08 March 2021 - Monday

MEC Eğitim Zirvesi

Online
MEC Eğitim Zirvesi

Event Details

BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedef’inden biri olan ‘Nitelikli Eğitim’ in, daha iyi bir dünya için gerekliliği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu gerekliliğin farkına varmak ve bu konuda gerekli adımlar atmak hem ulusal hem de uluslararası anlamda önem teşkil etmektedir. Bunun temelinde, dünyadaki bütün gelişmelerin altyapısında eğitimin bulunması yatmaktadır. Eğitimin ise kapsayıcı ve nitelikli olması amaçlanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin bu kadar hızlı ve çeşitli olduğu bir yüzyılın, nitelikli eğitim hedefimize ulaşmamıza etkisi kaçınılmaz olacaktır.

Günümüze bakıldığında, dünyadaki çocukların neredeyse beşte biri eğitim görmemekte, beş çocuktan ikisi ise ilkokulu bitirememektedir. Bunun önündeki temel engellerden bazıları, eğitimde fırsat eşitsizliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, varlık eşitsizliği, savaşlar ve afetlerdir. Maalesef dünya nüfusunun büyük çoğunluğu beslenme ve barınma hakkından da mahrum durumdadır ve bu da tabloyu daha vahim bir hale getirmektedir. Türkiye’de ise her 100 çocuktan 4’ü eğitime erişememekte olup 12’si ise ilkokulu bitirememektedir.

Sürdürülebilir kalkınma için en temel araçlardan biri eğitimdir ve hedefimiz herkes için ulaşılabilir eğitimdir. Bu hedef doğrultusunda, 2030 yılına kadar tüm kız ve erkek çocuklarına ücretsiz ilk ve ortaöğretim olanaklarının sağlanması beklenmektedir. Ayrıca, uygun maliyetli mesleki eğitime eşit erişimin sağlanması, toplumsal cinsiyet ve varlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve nitelikli yükseköğretime herkesin erişmesinin sağlanması da hedeflenmektedir. Bizler, herkesin en temel haklarından biri olan eğitimin her bireye ulaştığı yarınlar için çalışmaktayız ve bu amaç doğrultusunda ‘yarınlar için eğitim’ mottosuyla çıktığımız bu yolda, alanında uzman kişileri nitelikli eğitimi konuşmak için sizlerle bir araya getirmeyi hedeflemekteyiz.

Yayın Akışı

8 Mart 2021 Pazartesi 19:00-20:00; Tijen Mergen /  ''21. yüzyıl gençlerimizden ne bekliyor?''

9 Mart 2021 Salı 17:00-18:00; Renan Tan Tavukçuoğlu / ''Hikayelerimiz var.'' 

9 Mart 2021 Salı 19:00-20:00; Ahmet Hançer / ''Nitelikli eğitim için teknolojinin sunduğu imkanlar; öğrenmenin geleceği.''

10 Mart 2021 Çarşamba 19:00-20:00; Mert Önen / ''Eğitimde Adalet ve Fırsat Eşitliği''

11 Mart 2021 Perşembe 17:00-18:00; Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın / "Eğitimde Açıklık ve Pandemi Sonrasında Eğitim"

11 Mart 2021 Perşembe 19:00-20:00; Prof. Dr. Ayşe Yüksel / "Kız Çocuklarının Okutulması Dünya Kadınlar Günü’ne Armağandır"

12 Mart 2021 Cuma 17:00-18:00; Prof. Dr. Gamze Sart / '' Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği.''

12 Mart 2021 Cuma 19:00-20:00; Prof. Dr. Cem Balçıkanlı / ''21. yüzyılda yabancı dil bilmenin gücü.''

Bu etkinlik Hacettepe Üniversitesi Uzayın Keşfi ve Yönetimi Topluluğu tarafından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni desteklemek adına ücretsiz olarak organize edilmektedir. 

Etkinliğimiz eş zamanlı olarak youtube hesabımız üzerinden de yayınlanacaktır.

*En az dört oturumuna katılan herkes sertifika almaya hak kazanır. 

Bizleri yakından takip etmek isterseniz aşağıdaki hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Instagram; https://www.instagram.com/hacettepemec/?hl=af
LinkedIn; https://www.linkedin.com/company/mechacettepe
Twitter; https://twitter.com/HacettepeMEC
Youtube; https://www.youtube.com/channel/UC2Vaya0JuSqka6sPz_CuwzA

Performers

Tijen Mergen Renan Tan Tavukçuoğlu Ahmet Hançer Mert Önen Prof. Dr. Gamze Sart Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın Prof. Dr. Ayşe Yüksel Prof. Dr. Cem Balçıkanlı

08 March 2021 Monday 19:00

12 March 2021 Friday 20:15


Online Event - Oturum 5/ Cem BALÇIKANLI

Event Promoter

HacettepeMEC
HacettepeMEC

Bizler kendilerini geliştirmek için hayallerinin peşinden koşan üniversite öğrencileriyiz. Ulu Önder Atatürk'ün izinden, çılgın fikirlere tutkuyla bağlanıp dünyayı değiştirecek akımlara öncü olmak için çalışıyoruz.