08 Aralık 2016 - Perşembe

Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi

İstanbul, Sarıyer
Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi

Etkinlik Detayları

Şirketlerin 2017 planları üzerinde çalıştıkları şu günlerde, bu planlamaya yön verecek yöneticilerin ve koordinasyon görevini üstlenen uzmanların en çok ihtiyaç duyacakları bir eğitim...

Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimi, bir kurumda stratejik yönetimle ilgili yapılabilecek çalışmaları  katılımcılara toplu halde sunmakta ve stratejik yönetimin  uygulanmasına dair yöntem ve pratik bilgileri aktarmaktadır. Eğitimde, akademik bilgilerin yanısıra, çok sayıda vaka çalışmalarına ve direkt olarak şirketlerde kullanılabilecek yöntemlere de yer verilmektedir. Eğitim programı, bu yönüyle akademik öğreti ve pratik uygulamaların bir karması niteliğindedir.  Amaç, eğitim programının sonunda katılımcıların bu bilgi ve yöntemleri, şirketlerinde direkt olarak uygulamaya koyabilmeleridir.

Kimler katılmalı?

Şirket stratejilerini etkileme konumunda olan yöneticiler, pazarlama yöneticileri, yıllık veya uzun dönemli planlama faaliyetlerinden sorumlu birimlerin çalışanları/yöneticileri veya bu faaliyetlerde görev alanlar, şirketlerinde stratejik yönetim konusunda çalışma başlatmak isteyen üst düzey yöneticiler.

Eğitmen: Gökhan Karahan

Eğitim modülleri

Stratejik düşünme

 • Stratejik düşünmek neleri kapsar?
 • Stratejik düşünceyi geliştiren aksiyonlar
 • Kişisel planınızı geliştirmek

Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar

 • Stratejik yönetimin aşamaları
 • Globalizasyonun etkileri
 • Öğrenen bir kurum yaratmak
 • Temel model
 • Stratejik karar verme

Çevrenin araştırılması ve sektör analizi

 • Çevre araştırmaları
 • Sektör analizi: görev çevresinin analizi
 • Rekabetin araştırılması
 • Tahmin yapılması

İç araştırma: organizasyon analizi

 • Değer zinciri analizi
 • Bazı stratejik fonksiyonel konular
 • Internetin iç araştırma ve organizasyon analizi üzerindeki etkileri

Stratejilerin oluşturulmasında durum analizi ve iş stratejisi

 • Durum analizi: SWOT
 • Misyon ve hedeflerin gözden geçirilmesi
 • TOWS matrisi kullanarak alternatif stratejiler oluşturmak
 • İş stratejileri
 • Porter’ın rekabet stratejileri

Strateji oluşturulması: stratejik planlama

 • Şirket stratejisi
 • BCG matrisi
 • GE matrisi
 • Uluslararası portföy analizi
 • Fonksiyonel stratejiler
 • Planlama araçları

Stratejilerin uygulanması

 • Program, bütçe ve prosedürlerin geliştirilmesi
 • Strateji nasıl uygulanmalı? Aksiyon almak
 • Strateji uygulamalarında uluslararası konular
 • Kadrolaşma ve yönetme

Değerlendirme ve kontrol

 • Stratejik yönetimde değerlendirme ve kontrol
 • Performansın ölçülmesi
 • Kontrol için ne yapılabilir?

Not: Program içeriği, etkileşimli bir tarzda ele alınmaktadır. Eğitimde  3 farklı vaka çalışması ve grup çalışması gerektiren çok sayıda uygulama  bulunmaktadır.

08 Aralık 2016 Perşembe 09:30

09 Aralık 2016 Cuma 17:00


Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Güney Kampüs, Sarıyer, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
Modül Eğitim

Modül Eğitim, iş yaşamındaki bireyler için yönetim becerileri, kişisel gelişim ve pazarlama alanlarında kısa süreli eğitimler düzenlemektedir. Kuruluş yılı: 2006 Kurucu Genel Müdür: Gökhan Karahan Misyonumuz: Kurumsal şirketlere ve iş yaşamının her kademesindeki profesyonellere, uzmanlaşmayı seçtiğimiz alanlarda aksiyona dönüştürebilecekleri bilgi ve uygulamaları yenilikçi yöntemlerin kullanıldığı, kaliteli, birbirini tamamlayan, kısa eğitim programlarıyla aktarmak, performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına ve öncü uygulamalar gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak. Değerlerimiz: Müşteri odaklılık, Yenilikçilik, Gelişim, İyi vatandaşlık.