23 Mayıs 2024 - Perşembe

NÖRO LİDERLİK EĞİTİMİ

Online
NÖRO LİDERLİK EĞİTİMİ

Etkinlik Detayları

 

Eğitimin Adı : NÖROLİDERLİK

Eğitimin Amacı: Başarılı  şirketler iş yaşamında, küresel döngü içerisinde ve dinamik ortamlarda nasıl işleyeceğini, bu ortama nasıl uyum sağlayacağını, tutunacağını ve gelişeceğini yönetim bilimleri kontrolünde anlar, planlar ve optimize eder. Şirketler bir sistem yaklaşımı ile tüm bunları yaparken birleştirici fonksiyon olarak operasyonel verimliliği, organizasyon içi iletişimi, takım dinamiklerini , çalışan algısını, motivasyonunu, performansını, değişimi ve katılımı en etkili şekilde vizyona uyumlamalıdır. Geniş çerçeve ile karmaşık gibi görünen bu yapı ; yetkin liderler ve iş insanlarının edinmiş olduğu sosyal beceri ,psikolojik hakimiyet, farkındalık , öz düzenleme ve bilimsel perspektifleri ile teknik becerilerin birleşimi sonucu çözüme uygun formatta yönetime konu edilir.

-        Katılımcılar bu eğitimde beynin işleyişine ve beyin fonksiyonunun davranışı, karar almayı , takım dinamiklerini, çalışan algılarını, liderliği nasıl şekillendirdiğine dair önemli bilgiler edinecekler.

Eğitimin Tarihi ve Yeri: 23.05.2024 (Perşembe) Saat: 20:00-22:00 Online Zoom Platformu

Kimler Katılmalı: İşverenler, tüm liderler ve lider adayları, girişimciler, İnsan & Kültür profesyonelleri ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim İçeriği:

 • Yönetim bilimi odağında beyin yapısı ve fonksiyonunun temelleri.
 • Sosyal ve Bilişsel Nörobilim
 • Karar verme, duygusal düzenleme, motivasyon ve sosyal davranışla ilgili önemli beyin bölgeleri.
 • Nöroplastisite
 • Duygusal Zeka ve Nörobilim
 • Bilişsel Stereotipler
 • Nörobilimde Liderlik ve Pozitif Psikoloji
 • Duygunun Nöroanatomisi ve Stres yönetimi
 • Liderin farkındalığı ve Öz düzenlemesi
 • İkna’nın Nörobilim doğası
 • Ekip ve Çalışan odağında uyum-dayanıklılık-değişim-yönetim
 • Nöroçeşitlilik
 • Nörobeceri
 • Nöroliderliğin kurumsal ve Bireysel fayda önermeleri

Sahne Alanlar

Cansın Duman Mehmet Akif Topcu

23 Mayıs 2024 Perşembe 20:00

23 Mayıs 2024 Perşembe 22:00


Online Etkinlik - Online Zoom Platformu

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
Bilgi Atölyesi

•Bilgi Atölyesi odağı iş dünyası olan; işverenlere, yöneticilere, uzmanlara, uzman yardımcılarına, yeni mezunlara ve öğrencilere kalıcı, sürdürülebilir ve verimli bir eğitimi taahhüt eden, interaktif ve modüler olarak gelişen, Cansın Duman ve Akif Topcu Eğitim Modeli Tasarımıdır. •İş yaşamındaki tüm süreçlerin 360 derece, verimlilik ve fayda odaklı, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini ana gündeminde bulunduran; bundan hareketle teori, deneyim ve uygulamalı modüler eğitim sistemiyle öğrenilen bilgilerin pozitif davranış değişikliği yaratmasını ve pekiştirilmesini; sahada kullanılabilir bir prensibe dönüşmesini hedefleyen; bilgi ve uygulama imal sürecidir. •Kişisel ve kurumsal kapsamda teori ile uygulamayı birleştiren, farklı yetkinlik ve becerileri geliştirmeye yönelik, sürdürülebilir gelişimi destekleyen, gelişim sürecinde modüler yaklaşım ile tüm organizasyonu kapsayan tümleşik bir tasarıma sahiptir. VİZYONUMUZ Kalıcı, sürdürülebilir ve uygulanabilir öğrenme tasarım prensipleri ile dünyanın en etkili ve verimli eğitim tasarımcısı ve uygulayıcısı olmaktır.. MİSYONUMUZ Bilginin davranışa dönüşmesini sağlamak, Tüm ekosistemi kapsayan sürdürülebilir modüler eğitim modeli ile gelişimi desteklemek, Bilgiyi vaka çalışmaları ve deneyim sentezleri ile destekleyerek pekişmesini sağlamak ve uygulamaya hazır hale getirmektir. NEDEN BİLGİ ATÖLYESİ? •Bilgi Atölyesi geleneksel eğitim modellerinden farklı olarak, tümevarım ve tümdengelim disiplinini uygular. •İş simülasyonu ile sahadan gerçek örnekler sunarak ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilerek uygulanmasını sağlar. •Kazanılan beceriler sayesinde geleceğin ekosistemi ile bağ kuran bir iş gücü yaratır. •Değişen ve gelişen çalışma hayatı karşısında dinamik çözüm yöntemleri ile esneklik kazandırır. •Model tasarımı hızlı geribildirim döngüsü ve öğrenci/katılımcı merkezli kişisel değerlendirme üzerine kuruludur. •Sürece dayalı ilerlemesi doğrultusunda süreç boyunca eğitmen destek imkanı sunar. •Geleneksel Çevrimiçi öğrenme modellerinin aksine eğitim müfredat ve takvimi bellidir. Proje ve son teslim tarihleri bellidir, tüm eğitim bir plan doğrultusunda belirli/net şekilde ilerlemektedir. Bu özelliği ile Bilgi Atölyesi çevrimiçi öğrenmenin etkili bileşenlerinin bütünü olma özelliği taşır.