Googelin Yeni Hizmet; Market Finder, Google tarafından sağlanan ve işinizi uluslararası pazarlara açılacak şekilde genişletmenize yardımcı olan ücretsiz platformdur. Market Finder; hedeflenecek pazarları saptamaya yardımcı olmak için özelleştirilmiş pazar bilgileri sağlama, operasyonlarınızı oluşturma ve önerilen yeni pazarlarda işletmenizi pazarlama olmak üzere 3 konu hakkında çalışmaktadır.

Eihracat; Reelde sınır ötesi eticareti ve perakende eticeretin yurt dışındaki alıcıya ulaştırıldığı perakende ticareti tarif etmektedir. E-trade sizin sahada her türlü ürün ve hizmeti eticaret dinamikleri ile yapmanız demektir.

Bugün yapılan ve anlatılan herkese Alice hikayeleri gibi okunması ve içine balıklama atlanması gibi yönetilmektedir. Ancak e-trade hayatımızın merkezinde olması gereken disiplinlerdir. Bu disiplinel bakışı popülist yapmak değil bilim ve matematik eşliğinde öğrenmeniz için tasarlanmış bu eğitim Murat IŞIk tarafından dizay edilmiştir.

Uluslararası Ticarette Ticari Bilginin Önemi
Ticari bilgi kaynakları
Milyonlarca firmaya ulaşmak (örnek)
Ticari Bilgiden Ticari İstihbarata
Ticari bilgi-Ticari İstihbarat
Strateji- Ticari istihbarat- iletişim
Hedef Pazar anlayışı neden gereklidir?
Hedef Pazarın tespiti ilkeleri
İstatistiğin geldiği bugünkü nokta
Temel Veri Tabanları ve Uygulamaları
GTİP tespiti
Hedef Pazarların Tespiti Uygulamaları
İstatistiklerin yorumlanması
Büyüyen pazarların ayrışması
Büyüyen pazarlardaki rakip ülkelerin tespiti
Rekabet şansımızın değerlendirilmesi
Türkiye’nin ürün bazında fiili ihracatı
Kaçırdığımız pazarlar
İlgili tabloların oluşturulması
Yorumlama ve tartışma
Yeni ortaya çıkan bilgi gereksinimlerinin karşılanması
Hedef Pazar Çalışması
Temel ilkeler
Hedef pazarın doğru tespitinin sağlayacağı faydalar
Büyüyen pazarlar / Hedef pazarlar/stratejik hedeflerimiz
Yorumlama ve tartışma
Hedef Pazarın Tespiti Uygulamaları
İstatistiklerin yorumlanması
Büyüyen pazarların ayrışması
Büyüyen pazarlardaki rakip ülkelerin tespiti
Hedef müşteri tiplerinin ve dağıtım ağının belirlenmesi
Ülkemizdeki rakiplerimizin değerlendirilmesi
Global pazar araştırmalarının değerlendirilmesi
Diğer Faktörlerin Analizi
Rekabet
Uzaklık
Vergiler
Ülkenin yapısı ve kültürel durum
Yasal durum vb.
Tarife dışı engeller ve diğer faktörler
Hedef Pazarımızın Belirlenmesi
Amacımız
Gücümüz
Rakiplerimizin doğru değerlendirilmesi
Fırsatlar – tehditler
Diğer faktörler
Bilgi ve istihbarat veri tabanlarının oluşturulması
Pazarın değerlendirilmesi /dağıtım ağının yapısı
Yerel imalatçılar
Yabancı rakipler
Diğer rakipler
Pazar araştırmaları ve makaleler
Yasal mevzuat

90 Günde ihracat planı simülasyonu