22 February 2020 - Saturday

Bilişsel İşlemlerden Akademik Becerilere Yolculuk

İstanbul
Bilişsel İşlemlerden Akademik Becerilere Yolculuk

Event Details

"Bilişsel İşlemlerden Akademik Becerilere Yolculuk" Sempozyumuna Davetlisiniz

Program Akışı

09.00 - 09.30 - Kayıt ve İkram

09.30 - 10.00 - Açılış Konuşması

10.00 - 11.30 - Dr. Tamer Ergin - "Bilişsel Değerlendirme ve Bilişsel Müdahalede Yeni Yaklaşım: PASS TEORİSİ"

11.30 - 11.45 - Ara

11.45 - 12.45 - Atölyeler 1. Oturum

12.45 - 13.45 - Yemek Arası

13.45 - 14.45 - Atölyeler 2. Oturum

14.45 - 15.00 - Ara

15.00 - 16.00 - Abdulkadir Özbek - "Hayal Gücü İle Öğrenme"

ATÖLYELER

Not: 2. Oturumda 1. ve 2. Atölyeler Açılmayacaktır.

1. Vizyon Koleji: Uzman Psikolojik Danışman-Nesrin Taşdemir Yılmaz - Anaokulu Sınıf Öğretmeni Ebru Güneri-Marina İlkokul Rehber Öğretmeni Emine Yener: "Anaokulu ve İlkokulda Öğrenme Becerilerini Geliştirme Uygulamaları ve Önerileri"

Bilişsel beceri çalışmalarımızın amacı öğrencilerimizin öğrenme süreçlerin katkıda bulunmaktır.Bilişsel beceri çalışmalarımız kağıt kalem çalışmalarıyla zihinsel egzersizlerden ve kutu oyunlarından oluşmaktadır. Özellikle günümüzde fazlaca uyarana maruz kalan çocuklarımızın görsel ve işitsel dikkat konusunda desteklenmesi önemlidir. Atölyemizde, okulumuzda derslerde sınıf öğretmenlerimizin uygulamaları, öğrenmede zorlanan öğrencilerimizle Rehberlik ve psikolojik Danışman birimi olarak yaptığımız çalışmaları somut örneklerle sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayız.

2. Vizyon Koleji: Psikoloji Bilim Uzmanı Elif Ozorpak: “Özşefkat'in Öğrenme Sürecinde Kolaylaştırıcı Rolü"

Öz-şefkat kişinin kendi zihnini eğitmesine yarımcı bir yoldur. Bu yol kişinin kendisine dayatmalarla değil, kendisine destek çıkarak, uygun koşullar sağlayarak nezaketle, cesaretle , farkındalık ve gönüllükle yürüdüğü bir yoldur. Bu atölyede öğrenme sürecinde bizi kaygılandıran, yetersiz hissettiren, direnç göstermemize neden olan duygularımıza alternatif olarak eleştirel iç sesimizle kurduğumu ilişkiye öz-şefkatli farkındalıkla yaklaşacağız.

3. Psikolaj: Uzman Klinik Psikolog Pınar Şenel Yıldırım-Sınıf Öğretmeni Adem Yıldırım-Klinik Psikolog Ahmet Canalkan: “Akademik Potansiyeli Desteklemek”

Öğrenmenin gerçekleşmesi ve çocukların akademik potansiyellerine ulaşabilmesi için planlama, dikkat, eşzamanlılık, ardıllık alanlarının yaş ortalaması seviyesinde ve tutarlı olması gerekmektedir. Bu sayılan alanlar bilişsel işlemlerin yani öğrenme süreçlerinin zeminini oluşturmaktadır.

Bu Atölye Çalışmasında Aşağıdaki Konulara Değinilecektir:

· Akademik potansiyeli oluşturan, beyindeki öğrenme alanlarının teorik anlatımı

· Okul ortamında çocuklarla yapılacak bireysel ya da grup oyunlarının gösterimi

· Çocuklarla yapılabilecek bireysel kağıt çalışmaları ve pratik etkinliklerin anlatımı

· Çocuğun öğrenim şekline özel çalışmaların hazırlanması

· Sınıf ortamında uygulanabilecek öğretim teknikleri

4. Lina: Uzman Psikolog Başak Dilber: “Bağlanmanın Öğrenme Üzerindeki Gücü”

En sevdiğimiz ve güvendiğimiz öğretmenimizin dersinde çok daha başarılı olduğumuzu pek çoğumuz anımsarız. Çünkü öğrenme ilişkisel bir süreçtir. Öğretici ve öğrenen arasındaki bağ kurma biçimi, öğrenmeyi etkileyen önemli komponentlerden biridir. Bu atölye çalışmasında bağlanmanın ne olduğunu, bağlanma stillerinin öğrenme süreçlerine etkisinin neler olduğunu konuşuyor ve deneyimliyor olacağız.

5. Klinik Psikolog Esra Dal: “Sanat Terapisinin Öğrenme Problemlerinde İyileştirici Gücü”

Sanat terapisi; kişinin kendi içindeki duyguları sanat yoluyla dışa vurma tekniğidir. Bu terapi yönteminde resim heykel drama dans müzik hikayeler ... vb sanatın değişik dallarından faydalanılır. Sanat terapisi dünyanın pek çok yerinde hastanelerde ,sosyal yardım kuruluşlarında, eğitim alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Okullarda dil gelişimini desteklemek, dikkati arttırmak, dürtüsel davranışları azaltmak gibi amaçlarla kullanılır. Sanat , çocuklara anlamlı bir öğrenme zemini, derin bir farkındalık oluşturur. Sanat terapisi ile duygularını sanatın bir dalı ile ifade eden çocuklar özgüven geliştirmekte ayrıca problemleriyle farklı yöntemler geliştirerek başa çıkabilmektedirler. Hayal güçlerini , mantık ve hafızalarını dikkat süreçlerini, karar verme becerilerini geliştirirler. Dolayısıyla sanat , öğrenme ve konsantrasyon işlevlerinde oldukça etkin bir role sahiptir.

6. Psikolaj: Uzman Klinik Psikolog Pınar Şenel Yıldırım- Gökçehan Akoğul- Ecem Karataş: “Okul Ortamında Sosyal Beceri ve Sanat Terapi Uygulamalarının Öğrenme Üzerine Etkileri”

Sosyal becerilerle ilişkili davranışlar, bireylerin yaşamları boyunca büyük bir öneme sahiptir. Kişisel beceriler ve kişilerarası ilişkiler ile ilişkili olarak, sosyal becerilerin, eğitim ya da iş yaşamları üzerinde önemli etkisi vardır. Sosyal beceriler öğrenilmektedir, bu sebeple de ailelere olduğu kadar özellikle okullara da önemli görevler düşmektedir. Çocukların uygun becerileri edinmeleri, ileriki yaşamlarında çevreleriyle etkili iletişim kurmalarını sağlayacaktır. İletişim, kendini ifade edebilme, öfke kontrolü, sorun çözme, stresle başa çıkma, empati, duygu düzenleme, olumlu arkadaş ilişkileri gibi kazanımlar, sosyal beceriler kapsamındadır. Sağlıklı ilişkiler kurmaları, çocuklara okula uyum ve akademik başarılarıyla ilgili de olumlu katkılar sağlar. Bu becerilerin kazanımı için okul ortamında da rol model sunulması oldukça önemlidir. Bu bağlamda sosyal beceri programlarının olumlu etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Uzmanlara yönelik olan bu atölyede, sanat terapisi temelinde aşağıda söz edilen konular ele alınarak, okul ortamında sosyal beceri programı geliştirme üzerinde çalışılacaktır.

- Sosyal beceri nedir?

- "Sosyal Beceri Grubu" nasıl oluşturulur?

- Grup yönetim süreci

- Oyun grup gözlemleri

- Isınma oyunları

- Sanat Terapisi temelli etkinlikler

- Temel oyunlar

- Sonlandırma oyunları

7. Çift ve Aile Terapisti Rüveyda Tanrı Seven: “Mindfulness Dikkat Yönetimi”

Mindfulness (bilinçli farkındalık), açık ve sevgi dolu bir tutumla şimdiki anın içinde neler olduğunu, yargılamadan, reddetmeden, hayatın hızına kendimizi kaptırmadan bilinçli bir şekilde anlama halidir. Bu tanımı, dikkatimizi çocukların doğasına yönelterek okursak, büyük bir merak duygusu ve kocaman bir dikkatin yaradılışlarından gelen bir özellik olduğunu farkederiz. Biliyoruz ki yaşadıkları anın içinde kalmak çocuklar için oldukça kolaydır ve dikkatlerini vermeyi çok iyi bilirler. Andadırlar ve bu sayede büyük bir merak duygusuyla hayata dair birçok şeyi keşfederler. Ve bu kocaman dikkat ve anlama haliyle öğrenme gerçekleşir. Fakat bazı çocuklar, yaradılışlarının aksine, çeşitli sebeplerle bir hayli gergin, endişeli, stresli, yorgun veya dalgın olabilirler. Öğrenmeleri gereken onca şey varken zihinlerini nereye vereceklerini bilemez, dikkatlerini ana getirmekte oldukça zorlanırlar. Bu da sınıf ortamında verimli bir öğrenme öğretme sürecinin sürdürülmesine engel olur. Dikkatli ve bilinçli bir şekilde anın içinde olmayı çocuklara kazandırmak onların hem eğitim hayatlarına hem de gelecek hayatlarına katkı sağlayacaktır. Otomatik pilottan çıkartarak içgüdülerini fark etmelerini sağlayacak, hayatın akışı içinde olumlu ve olumsuz duygular olduğunu ve olumlu duygular gibi olumsuz duygularında hayatımızda yeri olduğunu kabul etmelerine yardımcı olacaktır. Bu farkındalıkla sürdürülecek bir eğitim süreci hem eğitimcilerimizi hem de çocuklarımızı dünden ve yarından bağımsız kılacak ve şimdiki ana kök salmalarını sağlayacaktır.

8. Uzman Klinik Psikolog Levent Kayıkcı: “Çocuklarda Oyun Bağımlılığının Öğrenme Süreçlerine Etkisi”

· Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın her alanında bulunan bilgisayarlar, günlük yaşantımızı kolaylaştırmakla birlikte bazı olumsuz etkilere de neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların başında her yaş grubunda görülen internet bağımlılığı gelmektedir. İnternet bağımlılığın temel nedenlerinden birisi de oyun bağımlılığıdır.

· Oyun bağımlılığı olan kişilerde çeşitli olumsuz etkenler görülebilmektedir.

· Sempozyumda, bireyleri bir hastalık gibi saran ve bağımlı hale getiren video oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini ortaya konulmaya çalışılacaktır.

· Atölyede, video oyunlarının özellikle çocuklar üzerindeki olumlu olumsuz yönleri de ele alınacaktır.

· Atölyede, çocuklarda görülen video oyun bağımlılığının öğrenme üzerindeki etkileri detaylı olarak ilişkilendirilip; bağımlılığın öğrenme süreçlerine etkisi incelenecektir.

· Aynı zamanda sempozyumda, çocukların video oyunları gerçek hayatla ilişkilendirip ilişkilendirmedikleri, video oyun oynamayı başka etkinliklere tercih edip etmedikleri ve video oyunların gerçek yaşamda karşılaşılan bir sorunun çözümünde yol gösterici olup olmadığı üzerinde de durulacaktır.

9. Minerva: Klinik Psikolog İlkay Kılıçarslan: “CSM Bilişsel Becerileri Ölçme Testleri ve Uygulamaları”

Bilişsel beceriler alanında çalışmaları olan Yale Üniversitesinden Dr. Bruce E. Wexler ve dünyadaki diğer bilimsel çalışmalar incelenerek, ulusal ve uluslararası araştırmacılarla birlikte CSM Testleri geliştirilmiştir. Bu testlerle, bireyin dikkat, hafıza, zihinsel esneklik, işlem hızı ve problem çözme gibi temel bilişsel becerileri değerlendirilebilmektedir. Bu oturumda, Temel bilişsel becerilerin ölçülmesine yönelik uygulama gerçekleştirilecektir.

10. Psikolojik Danışman Ferda Alakuş- İspanya Mindful Academy Akredite Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı Eğitmeni (MBSR): “Dikkat, Sabır, Sebat ve Odaklanma Becerilerini Geliştirmede Mindfulness”

“Mutlu bir yaşam zihnin sükunetinde yatar.” Mindfulness Massachusetts, Oxford, Cambridge ve Brookes Üniversitelerinde geliştirilen bilimsel programlara dayalı bir programdır. Birçok ülkede okullarda, iş yaşamında, siyasette, ebeveynlikte, sağlık alanında, emniyette, orduda projeler uygulanmakta, şirket çalışanlarının, okul çalışanlarının, öğrencilerin, toplumun, anne ve babaların, hastaların disiplin, kaygı, odaklanma, iyi hissetme, sabırlı olma süreçlerine yararı olduğu bilinmektedir. Mindfulness ile stres, duygu ve düşüncelerle farklı bir ilişki kurarken Mindfulness egzersizleri ile anda kalabilme becerisi geliştirilir. Egzersizlerin dışında psiko-eğitimsel bilgilendirme ve paylaşımlar yapılır. Stres, stres yönetimi ve farkındalığın günlük yaşamda ve kişiler arası iletişimde uygulanması konularında farkındalık geliştirilmesine yardımcı olunur. Mindfulness yöntemiyle kişi yargılamadan, eleştirmeden içinde bulunduğu ana, işine, sınavına, dersine, ilişkilerine odaklanarak, dikkatini toplayabilir, en etkili çözüm yolunu bulabilir ve uygun tepkiyi verebilecek esnekliği kazanabilir.

22 February 2020 Saturday 09:00

22 February 2020 Saturday 09:00


Vizyon Koleji, Bahcesehir 2.kisim, Başakşehir, İstanbul


View Map

Event Promoter