02 March 2021 - Tuesday

Mimarlık ve Fotoğraf

Online
Mimarlık ve Fotoğraf

Event Details

Mimarlık ve Fotoğraf: Mimarlığın Fotoğrafı, Fotoğrafın Mimarisi

Eğitmen: Murat Germen

Tarihler: 2-12 Mart 2021 (Dört oturum)

Saat: 19:00–20:30

Her Salı ve Cuma

Program:

Bu online seminerde mimari ve fotoğraf arasındaki teorik, pratik ve sanatsal ilişkiler incelenecek ve mimari bakışın fotoğrafı, fotoğrafın da mimari bakışı nasıl etkilediği tartışılacak.

Mimar ve fotoğraf sanatçısı Murat Germen’in hem kendi pratiğinden hem de mimarlık ve fotoğrafa dair teorik okumalardan faydalanacağı bu seminer mimarinin diğer ifade ve sanat alanlarıyla alakasıyla ilgilenen herkese açık. 

  1. Oturum: Mimarlık ve temsil
  2. Oturum: Mimari fotoğrafın temel süreç ve teknikleri
  3. Oturum: Sayısal teknolojilerin mimarlık fotoğrafına sağladığı katkılar
  4. Oturum: Mimarın sanatı, sanatın mimarisi

Seminer Zoom üzerinden online olarak düzenlenecek.

Okuma + Bakma Listesi:

Eğitmen Hakkında:

Murat Germen fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul’da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı, eğitimci ve arşivci. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı.

Sanatçının eser külliyatı; aşırı kentleşme ve soylulaştırmanın etkileri, mülkiyet / mülksüzleştirme, emperyalizmin yeni biçim / aygıt / yöntemleri, katılımcı vatandaşlık, kent hakları, yerel kültürlerin sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat, iklim değişikliği, küresel ısınma, su hakları gibi konulara odaklanıyor. Kültürel miras, yerel arşivleme, delil toplama eylemi olarak belgeleme, kişisel bellek / toplum belleği çatışmaları, ihanetler ve emanetler arasındaki dinamikler sanatçının işlerinde merkeze oturan bazı mefhumlardır.

Skira (İtalya) ve MASA’dan (Türkiye) olmak üzere iki adet monografik kitabı yayımlandı. Seksenin üzerinde kişisel / karma ve yurtiçi / yurtdışı sergiye katkıda bulundu. Sanatçının farklı eserlerine ait çok sayıda edisyon, yurtiçi / yurtdışındaki kişisel koleksiyonlara ve Istanbul Modern, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Toruń Çağdaş Sanatlar Merkezi (Polonya), Benetton Vakfı’nın Imago Mundi – Istanbul Codex, Yapı Kredi Kültür Sanat, Odunpazarı Modern Müze, Müze Evliyagil

----------

Architecture and Photography: Photography of Architecture, Architecture of Photography

Tutor: Murat Germen

Dates: 2-12 March 2021 (4 sessions)

19:00–20:30

Every Tuesday and Friday

In this online seminar, the theoretical, practical and artistic connections between architecture and photography will be examined around the question of how the architectural gaze affects photography and vice versa.

For this seminar, the architect and photographer Murat Germen will benefit from both his own practice and theoretical readings on architecture and photography.

Seminar is open to anyone interested in the relation of architecture to other fields of culture and art.

Session 1: Architecture and representation

Session 2: Basic processes and techniques of architectural photography

Session 3: Contribution of digital technologies to architectural photography

Session 4: The art of the architect, the architecture of the art

* The seminar will be held in Turkish, online via Zoom.

Performers

Murat Germen / Fotoğrafçı & Akademisyen

02 March 2021 Tuesday 19:00

12 March 2021 Friday 20:30


Online Event - The Circle Zoom

Event Promoter

The Circle
The Circle

The Circle, mimarlık odaklı bir kültür sanat ve araştırma platformudur. Sergi, atölye, söyleşi, akademik ders, seminer, tiyatro, dans ve konserlere kadar uzanan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapar. Mimariyi sosyolojiden felsefe ve tarihe kadar diğer akademik alanlarla ve çağdaş sanatın çeşitli dallarıyla buluşturmayı hedefler.