23 August 2021 - Monday

İş Hukuku ve İş Sözleşmeleri̇nde Fesi̇h Uygulamaları Eğitimi

Online
İş Hukuku ve İş Sözleşmeleri̇nde Fesi̇h Uygulamaları Eğitimi

Event Details

"Son Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları Işığında İnsan Kaynakları Yönetiminde Önem Arz Eden Endüstriyel İlişkiler Boyutu, Yorum ve Uygulama Pratikleri ile Potansiyel Sorunlar, Uygulamalarla Çözüm Önerileri İnteraktif Eğitimi"

İş Hukuku, kanunlarda yapılan değişiklikler ve Yargıtayın verdiği yeni kararlarla sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Nitekim Yargıtay son yıllarda İş Hukuku alanında verdiği yeni kararlarla bazı konularda önceki görüşünden dönmüş ya da yeni bazı olaylar karşısında görüşlerine açıklık kazandırmıştır. Kuşkusuz bu hususların işverenlerce bilinmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle işverenlerin bu alanda devamlı olarak kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku da 6331 sayılı Kanunun çıkarılmasından sonra işverenler açısından çok daha büyük önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle son yapılan değişiklikler bu alan da sürekli değişmektedir. 6645 sayılı Kanunla bu alandaki idari para cezalarının artırılması da işverenler açısından konunun önemini daha da artırmıştır. Kaldı ki, meydana gelen kazalardan dolayı cezai sorumluluğun da söz konusu olması bu alanda sürekli bilgi tazelenmesini gerekli kılmaktadır.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik alanlarında en yetkin isimlerden biri olan Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu özellikle Koronavirüs salgını sonrası sıklıkla gündeme gelen kısa çalışma, esnek çalışma, telafi çalışması, yıllık izin uygulamaları ve sözleşme fesih süreci ile ilgili güncel mevzuatı yorumlayacağı online eğitimimizde katılımcılarımızdan gelen soruları da anında cevaplandıracaktır.

İÇERİK ve KONU BAŞLIKLARI:

KISACA İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİ
o Belirli-Belirsiz Süreli-
o Kısmi Süreli iş sözleşmesi
o Uzaktan çalışma sözleşmesi
ÇALIŞMA SÜRELERİ VE FAZLA ÇALIŞMA
• Yargıtay kararları ışığında çalışma sürelerive fazla çalışma
o Fazla çalışma kavramı
o Fazla çalışma ücretinin işçinin ücretinin içinde kararlaştırılıp kararlaştırılamayacağı-Yargıtayın son kararları
o Fazla çalışmanın ispatı açısından bordroların önemi
o Üst düzey çalışanların-saha çalışanlarının fazla çalışmaları
YILLIK İZİN UYGULAMASI
• Yıllık izin süreleri ve yıllık iznin kullanımı
o Hizmetlerin birleştirilip birleştirilemeyeceği- Yargıtayın güncel kararları
o Yıllık izin defteri ya da kartoteks sisteminin önemi
o İnternet ortamında yapılan yıllık izin talepleri ve onaylamaların geçerliliği sorunu
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
• İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları
• Haksız fesih-geçersiz fesih-usulsüz fesih kavramları
• İş Kanununa göre geçerli sebepler
o İşçinin Yetersizliği sebepleri
o İşçinin davranışları
o İşletmeden kaynaklanan nedenler
o Örnek Yargıtay kararları ve değerlendirmeler
• Fesih yasağı, neleri kapsadığı – görüşler ve olası sonuçlar
• İşe iade davası açısından dava şartı olarak arabuluculuk
• Yargıtay kararları ışığında İşe iade davası ve sonuçları
o 4 aylık boşta geçen süre ücreti-hesaplanması
o İşe başlatmama tazminatı
Diğer feshe bağlı hakların işe iadede yeniden hesaplanması
• Haklı nedenle fesih- Örnek Yargıtay kararları
• Kıdem Tazminatı
o Hak kazanma koşulları
o Hesaplanması
• İhbar Tazminatı

Sunum: Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

23 August 2021 Monday 10:00

23 August 2021 Monday 16:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Wes Organizasyon
Wes Organizasyon

Kurumsal hayatta, 30 yılı aşkın süredir, iş dünyasının hemen hemen her alanında binlerce başarılı danışmanlık ve eğitim projesine imza atmış bir ekip ile farklı koordinatlarda, farklı uzmanlarla, kişisel ve kurumsal gelişiminize destek olacak işbirlikleriyle yanınızdayız. "Wes Organizasyon bir BSP GROUP markasıdır"