venüs Eğitim ve Danışmanlık Questions For Organizer?

Kişisel Gelişim ve Kurumsal Eğitim alanında ihtiyaçlarınızı karşılayan ve sizi bir adım öne çıkaran eğitimler hazırlıyoruz.

Comments