24 March 2021 - Wednesday

19. Yüzyılın Asker Ressamlar IV: Hüseyin Zekai Paşa (1860 - 1919)

Online
19. Yüzyılın Asker Ressamlar IV: Hüseyin Zekai Paşa (1860 - 1919)

Event Details

Minyatürden Tabloya: Osmanlı’da Pentür Seminerleri Dizisi 5

19. Yüzyılın Asker Ressamlar IV: Hüseyin Zekai Paşa (1860 - 1919)

Eğitmen: Dr. Öğr. Görevlisi Ali Kayaalp

24 Mart Çarşamba 20:00 - 21:30

Hüseyin Zekai Paşa, bir nesil gerisinden geldiği Şeker Ahmet Paşa’nın rahle-i tedarisinden geçmiştir ve onun çizgisini devam ettirmenin yanında, mimari manzara gibi önemli bir konuda da çok sayıda eser vermiş olmasıyla dikkat çeker. “Mübeccel Hazineler” gibi erken tarihli ve arkeolojiden mimarlığa, hat sanatından müzeciliğe ve eski eserlerin korunmasına değinen önemli bir eseri yazılıp yayımlanmasından da sorumlu olan Hüseyin Zekai Paşa, bu seminerde sadece ressamlığıyla değil, bu önemli eseri çerçevesinde bir kültür figürü oluşuyla da ele alınacaktır.


Atölye online olarak zoom.us üzerinden gerçekleşecektir.
Etkinlik günü katılım linki iletişim bilgilerinize iletilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp:
Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayaalp 1984'te İstanbul'da doğdu. Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden 2002'de mezun oldu. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden aldı. Restoratör Doç. Fethi Kayaalp’in restorasyon ve ekspertiz çalışmaları çerçevesinde Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi resim sanatını malzeme, teknik ve üslup değişimleri bağlamında incelediği “Fethi Kayaalp'in 1963-2010 dönemi restorasyon çalışmaları kapsamında Türk resminin değerlendirilmesi” adındaki yüksek lisans çalışmasını Prof. Dr. Semra Germaner’in danışmanlığında 2013 senesinde tamamladı. Erken Cumhuriyet döneminin görsel kültürünün tarihçesini incelediği “Asrîleşen İstanbul: 1923-1940 Yılları Arasında İstanbul’da Güzel Sanatlar ve Mimarlık Alanında Art Déco Estetiği” adındaki doktora çalışmasını ise Prof. Dr. Zeynep İnankur’un danışmanlığında 2018’de tamamladı. Hâlen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Sanat Tarihi Bölümü'nde öğretim üyesidir. İlgi alanları arasında erken Cumhuriyet döneminin sanatı ve görsel kültürü, Türkiye'de Art Déco estetiği ve İstanbul'un kentsel tarihi bulunmaktadır.

24 March 2021 Wednesday 20:00

24 March 2021 Wednesday 21:30


Online Event - Zoom

Event Promoter

MAGNET ISTANBUL
MAGNET ISTANBUL

MAGNET, kültür ve sanat dünyasını yakından takip etmek isteyen sanatseverler için kurulan bir sanat platformudur. Sanat piyasasında aktif rol oynayan sanat profesyonellerini sanatseverlerle bir araya getirmeyi amaçlayan MAGNET, kültür ve sanat alanında teori ve pratiğe dayalı programlar sunar. Sanatsever birey ve kurumların kültür ve sanat alanındaki tüm ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılamak üzere kurulan MAGNET; ulaşılabilir sanat eserleri, atölye ve koleksiyon ziyaretleri, yurtiçi ve yurtdışı geziler, röportajlar, butik müzayedeler, sergiler, teorik atölyeler ve workshoplar gibi geniş etkinlik alanları yaratarak sanatı doğru, güncel ve hızlı bir şekilde erişilir kılmayı hedefler.