06 December 2023 - Wednesday

Avrupa Birliği ve Uluslararası Programlar İçin Başarılı Projeler Oluşturmanın 10 Adımı (Online Canlı İnteraktif Eğitim)

Online
497.00 TRY
Avrupa Birliği ve Uluslararası Programlar İçin Başarılı Projeler Oluşturmanın 10 Adımı (Online Canlı İnteraktif Eğitim)

Event Details

Avrupa Birliği ve Uluslararası Programlara Eksiksiz Başarılı Projeler Oluşturmanın 10 Adımı (Online Canlı İnteraktif Eğitim)

Güncel Proje Tasarım ve Yönetim Araçlarıyla FİKİRLERİNİZİ 10 KOLAY ADIMDA GÜÇLÜ PROJELERE DÖNÜŞTÜRÜN!

“Avrupa Birliği Projeleri” kitabının yazarı Baki Karaçay online canlı eğitimlerde sizlerle buluşuyor. Dünyanın her yerinden bu eğitime katılarak değerli bilgilere sahip olacak, sorularınıza yanıt bulacak, yaşınız, mesleğiniz, eğitiminiz ne olursa olsun, yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkararak proje uzmanlığı yolunda eşsiz bir adım atmış olacaksınız.

Uluslararası standartlardaki bu eğitimde öğreneceğiniz araçları, her alanda performansınızı artırmak ve vizyonunuzu daha etkin biçimde yaşama geçirmek için kullanabilirsiniz. Proje tasarım ve yönetimi yalnızca bir iş becerisi değil, aynı zamanda kendi kişisel hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için etkin bir araçtır. Kaydolun ve yaşamınızı nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi keşfedin!

Canlı Uzaktan Eğitim - Online Eğitim

 • Tarih: 6 Aralık 2023, Çarşamba
 • Eğitimin Başlama Saati: 19.00
 • Eğitim Süresi: 150 dakika (2,5 saat)
 • Eğitim Platformu: Zoom
 • Katılımcı Kontenjanı: 40
 • Eğitim Materyali: Kaydını tamamlayan katılımcılar, emaille gönderilecek kupon kodunu kullanarak 1 adet ciltli “Avrupa Birliği Projeleri” kitabını özel indirimle yayınevinden satın alabileceklerdir.
 • Bilgi ve Kayıt için bakikaracay.com'u ziyaret edin. Otomatik e-postaları alabilmeniz için ödemeyi yaptıktan sonra bakikaracay.com'daki kayıt formunu doldurarak göndermeniz gerekir.  

Bu eğitim size yeni bir dünyanın kapılarını aralayacak! Yalnızca birkaç saatinizi ayırarak, yaşam boyu sizi başarılara götürecek bilgi ve donanıma sahip olacaksınız!

Kimler Katılabilir?

Eğitime, Avrupa Birliği’nin Erasmus Plus (Erasmus+), Ufuk Avrupa, Dijital Avrupa, Kreatif Avrupa, AB Sağlık, IPA programları ile Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları ve diğer yararlandırıcı kuruluşlara başvuru için sosyal, mesleki ve teknik içerikli kalkınma projeleri (eğitim, girişim, ar-ge, gelişim, yenilik, iyi uygulama, iş birliği vb.) tasarlayıp uygulamaya ilgi duyan yeni başlayanlar ile bu alanda kendini geliştirmek ve uzmanlaşmak isteyen üniversitelerin, kamu, sivil toplum, yerel yönetim ve özel sektör kuruluşlarının çalışanları, akademisyenler, proje görevlileri, teknik personeli ve yöneticileri yanı sıra fikirlerini projeye dönüştürerek iş yaşamında rekabet avantajı elde etmek isteyen herkes katılabilir.

Projelerde olduğu kadar iş yaşamınızda ve kişisel girişimlerinizde fark yaratmanız için yeni bakış açıları kazanmanıza, öz güveninizi arttırmanıza ve potansiyelinizi ortaya çıkarabilmenize yardımcı olacak bu benzersiz eğitimi kaçırmayın! Genel kalite ölçütlerine ve uluslararası standartlara uygun ‘projeler’ geliştirmeyi öğrenin ve başarı düzeyinizi zirveye taşıyın!

Eğitim Materyali

Kaydını tamamlayan katılımcılar, email ile gönderilecek kupon kodunu kullanarak eğitim materyali olarak takip edebilecekleri “Avrupa Birliği Projeleri —Nedir? Neden, Niçin, Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?” adlı kitabın 1 adet ciltli baskısını yayınevinden 100 TL indirimle satın alabileceklerdir.

10 bölümden oluşan 480 sayfalık kitapta, Avrupa Birliği’nin 2021-2027 dönemi bütçesi ve tüm programları ile ülkemize sunulan proje fırsatları, bu programlardan yararlanmak için Avrupa Komisyonunun benimsediği tasarım ve yönetim araç setini (Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına dayalı Proje Döngüsü Yönetimi) kullanarak adım adım proje hazırlama ve uygulama teknikleri (analizler, planlama, finansman, uygulama, proje yönetimi, izleme ve değerlendirme) yanı sıra hibe programlarına başvuru ve değerlendirme süreçleri ile bu alanda uzmanlaşmak için bilinmesi gereken daha birçok konu geniş biçimde yer almaktadır.

Eğitim Kazanımları

Proje dünyasını yakından tanıyacağınız bu eğitimde, kalkınmış toplumların nasıl ilerlediklerini öğrenecek ve yaşam boyu kendi yetiştiriciniz olmak için gereken temel donanıma sahip olacaksınız. Proje hazırlama sürecinde en kritik aşamalar olan tasarım ve planlamanın ilke ve esaslarına odaklanırken, başarılı sonuçlara ulaşmak için dikkate alınması gereken konuları, izlenmesi gereken strateji ve adımları kavrayacaksınız. Bu eğitimde:

 • Ulusal ve uluslararası hibe programlarında ve projelerde kullanılan terim ve kavramların doğru yer ve anlamlarını,
 • Projelerin temel yapı taşlarını, mantıksal çerçevesi, süreçleri ve işleyiş prensiplerini,
 • Proje tasarımı için gereken sistematik analiz ve planlama araçlarının birbirini izleyen aşamalar halinde etkin şekilde nasıl kullanılacağını,
 • Bütünlük içerisinde güncel Mantıksal Çerçeve Tablosu hazırlamayı,
 • Proje başvurularının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerini, gözden kaçan, eksik veya yetersiz bırakılan unsurları,
 • Proje uygulamalarının beklenen yararları sağlayamamasının nedenlerini ve yaşanan olumsuz durumların önüne geçmek için bilinmesi gerekenleri,
 • Genel ve özel hedeflerinden, çıktıları, faaliyetleri ve bütçesine kadar mantıksal bütünlük içerisinde eksiksiz güçlü projeler oluşturmanın yol haritasını,

daha güçlü ve başarılı proje tasarımı ve yönetimi için ipuçları, anahtarlar ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz.

Böylece, Avrupa Birliği (Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği, Yükseköğretim, Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, İşbirliği, Yenilikçilik ve Mükemmelliyet İçin Ortaklıklar, Politika Gelişimi ve İşbirliğine Destek, İşbirliği Ortaklıkları, Kapasite Geliştirme vb.), Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Ajansları vb. kuruluşların sunduğu ulusal veya uluslararası destek programlarına yüksek nitelikli proje teklifleri hazırlayabilecek, başvurularınızı daha güçlü hale getirebilecek ve başarı şansını artırabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

Genel Kalite Ölçütlerine Uygun Proje Tasarımı İçin Bilinmesi Gereken Konular
Güncel Araçları Kullanarak Proje Geliştirmenin Alışılmış Uygulamalardan Farkı
Dünyada Kabul Görmüş Farklı Proje Tasarım ve Yönetim Araçları
Proje Tasarım ve Yönetiminde Kullanılan Terim ve Kavramların Anlam ve Özellikleri
Politikaların Yaşama Geçirilmesi ve Geleceğin Şekillendirilmesinde Projelerin Yeri ve Önemi
Projelerin Beklenen Yararları Yaratamamasının Nedenleri ve Başarısızlığı Ortadan Kaldırmanın Anahtarı
Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları Desteklerinde İzlenen Yol ve Uygulanan Genel Prensipler
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına Dayalı Proje Döngüsü Yönetimi Araç Seti
Sonuç Odaklı Proje Yaklaşımının Temel Unsurları
Projelerin Temel Yapı Taşları: Değişim Yaratmanın Temel Mekanizması ve İşleyişi
Projelere Bütüncül Yaklaşım: Proje Mantık Modeli ve Sonuçlar Zinciri (Kısa, Orta ve Uzun Dönem Sonuçlar)
Projelerin Çerçevesi, Yaşam Döngüsü ve Süreçleri
Mantıksal Bütünlük İçinde Proje Oluşturmanın 10 Adımı
Başarılı Bir Proje Tasarımı İçin Örneklerle Paydaş, Sorun, Hedef ve Strateji Analizi
Analizlerden Planlamaya Geçiş: Genel Hedef ve Proje Özel Hedefi Tanımlama Yöntemi
Proje Kapsamı ve Dışsal Faktörleri (Riskler ve Varsayımlar) Belirleme Yöntemi
Proje Sonuçlarına Ulaştıracak Çıktı ve Aktiviteleri Planlanma Yöntemi
Proje Başarı Göstergeleri ve Doğrulama Kaynaklarının Belirlenmesi
Hazırlanan Proje Tasarımını Mantıksal Çerçeve Matrisinde Özetleme Yöntemi
Aktivite, Zaman, Kaynak Planlaması ve Proje Bütçesi Hesaplama
Proje Kurgusu ve Kazanımların Sürdürülebilirliğini Sağlamanın Esasları
Ufuk Avrupa, Erasmus+ vb. Programlar İçin EU Login, PIC ve OID Sistemine Kayıt
Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması ve Başarı Değerlendirme Kriterleri

Eğitmeninizle Tanışın

Mühendis, Kamu Yönetimi Uzmanı (MPA) ve Yönetici olarak 25 yılı aşkın süre kurumsal deneyimlerinden elde ettiği birikimle bir Eğitmen ve Danışmana dönüşen Baki Karaçay, proje çalışmalarına 90’lı yıllara girerken Ziraat Bankasında işletme ve yatırım kredi projeleri hazırlayarak başladı. Tarım Bakanlığında bütçe ve planlama çalışmaları yürüttü. 2008’de Kuzey Karolina Devlet Üniversitesinde (ABD) Ziyaretçi Araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. 2009-2020 yılları arasında Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinatörü görevini sürdürdü. Bu sürede yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok çalışma başlattı ve aralarında “Önce Yaya” sloganıyla sonuçları tüm ülkemize yaygınlaşan projenin de yer aldığı çok sayıda Avrupa Birliği projesini yaşama geçirdi. Dönemsel olarak MFİB’de Bağımsız Değerlendirici görevi üstlendi ve Ufuk 2020 programı Türkiye Bilgi Çoğaltıcıları Ağında görev aldı. 2021-2027 AB bütçesi, programları ile ülkemize sunulan fırsatlar yanı sıra Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen tasarım ve yönetim araç setini kullanarak başarılı projeler oluşturmanın yöntemini açıkladığı, bu alandaki en güncel ve kapsamlı kaynak olan “Avrupa Birliği Projeleri” adlı kitabı 2021 yılı sonunda yayımlandı. Bugüne dek aralarında bakanlıklar, üniversiteler, yerel yönetimler, kamu ve sivil toplum ile özel sektörün bulunduğu birçok kuruluş için Avrupa Birliği Projeleri ve Proje Döngüsü Yönetimi, Ekip Olma ve Motivasyon, Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları, Kariyer Gelişimi, Kamu Yönetimi ve Etik Davranış İlkeleri gibi konularda Türkçe ve İngilizce eğitim ve seminerler verdi. Antalya’da yaşıyor ve halen kurucusu olduğu iO Akademi’de uzmanı olduğu alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeyi sürdürüyor. Projeler yanı sıra farklı ilgi alanlarında geliştirdiği içerikleri bakikaracay.com adresindeki web sitesinde paylaşıyor.

Bilgi ve kayıt 

Daha geniş bilgi ve kaydınızı tamamlamak için buraya tıklayarak bakikaracay.com'u hemen ziyaret edin.

Performers

Baki Karaçay

06 December 2023 Wednesday 19:00

06 December 2023 Wednesday 21:30


Online Event - Zoom

Event Promoter

iO Akademi Eğitim & Danışmanlık
iO Akademi Eğitim & Danışmanlık

iO Akademi Eğitim ve Danışmanlık