,
04 February 2020 - Tuesday

Agile Leadership: Kendi Merkezinde Olmanın Gücü (Centeredness)

İstanbul
Agile Leadership: Kendi Merkezinde Olmanın Gücü (Centeredness)

Event Details

Değişimin, teknolojinin, dönüşümün ve belirsizliğin norm olduğu iş dünyasında, etrafında olanı çabuk kavrayıp, bireysel bilgi ve becerilerini kullanarak etkin aksiyon alan liderlere ihtiyaç var. Birey bunu ancak kendi kişisel gücünü hissederek ve yere sağlam basarak gerçekleştirebilir. Bununla birlikte, şirketi ve içinde yer aldığı ekosistemi etkin yönetebilmek için de, söz konusu sistemlerin ihtiyaçlarına göre esneyebilmesi gerekir ve bu yönde kendini geliştirmeye hazır olmalıdır. Birey kendi liderliğine şekil verirken gücünü kendi omurgasından, yani iç kaynaklarından alır. Kendi merkezinde olması; bir yandan bir ağaç gibi yere sağlam basıp köklerini toprakta yürütmesi, diğer yandan bir bambu gibi esnemesi gerekir.

Bugünkü hızlı değişen dünyada iş hayatındaki bilinmezlik ve kaybetme korkusu içimizdeki güvende olmama duygusunu tetikleyebiliyor. Teknoloji aracılığı ile yapılan iletişimde, rahatlatıcı göz teması ve ruh halini ifade eden ses tonunun eksikliği, bizleri insan ilişkilerinde en önemli sakinleştirici unsurlardan biri olan “güvenli temastan” mahrum bırakabiliyor.
Agile lider; bu belirsiz ve bilinmez dünyada kendisinden beklenen özgüvenli ve sağduyulu duruşu, sinir sisteminin biyolojisini tanıyıp, vagus tonunu güçlendirerek sağlayabilir. Vagus tonunu güçlendirmiş olan agile lider, bedenin güvenlik radarı olarak tanımlanan altıncı hissini (neuroception) kullanarak, algı öncesi ipuçları ile tetiklendiğinde kaç/savaş/don gibi reaksiyonlardan sıyrılıp, kendi merkezinden sağduyulu aksiyonlar alabilir.

Vagus tonunu güçlendirmek için bireyin beden farkındalığını geliştirip, bedenindeki duygulanımlara kulak vererek, bu lisanı anlamaya odaklanması gerekir. Bedeni ile kurduğu bu ilişki sayesinde, kişi tetiklendiğinde kendini nasıl sakinleştirebileceğini de öğrenir. Bunun yanı sıra neuroception ile yakaladığı ipuçlarını, bu yakaladığı sakinlik ile ele aldığında, zihin ve bedenin entegrasyonu mümkün olur. Bedenin bilgeliğini devreye soktukça merkezinden hareket etme kapasitesi artar. Bu sayede bireyin spontan, çevik ve yaratıcı çözümler sunması mümkün olur. Çevresinde olanlar ile ilgili sağduyulu yanıtlar verebilir.

"Sanat Terapisi", "Core Energetics/Beden Psikoterapisi" ve "Geştalt Terapisi" yöntemleri kullanılarak tasarlanmış, 1:30 saatlik bu deneyimsel atölye çalışmasında; katılımcılar merkezde olmanın gücünü deneyimleyecekler. Zorluk karşısında nasıl tetiklendiklerini fark edecekler. Kendilerini sakinleştirebilecekleri ve vagus tonlarını güçlendirecek araçlar edinecekler. Bu sayede merkezinde olmanın gücü ile zorluklarla baş etmeyi deneyimlemiş olacaklar.

Atölye Sonunda Katılımcıların Kazanımları Neler Olacak?

- Geçmişte kendi bireysel gücünü deneyimlediği anılara gidip, merkezinde olmanın ne demek olduğunu yeniden keşfedecekler. 

- Kendi merkezlerinde olduklarında nasıl bir bedensel duruş sergiledikleri ile ilgili farkındalık kazanacaklar. 

- Zorlu bir durum karşısında nasıl tetiklendiklerini ve bunun bedenlerinde nasıl bir izdüşümü olduğunu araştıracaklar.

- Tetiklenme halinden kendi merkezlerine dönebilmek için bir yol haritası deneyimleyecekler.

- Merkezilerine dönmek için bedenin ne gibi kaynakları olduğunu keşfedecekler.

- Vagus tonlarını güçlendirmek için nelerin yardımcı olacağı ile ilgili bilgi edinecekler.

Vivi Soryano Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Lesley Üniversitesinde Psikoloji Master’ı yaptı. Kariyerine Core Energetics, Gestalt Terapi, Sanat Terapisi, Çift Terapisi, Aile Terapisi, Grup Terapisi ve Koçluğu eğitimleri ile devam etti. İş hayatına, bir büyük beden markası olan Foli’nin girişimcisi olarak başlayıp daha sonra kariyer koçluğu yaparak devam etti. Bugüne kadar 5000’in üzerinde danışanının içsel motivasyonlarını harekete geçirmeye yardımcı oldu. Kendine ait olan kariyer danışmanlığı metodolojisini teknoloji ile birleştirerek insparkus.com’u kurdu. Soryano, iki sene önce geliştirdiği "Cultivating Presence" sistematiği ile gerçekleştirdiği birysel ve grup seanslarında; bireyin özgün doğasında var olan kaynakları harekete geçirmeye, kısıtlayıcı savunma mekanizmalarının ve davranış paternlerinin çözümlenmesine, yaşam enerjisinin ve stres toleransının (resilience) artmasına destek olmaktadır.  

04 February 2020 Tuesday 19:30

Joint Idea, Kanyon, Şişli, İstanbul


View Map

Event Promoter

Joint Idea
Joint Idea info@jointidea.com +902122639393

Joint Idea is a launch pad for the work of your life. Our co-working spaces and adaptive learning programs future proof your work life by treating it like your life’s work. Which it actually is. We have figured out that when remarkable people and inspiring environments come together the right way, every day becomes an opportunity not only to work, but to learn and thrive together as co-creators, entrepreneurs, and as joyful human beings. Our mission is to prototype healthier, more meaningful, and naturally scaleable ways to approach work that flow with the beauty and wonder of the connected human algorithm. We believe that our purpose, our lives, and humanity could all improve if we just better understood and upgraded our minds, bodies, and souls as a way of working. Explore our website, come visit us, check out our events, and shift from your work-life to your life-work mindset! Joint Idea was founded in Istanbul in early 2015 as a co-working house and curated community with a humanist focus that brings together, music, food, art, play, agile learning, and entrepreneurial opportunities into the work-a-day experience. In mid 2016, we founded LifeWorksLabs as a hybrid co-working and re-learning platform that makes collaboration, meaning, wellbeing, innovation, and engagement more present in the corporate workplace. We support up and coming multidisciplinary artists, create human to human ventures, and curate rich education and development programs aimed at improving the quality of living for our local communities and global network.