21 January 2021 - Thursday

Başka bir dünya hayal etmek: Ursula Le Guin’de hayalgücü, özgürlük, anarşizm

Online
Başka bir dünya hayal etmek: Ursula Le Guin’de hayalgücü, özgürlük, anarşizm

Event Details

Ursula Le Guin’in edebiyatı bir yolculuktur; kendini arama ve keşfetme yolculuğu. Bu yolculukta verili olanı bozar, yerleşik olanı tepetaplak eder. Üstelik çok güçlü bir şekilde yapar bunu. Evet, anarşisttir ama şiddete asla yer yoktur; aksine yumuşaktır, derindir. Bu yolculukta görünmeyene ulaşırız çünkü karanlık aydınlıktır.


Le Guin’e göre hayalgücü yani kendi deyimiyle “zihnin özgürce oyun oynaması” yeniyi yaratan, yaratıcılığa dönüşendir ve bunu özgürce yapar. Hayalgücüyle başlayan yolculuk, sonunda hem bu dünyanın hem de zamanın sınırlarını aşarak başka bir dünyayı bugünde kurar.

DİDEM BAYINDIR KİMDİR?

1984 yılında İstanbul’da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Siyaset
teorisi alanındaki yüksek lisans eğitimini London School of Economics
and Political Science’ta, aynı alandaki doktora eğitimini ise University of Warwick’te
aldı. Tellekt’in yönetici editörüdür.

21 January 2021 Thursday 21:30

21 January 2021 Thursday 23:00


Online Event - DDI AKADEMİ

Event Promoter

DDI AKADEMİ
DDI AKADEMİ Questions For Organizer?

Felsefe, edebiyat, sinema başta olmak üzere, ilişkiler, kendine liderlik, özmotivasyon gibi alanlarda disiplinlerarası eğitim ve seminerler düzenleyen, ortak üretim alanı.

Comments