23 January 2021 - Saturday

Kur Riski Yönetimi

Online
Kur Riski Yönetimi

Event Details

AMAÇ

 

Bu eğitimde katılımcıların döviz kuruna dayalı risklerin yönünü tespit etmeyi, risk büyüklüğünü ölçmeyi, ölçümlenen kur riskini en uygun ve düşük maliyetli finansal araçlarla yönetmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Program, teorik alt yapıyı barındıran örnek uygulamalarla desteklenerek pratiğe yönelik bir yaklaşımla katılımcılara sunulmaktadır.

 

İÇERİK

• Döviz bilançosu hazırlama

• Her yabancı para için risk yönünün tespit edilmesi (long ya da short)

• Her yabancı para cinsinden riske maruz değerin ölçülmesi (risk büyüklüğü)

• Kur riskinin aktif-pasif yapısına etkisinin ölçümlenmesi

• Kur riski: İşlem riski, muhasebe riski ve ekonomik risk

• İçsel yöntemlerle kur riskini yönetme

• Dövize dayalı türev enstrümanlar

   * Opsiyonlar ve çeşitleri

   * Opsiyon fiyatını etkileyen faktörler

   * Opsiyon stratejileri

   * Forward ve futures (vadeli işlem) sözleşmeleri

   * Forward içeren yapılandırılmış ürünler

   * Yapılandırılmış yatırım ürünleri (DCD,DCL)

   * Foreign exchange (FX) piyasası

• Döviz forward sözleşmelerinin kullanımı

• Döviz opsiyon sözleşmelerinin kullanımı

• Döviz vadeli sözleşmelerinin kullanımı

• Forex piyasasında hedge işlemleri

• Türev ürünlerin fiyatlaması

• Kurda başabaş noktası hesaplama

• Düzenli nakit akımlarının kur riskinden korunması (strip ve stack korunma)

• Dinamik kur riski yönetim sisteminin oluşturulması

23 January 2021 Saturday 12:00

23 January 2021 Saturday 15:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Biletino Logo
ErkinŞahinöz Akademi Questions For Organizer?

Dijital ekonominin geleneksel iş modellerini yerle yeksan ettiği bir dönemdeyiz. Teknoloji giderek minyatürleşiyor. Emsali görülmemiş ürün ve hizmet çeşitliliği ortaya çıkıyor. Küreselleşmenin artması ve iletişimin kolaylaşması ile ülkeler ve bölgeler arasındaki fiyat farkları anlamsızlaşıyor. Dört kuşağın birlikte çalışması ilişki yönetimini zorlaştırıyor. Katma değer yaratan ürünler çok hızlı bir şekilde metalaşıyor. Güç, her zaman ve her yerden internete bağlantılı müşterinin eline geçiyor. Gig ekonomisi ile sözleşme süreleri kısalıyor, fiziksel mekânlar önemini yitiriyor. F-faktörü ile dikey pazarlamanın yerini yatay pazarlama alıyor. Paydaşları marka farkındalığından marka savunuculuğuna dönüştürmek giderek zorlaşıyor. Ürünü soyutlaştırmanın, olgudan algıya geçişin, mazruftan zarfa sıçrayışın önemi her gün artıyor. Ürüne kimlik ve hikâye kazandırmadan kar marjlarını korumak imkânsızlaşıyor. Matbaa devrimi bilgi boşluğunu, sanayi devrimi güç boşluğunu, internet devrimi mesafe boşluğunu doldurmuştu. Blokzincir güven boşluğunu ve makine öğrenmesi de zekâ boşluğunu dolduruyor. Verinin 21. yüzyılın petrolü olarak kabul edildiği bir dönemde büyük verinin dijitizasyonu ve yönetimi rekabet edebilirlik açısından önem kazanıyor. Finansal yönetimi hazine yönetimine, insan kaynakları yönetimini yetenek yönetimine dönüştüremeyen şirketler oyun dışında kalıyor. Kalabalığın bilgeliği sayesinde itibarın tanımı değişiyor ve yataylaşıyor. Rakiplerle işbirliği öne çıkarken, sektörler arasındaki sınırlar silikleşiyor. Nöro pazarlama ile karşı tarafa ‘vay be’ dedirtebilmenin yöntemleri değişiyor. Dünün arkaik yöntemleri ile bugünü yönetenlerin yarın olmayacağını biliyoruz. ErkinŞahinöz Akademi; Türkiye’nin birçok şehrinde, çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve çok çeşitli ölçekteki işletmelere stratejik yönetim, marka ve iletişim yönetimi ve dijital dönüşüm alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Aralarında halka açık şirketler de olan yüzlerce yurt içi işletmeye danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiş, yurt dışında yöneticilik deneyimine sahip, karar noktalarında bulunmuş, iş modelleri geliştirmiş, farklı sektörler ve iş alanlarında yüksek düzeyde tecrübesi olan ekibimiz ile iş ortağınız olmaya hazırız.

Comments