15 March 2018 - Thursday

Hacking Everyday Objects

İstanbul, Şişli
Hacking Everyday Objects

Event Details

Masa lambamız arada söylediklerimizi anlasa ne güzel olurdu.
Sarılarak yattığımız oyuncak ayı bizi sabahları dürterek kaldırsa.
Dolapta çürümeye terk edilmiş patateslerle bir elektronik davul seti kursak?


“Hacking Everyday Objects” workshop serisinde günlük hayatta kullandığımız objeleri ‘’hack’’liyoruz. 1 aya yayılmış, toplamda 12 saat sürecek çalışmada önce üretim teknolojilerini, kod yazmayı ve temel
elektronik devre oluşturmayı öğreneceğiz. Sonrasında kendi seçeceğimiz objeleri öğrendiğimiz bilgileri kullanarak hack’leyip dijitalleştirerek alışkın olduğumuz işlevlerinden başka bir hale büründüreceğiz.

Program
15/03/2018 Perşembe - Hack’leme kavramı; brainstorming ve bodystorming teknikleri ile yeni fikir geliştirme ve prototiplemeye giriş.
22/03/2018 Perşembe - Dijital ve fiziksel prototipleme teknikleri: sensörler ve etkileşim, 3B Yazıcı, lazer kesici uygulamaları
29/03/2018 Perşembe - Getirilen ürünler üzerinden ileri dönüşüm, tasarım ve hack’leme süreci
05/04/2018 Perşembe - Hack’leme sürecini bitirme, süreç sunumu ve sergi

Hedefler
- Brainstorming ve bodystorming ile yeni fikir geliştirme süreçlerini deneyimleme,
- Fizikselden dijitale geçiş sürecini deneyimleme,
- Ürün geliştirme hakkında bilgi edinme,
- Temel kod yazımı ve elektronik hakkında bilgi edinme,
- Hızlı prototipleme hakkında bilgi edinme,
- Üretim süreçleri ve ekipman kullanımlarını deneyimleme.

Notlar
- Katılımcıların ihtiyaç duyacağı ekipman ve malzemeler ATÖLYE tarafından temin edilecektir.
- Katılımcılara kullanmaları için bir Arduino seti ile birlikte çeşitli devre elemanları ve sensörler
hediye edilecektir.
- Kontenjan 12 kişi ile sınırlıdır.
- Katılımcıların temel derecede modelleme bilgisine sahip olması, kendi bilgisayar ve farelerini
yanlarında getirmeleri beklenmektedir.
- Etkinlik dili Türkçe’dir.

//

How great would it be if our lamps understood what we were saying?
Or if the teddy bear we tucked in at night nudged us awake in the morning?
Or if we made an electronic drum set out of the abandoned potatoes rotting in the closet?

In the “Hacking Everyday Objects” workshop series we are “hacking” objects that we use in our daily lives. In the course of twelve hours spread over a month, we will learn about production technologies, coding, and basic electronic circuitry. After this, we’ll use the new techniques we’ve learned to “hack” and digitize the objects we’ve picked, turning them into something other than what we’re used to.

Schedule
Thursday March 15, 2018—The concept of hacking; developing new ideas through brainstorming and bodystorming and an introduction to prototyping.
Thursday March 22, 2018—Digital and physical prototyping techniques: sensors and interaction, 3-D printing, and laser cutting.
Thursday March 29, 2018—Feedback on the objects you’ve brought in, the process of hacking and design.
Thursday April 5, 2018—Finishing the hacking process, process presentation and exhibition.

Goals
- Experiencing the process of developing new ideas through brain- and bodystorming.
- Experiencing the process of bring things from the physical to the digital.
- To learn about product development.
- To learn about fast prototyping.
- Experiencing production processes and learning how to use the equipment.

Notes
- All equipment and materials will be supplied by ATÖLYE.
- Participants will be provided with an Arduino set along with various circuit components and sensors.
- This course is limited to 12 people.
- Participants are expected to have basic modeling knowledge and to bring their computers and mice with them.
- This event series will be held in Turkish

Eğitmenler/Instructors

 

Atılım Şahin

Atılım Şahin, Makina Mühendisliği (İTÜ BSc.), Endüstri Ürünleri Tasarımı (İTÜ MSc.) ve Interaction Design (Malmö University Msc.) gibi alanlarda eğitim aldı. Geçmişte bu disiplinlerin kesişiminde yer alan farklı iş kollarında tasarım mühendisliği, satış direktörlüğü, proje koordinatörlüğü gibi pozisyonlarda çalıştı. Bunlar olurken bir yandan sahne sanatları ile ilgilendi. Yaklaşık 10 senedir tiyatro ve performans sanatları üzerine üretiyor. Şu anda farklı disiplinlerden gelen kişilerin aynı çatı altında birlikte üretebilmesine olanak sağlayan ATÖLYE’de Komünite ve Prototipleme Lab Yöneticiliği yapıyor.

//

Atılım studied Mechanical Engineering (ITU BSc.), Product Design (ITU MSc.) and Interaction Design (Malmö University Msc.) throughout his education life. Beside these, he has been in the field of Theatre/Performance Arts as actor, performer and author for 10 years. This being the case, he has always been enthusiastic about being engaged in such environments merging those fields. Previously, he worked as Design Engineer, Application Specialist, Sales Director and Project Coordinator; in Engineering, Design and Arts related fields. He is currently working as a Prototyping Lab & Community Lead in ATÖLYE which consists of designers, architects, engineers, developers entrepreneurs, and artists.Mertcan Avcı

1994 yılında Bursa’da doğdu. Kendi oyuncaklarını yapıp oynayan bir çocuk olarak büyüdü. İlgi alanları olan yazılım, elektronik, mekanik ve sosyal mühendisliği tasarımla birleştirmek için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Şu anda ATÖLYE’de Prototipleme Lab Sorumlusu olarak çalışıyor.

//

Mertcan Avcı was born in Bursa in 1994. He grown up as a maker kid who makes own toys. He studied Industrial Product Design in Istanbul Bilgi University to combine design and his interests which are programing, electronics, mechanical and social engineering. He works as a Prototyping Lab Associate in ATÖLYE.

15 March 2018 Thursday 17:30

05 April 2018 Thursday 20:30


ATÖLYE, Silahşör Caddesi, Birahane Sokak, No:1, Bomontiada, Şişli, İstanbul


View Map

Event Promoter

Biletino Logo
ATÖLYE

ATÖLYE is an interaction and creativity platform located in bomontiada, the Historical Bomonti Beer Factory. As the ATÖLYE team, the transdisciplinary design and innovation studio behind the ATÖLYE project, we've been relentlessly working on curating a community of designers, technologists, social scientists and innovative startups to collaborate on interdisciplinary projects that can create long term value. This community is at the heart of what ATÖLYE stands for. Both individual and corporate members go through a rigorous application process. Every discipline has a quota to balance the representation of different perspectives as well as to maintain a unique chemistry.