Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metinleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Taglon Teknoloji Yazılım Ve Ürün Gel. San. ve Tic. A.Ş. (“Biletino”) tarafından hazırlanmıştır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. İşbu aydınlatma metni kapsamında tüketici, 6502 sayılı Kanun uyarınca tüketici niteliğini haiz olup Biletino’nun ‘https://biletino.com/’ alan adlı internet sitesini (İnternet Sitesi”) ziyaret eden, buradan hesap oluşturan ve/veya etkinlik bileti satın alan son kullanıcıları ifade eder.

Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verileri işlenen tüketiciler olarak aşağıdaki metni inceleyerek, Biletino tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Biletino, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Tüketici olarak hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla, hangi hukuki sebeplere dayanarak işlendiğine ve hangi yöntemlerle toplandığına dair detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad-Soyad

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin

Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik posta, şirket İnternet Sitesi üzerinde bulunan elektronik form vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • Adres

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/ Şikayetlerin Takibi
 • Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; İnternet Sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Talep/Şikâyet Bilgisi
 • Bilet Satın Alma Tarihi
 • Geçmiş Etkinlik Bilgileri
 • Koltuk Numarası
 • Etkinlik Detayları (Etkinlik Adı, Tarihi, Saati, Kuralları)
 • Etkinlik Katılım Bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; İnternet Sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Satış Bedeli
 • Ödeme Bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; İnternet Sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • IP Adresi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; İnternet Sitesi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

B. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Üçüncü Taraf

Veri Kategorileri

Aktarım Amacı

Bankalar

Kimlik, İletişim

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Hukuk Danışmanı

Kimlik, İletişim

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kimlik, İletişim

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mali Müşavir

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Etkinliği düzenleyen Organizatör/Yetkilileri

 

Kimlik, İletişim

Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

C. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

 Kanun’un 11. maddesi gereğince, kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir:

●    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

●    Kişisel verilerin korunması mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●    Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi bir dilekçe veya dilerseniz ‘‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

 • Islak imzalı dilekçenizi kimlik fotokopisi ile Sultan Selim Mahallesi Hümeyra Sk. Nef 09 Sit. B Blok Apt. No: 7/57 Kağıthane/İstanbul adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp [email protected] adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek Biletino’ya iletebilirsiniz.

Yazılı olarak iletilen başvurularda Biletino veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.


Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Biletino’ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle, ücretsiz olarak tarafınıza iletilir. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınarak söz konusu maliyet tarafınıza yansıtılabilir.  

Bu Aydınlatma Metni Biletino tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Biletino, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Biletino tarafından yapılacak değişiklikler, yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ORGANİZATÖR (MÜŞTERİ) AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Taglon Teknoloji Yazılım ve Ürün Gel. San. Ve Tic. A.Ş. (“Biletino”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni kapsamında "Organizatör”, Biletino ile işbirliği içerisinde konser, sergi, seminer, konferans, lansman, festival gibi çeşitli etkinlikleri planlayan ve organize eden; bu amaç doğrultusunda Biletino’nun ‘https://biletino.com/’ alan adlı internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaret eden ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ederek buradan üyelik gerçekleştiren, internet sitesi üzerinden etkinlik yayınlayan tüzel veya gerçek kişileri ifade eder.

Kendi nam ve hesabına hareket eden gerçek kişi Organizatörler bu aydınlatma metninde “Gerçek Kişi Organizatör” olarak, tüzel kişi niteliğini haiz bir Organizatör adına hareket eden gerçek kişiler ise “Tüzel Kişi Organizatör Yetkilisi” olarak yer almaktadır.

Kişisel verileri Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlenen ilgili kişiler olarak aşağıdaki metni inceleyerek, Biletino tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Biletino, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Organizatör olarak hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla, hangi hukuki sebeplere dayanarak işlendiğine ve hangi yöntemlerle toplandığına dair detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Gerçek Kişi Organizatör

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad-Soyad
 • Unvan – Meslek Bilgisi
 • TC Kimlik Numarası
 • İmza
 • İmza Tarihi
 • Nüfus Cüzdanı Seri / Sıra Numarası (Eski kimlik kullanıcıları için)
 • Anne-Baba Adı
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Vergi Kimlik Numarası
 • Ticaret Sicil Numarası

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin

Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik posta, şirket İnternet Sitesi üzerinde bulunan elektronik form ve yazılı sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • Adres
 • İnternet Sitesine Kayıt Sırasında Kullanılan Sosyal Medya Hesap Bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/ Şikâyetlerin Takibi
 • Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik posta, İnternet Sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar ve yazılı sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Satış Bedeli
 • Ödeme Bilgisi
 • IBAN-Hesap Numarası
 • Banka Adı
 • Harcama Tutarı

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik posta, İnternet Sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar, şirket içi uygulama ekranı ve yazılı sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • IP Adresi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; İnternet Sitesi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Tüzel Kişi Organizatör Yetkilisi

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad Soyad
 • TC Kimlik Numarası
 • İmza
 • İmza Tarihi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin

Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik posta, İnternet Sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar ve yazılı sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • Adres
 • Çalışılan Kurum

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/ Şikayetlerin Takibi
 • Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik posta, İnternet Sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar ve yazılı sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Satış Bedeli
 • Ödeme Bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Biletino tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik posta, İnternet Sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar ve yazılı sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

B. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Üçüncü Taraf

Veri Kategorileri

Aktarım Amacı

Bankalar

Kimlik, İletişim

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Hukuk Danışmanı

Kimlik, İletişim

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kimlik, İletişim

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mali Müşavir

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 

C. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

 Kanun’un 11. maddesi gereğince, kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir:

●    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

●    Kişisel verilerin korunması mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●    Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi bir dilekçe veya dilerseniz ‘‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

 • Islak imzalı dilekçenizi ve kimlik fotokopisi ile Sultan Selim Mahallesi Hümeyra Sk. Nef 09 Sit. B Blok Apt. No: 7/57 Kağıthane/İstanbul adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp [email protected] adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek Biletino’ya iletebilirsiniz.

Yazılı olarak iletilen başvurularda Biletino veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.


Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Biletino’ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle, ücretsiz olarak tarafınıza iletilir. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınarak söz konusu maliyet tarafınıza yansıtılabilir.

Bu Aydınlatma Metni Biletino tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Biletino, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Biletino tarafından yapılacak değişiklikler, yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.