22 Eylül 2021 - Çarşamba

Lacancı Psikanaliz

Online
Lacancı Psikanaliz

Etkinlik Detayları

Türkiye'nin en önemli Lacan uzmanlarından Nami Başer bu seminerde Lacancı psikanilizin temel ilke, kavram ve tezleri hem tarihsel hem de kültürel yönleriyle ele alacak. 

"İkinci dünya koşulları yüzünden psikanalizin ana buluşunun üstünün kapatıldığına inanan Lacan, “ Freud’a dönüş” adını verdiği çalışmalarıyla psikanalizi yeniden temellendirmeye çalışmıştır. Bu uğraşının değişik uygulamalarının ele alınacağı bu seminerde, Lacan psikanalizinin ana ilke, kavram ve tezleri incelenecektir." 

Nami Başer: felsefe profesörü, şair, yazar, çevirmen, tiyatrocu, eleştirmen.

Eserleri

 • LACAN, Say Yayınları
 • Evsizlik Defterleri, Periferi Yayınları
 • “Proust et Tanpınar: Recoupement et Ecarts”, Regards croisés franco-turcs sur l’oeuvre de Marcel Proust,
 • Cinsellik Muamması (Psikanalizin Kendisi Queer Değil mi?)
 • Kant Sonrası Metafizik (Derrida: Husserl Fenomolojisiyle Heidegger Ontolojisinden Farklı Bir Metafizikten Çıkış)
 • Narsisizm ve Yaratıcılık
 • Hegel contre Hegel (Tr: Hegel Hegel'e Karşı)
 • Levinas entre Heidegger et Derrida (Tr: Heidegger ile Derrida Arasında Levinas)
 • Hegel'in Rahatlığı
 • Hegel Sonrası Estetik Sorunu

Çevirileri

 • Elisabeth Roudinesco, İçimizdeki Karanlık Yan, Sapıklığın Tarihi, Say Yayınları, 2013
 • Elisabeth Roudinesco, Her şeye ve Herkese Karşı Lacan, Metis Yayınları, 2012.
 • Pascale Gillot, Althusser ve Psikanaliz, Epos Yayınları, 2010.
 • Emmanuel Levinas, Ölüm ve Zaman, Fransızcadan çeviren: Nami Başer, Ayrıntı Yayınları, Istanbul, 2006.
 • Maurice Blanchot, Öteye Adım, Yok Ötesi, Fransızcadan çeviren: Nami Başer, Ayrıntı Yayınları, Istanbul, 2000.
 • Jean Genet, Zenciler, Fransızcadan çeviren: Nami Başer, Ayrıntı Yayınları, Istanbul, 2000.
 • Georges Jean, Yazı, İnsanlığın Belleği, Genel Kültür Dizisi, Çeviren: Nami Başer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Alessandro Vezzosi, Leonardo da Vinci, Evren Bilimi ve Sanatı, Genel Kültür Dizisi, Çeviren: Nami Başer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Miguel Abensour, Devlete Karşı Demokrasi, Çevirenler: Nami Başer, Zeynep Gambetti, Epos Yayınları, Ankara, 2002.

22 Eylül 2021 Çarşamba 19:00

29 Eylül 2021 Çarşamba 20:30


Online Etkinlik - Post Akademi Zoom

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
Post. Akademi

Kültür sanat atölyeleri