15 October 2019 - Tuesday

KonuŞu: Fotoğraftan Performansa: Değişen Sanat Pratikleri

İstanbul
KonuŞu: Fotoğraftan Performansa: Değişen Sanat Pratikleri

Event Details

19. yy’dan beri bir bireysel ve toplumsal kayıt alma yöntemi olarak kullanılan fotoğraf, insanların birbirleriyle ve toplumsallıklarıyla kurdukları ilişkileri kökten değiştirdi. Fotoğraf sanatı, modern bireyin yaratılmasında ve toplumsal belleğinin oluşmasında büyük rol oynadı.

Susan Sontag’ın “Fotoğraf Üzerine” eserinde vurguladığı gibi, 19.yy’da bireylerin bilinç akışları fotoğrafta “sona vermek” için ortaya çıkarken günümüzde performans zamanın ruhunu en kapsamlı şekilde aktaran sanat alanlarından biri olarak adlandırılıyor. Teknolojik gelişmelerle mekânın ve zamanın büküldüğü 21.yy’da boyutlar üstü sanat izleyiciyi de etkili bir şekilde pratiğin içine alıyor.  

Sanat, zamanın ruhunu nasıl yansıtmaktadır? Toplumsal değişmeler sanat pratiklerine nasıl yansır? Fotoğraf ve performansın ortak noktaları nelerdir?

Bu KonuŞu’da fotoğraf incelemeleri temelli Osmanlı tarihi araştırmaları yürüten Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ahmet Ersoy ile gösteri sanatı alanındaki performansları ve teorik araştırmalarıyla bilinen sanatçı Ayşe Draz bir araya geliyor. İkilinin moderasyonsuz sohbeti 1 saat sürecek. Etkinlik 30 dakikalık soru cevap kısmıyla son bulacak. Etkinlikten sonra gönderilen “KonuŞuydu” raporuyla konuşmada öne çıkan noktalar katılımcılarla yazılı olarak paylaşılacak.

Konuşmacılar:

Ayşe Draz, Gösteri Sanatları Alanında Çalışan Sanatçı & Araştırmacı

Dr. Ahmet Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

KonuŞu Hakkında:

KonuŞu, günümüzü anlamak ve anlamlandırmak için kurulan bir konuşma platformudur. KonuŞu'nun amacı, sosyal konularda uzman analizlerini meraklılarıyla buluşturmak, tarihsel bilgi ve sosyolojik öngörü sahibi olmayı hızlandırmak ve günlük politika dışı konuları tartışmaya açmaktır. 

KonuŞu'da aynı konu üzerine çalışan ve farklı formasyonlardan olan iki konuşmacı konuyu bir saatlik bir sohbet içinde ele alır. Etkinlikler 30 dakikalık soru cevap kısmı ile son bulur. Konuşmalardan iki gün sonra gönderilen “KonuŞuydu” raporuyla konuşmada öne çıkan argümanlar ve sorulan yeni sorular etkinliğe katılanlarla yazılı olarak paylaşılır.

KonuŞu, 2018 yılında sosyolog Hale Ceren Zeytinoğlu tarafından kurulmuştur.

 

15 October 2019 Tuesday 20:00

15 October 2019 Tuesday 21:30


The Circle, Tomtom Mahallesi, Tercüman Çk. No:16/1, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Beyoğlu, İstanbul


View Map

Event Promoter

The Circle
The Circle Questions For Organizer?

The Circle mimari odaklı bir kültür sanat ve araştırma platformudur. Multi-disipliner bir alan olan The Circle bir sergi mekanı, bir ortak çalışma alanı, bir yaratıcı atölye, bir akademik platform ve tiyatrodan dans ve konserlere kadar uzanan etkinlikler için bir sahne olarak tasarlandı. Mimariyi sosyolojiden felsefe ve tarihe kadar diğer akademik alanlarla ve çağdaş sanatın çeşitli dallarıyla buluşturmayı hedefleyen bu multi-disipliner platform Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı, Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti ve Yunus Tonkuş tarafından kuruldu.