Biletino Logo
Ömer Ervüz Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Sosyal adalet kapsamında yapacağımız çalıştayımız belli konular üzerinde bilinçli bir birey olmanızı ve hayatımızı tamamıyla kapsayan bu olgu üzerinde düşünmemizi sağlayacağına inanıyoruz.