31 March 2021 - Wednesday

Metakognitif Terapi Perspektifinden Zihin: Düşüncelerin Esiri Olmamak

Online
Metakognitif Terapi Perspektifinden Zihin: Düşüncelerin Esiri Olmamak

Event Details

Metacognitive Therapy Institute Kurucu Başkanlarından Professor PhD. Hans M. Nordahl, İstanbul'da 2017'de kurulan Metakognitif Terapi Derneği kurucuları Hilal Bebek ve Ali Engin Uygur'un organizasyonu ile ilk kez Türkiye'de! 

 

40 yılı aşkın bir süredir bilişsel-davranışçı model, bilişin psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerini sağlam bir şekilde anlamamızı sağlamış, anksiyete, duygudurum ve diğer bozuklukların tedavisindeki teknikleri geliştirmiştir. Bu model gibi metakognitif terapi de (MKT), psikolojik bozukluğun yanlı düşüncelerden türediğini varsaymakta; ancak doğası ve sebeplerine dair farklı açıklamalar getirmektedir. Önceki yaklaşımlar, işlevsiz düşünme paternlerine neyin sebebiyet verdiği konusunda şaşırtıcı bir şekilde çok az şey söylemişlerdir. 

 Metakognitif terapi, zihinden geçen olumlu ve olumsuz düşüncelere uygulanan sağlıklı ya da sağlıksız kontrol stratejilerine odaklanır. Buna göre duyguları belirleyen ve onlar üzerinde kontrol sağlayan şey sadece bir insanın ‘ne düşündüğü’ değil, aynı zamanda ‘nasıl düşündüğü’dür. Birinin ‘nasıl düşündüğü’nü daha iyi anlamak içinse kişinin zihninden geçen düşüncelere verdiği reaksiyonları, yanıtları fark etmek gerekir. 

Canlı ve online olarak gerçekleşecek ve yaklaşık 90 dakika sürecek olan bu seminerde, Professor PhD Hans M. Nordahl Metakognitif Terapi perspektifinden psikolojik bozukluğun nasıl bazı düşüncelerin uzaması ve tekrarlanmasıyla ilintili olduğunu bizlere anlatarak, istemsiz ve tekrarlayıcı düşüncelerin nasıl esiri olmadan farklı yoldan ilişki kurulabileceğini, MKT teknik ve yöntemlerinin bu konuda nasıl işe yaradığını, anlatımı ve pratik uygulamalarıyla bizlere göstercektir.

 

Professor PhD. Hans M. Nordahl Kimdir?

Hans Morten Nordahl, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde klinik psikoloji ve davranış tıbbı profesörüdür. 2007’de metakognitif terapinin kurucusu olan Profesör Adrian Wells ile birlikte Metakognitif Terapi Enstitüsünü kurmuştur ve eş direktörlüğünü yürütmektedir. Metakognitif terapi alanında akredite terapistler yetiştirmekte, eğitmenlik yapmakta ve süpervizyon vermektedir. Aynı zamanda, Hans Morten Nordahl, Norveç Bilişsel Terapiler Birliğinin eş kurucusu ve Norveç Bilişsel Davranışçı Terapiler Birliğinin başkanlığını yürütmüştür. Aynı zamanda, Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapiler Birliğinin yönetim kurulu üyesi ve Avrupa Kişilik Bozuklukları Araştırmaları Derneğinin eski yönetim kurulu üyesidir. Hans Morten Nordahl’ın, 110’un üzerinde uluslararası hakemli dergilerde yayınları ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Uzman Klinik Psikolog Hilal Bebek Kimdir?

Hilal Bebek, Psikoloji Lisansını Uludağ Üniversitesi’nde tamamlamış, Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını yapmıştır. Arel Üniversitesinde Klinik Psikoloji Doktora programının tez aşamasındadır. Ortağı olduğu İkon Psikiyatri’de psikoterapist olarak çalışmaktadır. Son yıllarda çalışmalarını Metakognitif Terapi üzerinde yoğunlaştırmıştır. 3 senelik MKT eğitimini Almanya ve İngiltere’de MKT’nin kuramcısı Adrian Wells ve ekibinden alarak tamamlamış ve Master Class’tan mezun olarak Türkiyenin ilk MCT Enstitüsü onaylı MKT terapistlerinden olmuştur. Level II düzeyindeki ileri seviye MKT eğitimi halen devam etmektedir. 2017 yılında Türkiyede Metakognitif Terapi Derneği’ni kuran Bebek, Adrian Wells’in ‘’Anksiyete ve Depresyonda Metakognitif Terapi’’ adlı temel kitabının editör ve çevirmenlerinden olmuştur. Bu kitap Metakognitif Terapi eğitimlerinin de temel kitabıdır. Hans Nordahl’dan süpervizyon almaya devam etmektedir.

Uzman Klinik Psikolog Ali Engin Uygur Kimdir?

Ali Engin Uygur 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü tamamlayarak lisans derecesi almıştır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Değerler Sisteminin (Dini Başa Çıkma, Affedicilik ve Şükredicilik Açısından) Anksiyete Duyarlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Metakognisyonların Aracı Rolü” başlıklı teziyle Üsküdar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Arel Üniversitesinde Klinik Psikoloji Doktora programının tez aşamasındadır. Metakognitif Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi gibi ekollerde teorik eğitimlerini tamamlamış ve süpervizyon eşliğinde yoğun şekilde hasta takip etmiş, bireysel ve grup terapileri yapmıştır. Klinik pratiğinde uyguladığı ekollerde seminerler vermektedir. Özellikle Metakognitif Terapi hakkında ulusal ve uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda ve söyleşilerde pek çok atölye çalışması ve sunum yapmıştır. Hastane ve Özel Muayenehanelerde çalışmıştır. Şu an aynı zamanda ortak olduğu İkon Psikiyatri Kliniği’nde Klinik Psikolog olarak görev yapmaya devam etmektedir. MCT Institute Onaylı Metakognitif Terapisttir. Metakognitif Terapi Derneği’nde kurucu başkan yardımcısıdır. Metakognitif Terapi kuramcısı Adrian Wells tarafından yazılan ve masterclass eğitiminin de temel kitabı olan “Anksiyete ve Depresyonda Metakognitif Terapi” kitabının çevirmen ve editörlerindendir. Bu kitap Metakognitif Terapi’nin ilk Türkçe kaynağıdır.

 

Performers

Metakognitif Terapi Derneği Ali Engin Uygur

31 March 2021 Wednesday 20:00

31 March 2021 Wednesday 21:30


Online Event - Zoom

Event Promoter