Biletino Logo
Mindfulness ve Şefkat Programı

Mindfulness ve Şefkat Programı, katılımcıların hayatlarına bilinçli farkındalık ve şefkati davet etmeleri için yaratılmış, 8 oturum ve bir inziva oturumundan toplam 9 oturumluk 8 haftadan oluşan bir programdır. David Cornwell ve Banu Çeçen tarafından oluşturulan MCP (Mindfulness and Compassion Program), IMTA (International Mindfulness Teachers Associaton) tarafından uluslararası akreditasyona sahiptir.