26 October 2016 - Wednesday

Değer Katıcı Seminerler "Agile ve Scrum ile Roller Nasıl Değişiyor?"

İstanbul, Avcılar
Değer Katıcı Seminerler "Agile ve Scrum ile Roller Nasıl Değişiyor?"

Event Details

Günümüz rekabet ortamında müşteri/kullanıcıların değişen/gelişen beklentilerini hızı ve kaliteli bir şekilde üretime yansıtmak, değişime hazır olmak,  adaptasyon, açık iletişim ve işbirliği gibi konuların öneminin artması ile Agile (Çevik) yaklaşımlar bugünün ve geleceğimizin en ilgi çekici kavramları oldu. 

Agile metodoljileri uygulayan kurumlarda bireyler, birbirilerine daha fazla güvenen ve başarıya, değer yaratmaya odaklanan, iş birliği içinde çalışan takımlar haline dönüşürler.

İçerik

Seminerimiz içerisinde, Agile dönüşümle birlikte dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan metodoloji olan Scrum ile klasik organizasyonlardaki Departman Yöneticisi, Proje Yöneticisi, Yazılımcı, Analist, Tasarımcı, Testçi gibi rollerin, görev tanımları ve yaptıkları işlerin niteliklerinin Agile (Çevik) organizasyonlarda nasıl değişeceğinden bahsedeceğiz.  

Eğitimin Yeri ve Tarihi:

26 Ekim Çarşamba günü saat 14:30'da  

İstanbul Teknokent Binası inventİST Eğitim Salonu

Amacımız;

Agile alanında düzenleyeceğimiz "Agile ve Scrum ile Roller Nasıl Değişiyor?" konulu ücretsiz etkinliğimizde, Agile yaklaşımalar konusundaki farkındalığı arttırmak ve bu alandaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bilgileri uzun yıllar ürün geliştirme döngüsünün her safhasında görev almış olan ve şuanda ALL4AGILE Kurucu Ortağı olarak Agile dünyaya hizmet eden Sn. Rıdvan Akçiçek'in sunumuyla katılımcılarımıza aktarmaktır.

Kimler Katılmalı?

Faaliyet gösterdikleri iş alanlarında kendini geliştirmek isteyen proje yöneticileri, iş analistleri, çözüm mimarları, geliştiriciler, geliştirme ekibi liderleri, test uzmanları, ürün yöneticileri vb. kişi ve takımlar.

Konuşmacı: Rıdvan AKÇİÇEK

1982 yılında İstanbul’da doğan Rıdvan, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Beykent Üniversitesi’nde MBA yapmıştır. 10 yılı aşan profesyonel kariyerinde Teknoloji, Üretim, İlaç, Finans, Sağlık gibi farklı sektörlerde Yazılım Mühendisliği, Analistlik, BT Süreç Yöneticiliği, Proje, Program ve Portföy Yöneticiliği ve Proje Yönetim Ofisi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Bu süreçte yurt içi ve yurtdışı birçok projenin yönetiminde görev almıştır.

2012 yılında göreve başladığı Acıbadem Sağlık Grubu’nda Proje Yönetim Ofisi kurulması çalışmalarını bizzat yürüterek, yapılan organizasyon değişimi ile 2016’ya kadar Proje Yönetim Ofisi Müdürü olarak görev almıştır. Daha önce COBIT ve ITIL sertifikaları da bulunan Rıdvan 2013 yılında PMP sertifikasını alarak PMI ailesine katılmıştır. Profesyonel kariyerinin yanında kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan PMI Türkiye’de İletişim Direktörü olarak görev almaktadır. 2015 yılında Proje Eğitim Merkezi (PEM) eğitmen/danışman kadrosuna dahil olmuştur. Bu süreç içerisinde PSM I sertifikasını da alarak birçok katılımcıya Agile, Scrum ve Proje Yönetimi eğitimleri vermiştir. Yılların vermiş olduğu birikim ile klasik Proje Yönetim metotlarının yetersiz kaldığı konularda Agile pratiklerin başarısını destekleyerek sektör uzmanları ile bir araya gelip ALL4AGILE Kurucu Ortağı ve PEM-Proje Eğitim Merkezi Yönetici Ortağı olmuştur.

26 October 2016 Wednesday 14:30

26 October 2016 Wednesday 16:00


İstanbul Üniversitesi Teknokent, İstanbul Üniversitesi Avcilar Kampusu, Avcılar, İstanbul


View Map

Event Promoter