02 November 2016 - Wednesday

Ar-Ge Mevzuatı ve Vergi Uygulamaları

İstanbul, Avcılar
Ar-Ge Mevzuatı ve Vergi Uygulamaları

Event Details

2 Kasım Çarşamba günü saat 14:30'da İstanbul Teknokent Binası inventİST Eğitim Salonu'nda başlayacak, Serbest Mali Müşavir Günseli BİRDAL'ın konuşmacı olarak katılacağı “Ar-Ge Mevzuatı ve Vergi Uygulamaları” seminerine davetlisiniz.

Seminerin Yeri ve Zamanı :

2 Kasım Çarşamba günü saat 14:30'da  İstanbul Teknokent Binası inventİST Eğitim Salonu

Semineri Konusu ve Kapsamı :

TEKNOPARKLAR'DA VE ARGE DÜNYASINDA NELER DEĞİŞTİ !

Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıma yolunda ana eksenleri;

  • Yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak ve desteklemek,
  • Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmak, bilgiyi ticarileştirmek,
  • Teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini desteklemek,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak,
  • Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek,

olarak belirlenen “Ar-Ge Reform Paketi”ne ilişkin 6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26.02.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak, 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

Kanun kapsamında; tasarım faaliyetlerinin de, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan destek ve teşvikler kapsamına alınması, siparişe dayalı Ar-Ge faaliyetlerine verilen teşviklerin arttırılması, Ar-Ge ve tasarım personeline sağlanan teşviklerin arttırılması, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunu personele ek teşvik sağlanması, Sanayi – Sanayi ve Üniversite – Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi adına teşviklerin arttırılması, öncelikli ve stratejik sektörlerde ‘İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurulması, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, dışarıda geçirilen sürelere ilişkin teşviklerden yararlandırılması gibi ek destek ve teşvikler getirilmiş, uygulamaya ilişkin detaylarda 10.08.2016 da yayınlanan  uygulama yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu doğrultuda KOBİ'lerin kanun kapsamında elde ettiği teşvikler üzerine durulacaktır.

Konuşmacı Günseli BİRDAL:

1973 Karabük doğumlu olan Günseli BİRDAL, evli ve iki çocuk annesidir. Gazi Üniversitesi-Bolu iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Özel sektörde mali işler departmanında yöneticilik yapmakta iken 1999 yılında Serbest Muh.Mali Müşavirlik ruhsatımı alarak serbest çalışmaya başladı. “ 4691 sayılı”Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun yayınlandığı 2001 yılından itibaren arge odaklı firmalara mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri vermektedir.

02 November 2016 Wednesday 14:30

02 November 2016 Wednesday 16:30


İstanbul Üniversitesi Teknokent, İstanbul Üniversitesi Avcilar Kampusu, Avcılar, İstanbul


View Map

Event Promoter