31 October 2022 - Monday

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Fırtınası

Online
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Fırtınası

Event Details

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Fırtınası

Bu programda, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyen katılımcılarımız ile konularındaki uzman akademik kadromuzu bir araya getirerek sektörün ihtiyacı olan nitelikli Uzmanları ve Eğitimcilerin yetiştirmesini hedefliyoruz.

Yangın Eğitici Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi, Patlamadan Korunma Eğitici Eğitimi ile Etiketleme ve Kilitleme Eğitici Eğitimi kapsamında tüm gerekli bilgiler sizlere sunulmaktadır.

YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1)Yanma, Parlama, Patlama Tanımları

2) Yangın Güvenlik Önlemleri

3) Yangın Sınıfları ve İlgili Mevzuat (Binaların yangından Korunması Hak. Yönetmelik)

4) Yangın Söndürme Maddeleri ve Kullanma Teknikleri, Avantaj ve Dezavantajları

6) Yangın Söndürme Cihaz kullanımı ve Pratik Bilgiler

7)  İşletmelerde Yangın Güvenlik organizasyonu  (İşyerinde Acil Durumlar Hak. Yönetmelik)

8) Yangın Senaryolarının Hazırlanması

9) Yangın Söndürme Ekipleri ve Organizasyonu

10) Tahliye Organizasyonu  

11) Yangın Tahliye Tatbikatı ve Organizasyonu

12) Etkili İletişim, Beden Dili

KİLİTLEME ETİKETLEME (EKED, LOTO) ENERJİ İZOLASYONU EĞİTİCİ EĞİTİMİ

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1) Bakım kavramını

2) Bakım süreçlerini

3) Makine emniyetini

4) Kilitleme etiketleme için ulusal ve uluslar arası yasal gereklilikler

5) Kilitleme-etiketleme işlemleri

6) Neden kilitleme?

7) Etiketleme nedir?

8) Tehlikeli enerji nedir?

9) Tehlikeli enerji türleri

10) Enerji kesme / verme adımları

11) Kilitleme etiketi ne zaman uygulanır?

12) Kilitleme – Etiketleme uygulamaları için kritik görev ve sorumluluklar

13) Etiketleme - kilitleme ilkeleri nelerdir?

14) Kilitleme etiketleme cihaz çeşitleri

15) Kilitleme etiketleme talimatları

16) Temel kaza sebepleri

17) Farklı grupların bir arada çalışması

18) Vardiyalı ve uzun süren çalışmalar

19) Kilitleme etiketlemede özel çözümler

20) LOTO / EKED Prosedürü Nasıl Hazırlanır

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI EĞİTİCİ EĞİTİMİ

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1) Yanma, Parlama, Patlama Tanımları

2) Atex  Standartlarına genel bakış

3) Patlamadan Korunma Dokümanı Süreçleri

4) Güvenlik ilgi Formu, Makine Donanım İnceleme

5)  TS EN 60079-10-1 : 2021 -Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması – Gaz

     TS EN 60079-10-2 : 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Toz

6) Tehlikeli Bölgelerin Belirlenmesi

 • Sürekli Boşalma
 • Ana Boşalma
 • Tali Boşalma
 • Boşalma Derecesini Tespit Et

Havalandırmanın (Seyreltme) Etkisini Hesapla

 • Yüksek İnceltme
 • Orta İnceltme
 • Düşük İnceltme

Havalandırmanın Uygulanabilirliğini Tespit et

 • İyi Havalandırma
 • Orta Havalandırma
 • Zayıf Havalandırma

7) Gaz ve Sıvı Hesaplamaları (EN 60079 -10 -1  2021 Standardına Göre Örnek Uygulamalar)   

8) EN 60079-10-2, TOZLAR  ZONE BELİRLENMESİ

 • Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi
 • Tozun Kimyası ve Patlama Şiddetine Etkisi

9) EN 60079-10-2: 2015’a GÖRE TOZLAR;

 • Toz grubunun belirlenmesi, Zone Genişliği, Toz katman kalınlığı, Toz katman kalınlığı ile alan sınıflandırılması

10) NFPA 499 ve NFPA 654  göre Toz Zone Sınıflaması

11) Toz Patlaması ve Sınıflandırması, Zone Hesaplaması Örnek Uygulamalar

12) Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Makine, Teçhizat Seçimi, CE  İşareti  Taşıması Zorunlu Ürün Grupları

ATEX 100a ve Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile, IEC ve EN ye göre ısı grupları

13) EXPROOF CİHAZLARIN GRUPLANDIRILMASI

 • Bölgelere Göre Koruma Tiplerinin Kullanımı
 • Ex-Proof Malzemeler Koruma Tipleri

14) PATLAMAYA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

 • Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone’a göre Ekipman Seçimi
 • Birincil, ikincil ve Üçüncül Önlemler

15) ÖRNEK PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İNCELENMESİ/HAZIRLANMASI

 • Planlama
 • İşyerinde yürütülen çalışmaların sınıflandırılması
 • Bilgi ve Veri Toplama(SDS- Ekipmanlar- KKD)
 • Tehlikelerin Tanımlanması
 • Risk Analizi ve Değerlendirilmesi
 • İşyerindeki Risklerin Kontrol Altına Alınması
 • Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme
 • Eğitim ve talimat hazırlığı
 • Sonuç raporu

YÜKSEKTE ÇALIŞMA  EĞİTİCİ EĞİTİMİ

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1)Yüksekte Çalışmalarda genel İSG prensipleri

2) Şantiyelerde İş Kazası Analizleri

3) Yükseklik Kavramı/Yüksekte Çalışma

4) Yüksekte Çalışma Ekipmanları

6) Emniyet Kemerleri Bağlantı Noktaları

7)  Yaşam Hatları İçin Asgari Şartlar

8) Dikey/Yatay Yaşam Hatları ve Özellikleri

9) Geri Sarmalı Düşme Durdurma Sistemi

10) İskeleler, İskele Sınıfları  ve Ekipmanları

11) Geçici Koruma Sistemleri ve Sınıfları

12) Sütunlu Çalışma Platformları ve Çalışma Esasları

13) Güvenlik Ağları İçin Asgari Şartlar, Genel Esaslar

14) Yüksekte Çalışma Ekipmanları (Merdivenler, Mobil İş Platformları, Taşıyıcı Sepetler, Yükseltici iş Makinaları, Dış Cephe Asansörü kullanım esasları)

15) Örnek Uygulamalar ve Askıda Kalma Travması

Eğitim ücreti: 1.500TL 

Eğitim Süresi : 35 Saat 

Eğitim Tarihi ve Yeri : 31 EKİM 2022 PAZARTESİ - CANLI // Uzaktan Eğitim - Online Eğitim - Supervizyon Eğitimi

 

Bilgi ve Kayıt için; Santral : 0 850 399 90 98 - Whatsapp : 0 545 135 74 35 

Eğitim Sonunda, Sertifika / Katılım Belgesi verilecektir. Sertifikanız E-Devletten Sorgulabilmektedir.

Saygılarımızla,

AkademikTALKS

31 October 2022 Monday 09:00

31 October 2022 Monday 09:30


Online Event - Akademi Talks - Online

Event Promoter

Akademik TALKS - Uzmanlık Koleji
Akademik TALKS - Uzmanlık Koleji

Nitelikli Eğitim - Nitelikli İnsan