10 June 2019 - Monday

Stratejik insan kaynakları yönetimi eğitimi

İstanbul
Stratejik insan kaynakları yönetimi eğitimi

Event Details

İstanbul Gedik Üniversitesi Sertifikalı

Stratejik insan kaynakları yönetimi eğitiminin amacı:

Değişmekte olan yönetim teknikleri ve artan rekabet koşulları uzun süredir süregelen bazı geleneksel anlayışları değiştirmekte ve insan kaynağının katma değerini ve stratejik yönünü açıkça ortaya koymaktadır.İşte bu noktada bu eğitimle planlanan kurumlara nitelikli insan kaynakları uzmanlarının yetiştirilmesi ve tüm katılımcıların iş yaşamlarında hayata geçirebilecek gerekli uygulamaları eğitim programı süresince almalarıdır.

Stratejik insan kaynakları yönetimi eğitimini kimler almalı?

 • Şirket Sahipleri, Yöneticileri, Yönetici Adayları, İşveren Vekilleri
 • Şirketlerin İnsan Kaynakları Departmanlarında Çalışanlar,
 • Ekiplerini daha başarılı yönetmek isteyen yöneticiler,
 • Kurumlarda insan kaynakları uzmanı olup kendini geliştirmek isteyenler
 • Personelcilikten İnsan Kaynaklarına Geçiş Yapmak İsteyenler,
 • İnsan Kaynaklarına İlgi Duyan Bu Alanda Uzmanlaşmak İsteyen Herkes

Stratejik insan kaynakları yönetimi eğitimininin içeriği:

İnsan Kaynakları Yönetimi:

 • Insan Kaynakları nedir
 • Insan Kaynakları Yönetiminin Rolü
 • IKY nin İşlevleri,hedefleri , ilkeleri, amaçları nelerdir?
 • İşveren Markası Oluşturma (Employer Branding)
 • Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiyoruz
 • Bir İnsan Kaynakları Uzmanında olması gereken özellikler nelerdir?

İnsan Kaynaklarının Planlamasını Tanımı ve Önemi:

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Yaklaşım
 • Insan Kaynakları Departmanı ve uzmanına düşen görevler
 • İnsan Kaynakları ve İş Ortağı
 • Insan Kaynakları Yönetiminin Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Her Yöneticiye IK Eğitimi
 • İşgören devir oranının çift taraflı etkisi
 • Kurumsal Hedeflere göre Nitelikli İş gücü Temini
 • Insan Kaynakları Planlamasında Kullanılan Araçlar
 • IKP’nın Sonuçları

İş analizi ve iş tanımları ve ücret politikaları:

 • İş Analizi ve İş Tanımları
 • İş Tanımı Nedir,
 • İş Tanımlarının Oluşturulması (Uygulamalı)
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
 • İş Değerleme ve ücret ilişkisi
 • İş Değerlemede kullanılan Teknikler
 • Ücrette farklı bakış açıları
 • Kurum içi ücret yapsının oluşturulması
 • Performans Ücret ilişkisi
 • Ücretin hukuksal boyutları

İşe Alım Süreci:

 • İnsan Kaynaklarında Sosyal Medya Kullanımı
 • Seçme – Yerleştirme Süreci ve Kilit Aşamaları
 • Özgeçmişimin dili olsa da konuşsa?
 • İşgören seçim sürecini etkileyen faktörler
 • Değerlendirme Süreci
 • Testler
 • Dökümantasyon (Uygulamalı)

Mülakata Davetlisiniz.

 • Insan Kaynakları Uzmanın Mülakata hazırlığı
 • Adayın mülakata hazırlığı
 • Yetkinlik Bazlı İşe Alım Mülakat Teknikleri
 • Mülakat Teknikleri
 • Mülakat Ustalık İster
 • Star Tekniği
 • Uygulamalı
 • Dökümantasyon (Uygulamalı)

Eğitim ve Oryantasyon:

 • En önemli eğitim oryantasyon eğitimi
 • Oryantasyon Eğitim Programlarının Amacı ve İçeriği
 • Dökümantasyon (Uygulamalı
 • Eğitimin Öğrenme ve Gelişim Tanımı
 • Eğitimin Amaçları ve güncel ihtiyaçların eğitim planına dönüşmesi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğtim Yöntemleri
 • Eğitim Sonuçlarının Değerlendirme İhtiyacı
 • Dökümantasyon

Kariyer Planlama:

Yetenek Yönetimi (Talent Management)

 • Kariyer Nedir?
 • Kariyer Sonu Olmayan Bir Gelişme Yoludur
 • Evrensel Verimlilik Yasası ve IK Bileşenleri
 • Müşteri memnuniyetinin yetenek yönetimine etkisi
 • Kişisel vizyon, hedefler değerler
 • Seçimlerimiz ve Kararlarımız
 • İstediğim işi yapıyor muyum?
 • 5 Yıl sonra nerdeyim?
 • İş Aile Yaşam IK Denge Çarkı
 • Güçlü ve Zayıf yönlerimizi biliyor muyuz?
 • Kariyer Planlama Sürecinde İpuçları
 • Kariyerimizi planlarken yapılmaması gereken hatalar, karşılaşılan sorunlar
 • İş dünyasının adaylardan /çalışanlardan beklentileri ve ilgili ip uçları
 • İşletmenin Kariyer Yönetimine Bakış Açısı

Performans Değerlendirme:

 •    Kurumsal Vizyon Misyon Değerler
 •    Yetkinlik Kataloğu
 •    Performans göstergeleri
 •    Doğru hedef belirlemek
 •    Neden performans ölçüyoruz?
 •    Performans değerlemede İK nın Rolü?
 •    Yönetimin Performans Karnesi
 •    Performans Değerlemede Karşılaşılan Sorunlar
 •    Performans Değerleme Teknikleri
 •    360 Derece
 •    Motivasyon
 •    Vizyon sahibi şirketleri insanlar var eder

4857 Sayılı İş Kanunu

 • Sgk İşe giriş/çıkış İşlemleri
 • Ücretin hukuksal boyutu
 • Ücretin psikolojik boyutu
 • Sözleşme nedir ,
 • Sözleşme Tipleri
 • Yıllık Ücretli İzin,
 • Telafi çalışması, resmi tatil uygulamaları,
 • Çalışma Saatleri,
 • Mesai Kavramı
 • Temel Hesaplamalar
 • Fesihler –(Haklı ve Haksız Fesihler ve Sonucları)(Uygulamalı)
 • Disiplin ve Yönetmelikler
 • Dökümantasyon (Uygulamalı)

İş Sağlığı ve Güvenliği 6331

Not Online ve uygulamalı bir eğitimdir. 

10 June 2019 Monday 21:00

10 June 2019 Monday 23:30


Kişisel Gelişim Online, Rıhtım caddesi no:50/6, Üsküdar, İstanbul


View Map

Event Promoter

Biletino Logo
Kişisel Gelişim Online Questions For Organizer?

İnternette oluşturduğumuz canlı sınıflarda, uzaktan, uygulamalı eğitimlerimiz ile, yüz yüze eğitimlerden çok ama çok daha verimli ve başarılıyız.