14 Nisan 2021 - Çarşamba

'Sivil' Bir Asker Ressam: Hoca Ali Rıza (1858 - 1930)

Online
'Sivil' Bir Asker Ressam: Hoca Ali Rıza (1858 - 1930)

Etkinlik Detayları

Minyatürden Tabloya: Osmanlı’da Pentür Seminerleri Dizisi 8

'Sivil' Bir Asker Ressam: Hoca Ali Rıza (1858 - 1930)

Eğitmen: Dr. Öğr. Görevlisi Ali Kayaalp

14 Nisan Çarşamba 20:00 - 21:30

Hoca Ali Rıza, askeri bir eğitim görmüştür, ancak onu çoğunlukla Oğur Arsal’ın yerinde adlandırmasıyla “Üsküdar’ın tutucu ressamı” olarak anımsarız–onları satmadığı, ancak sevdiklerine hediye ettiği gibi anlatılar, onun bu ‘geleneksel’ dünya görüşünün güçlü bir ahlaki yansıması olarak görülmüştür. Oysa Hoca Ali Rıza, aynı zamanda pitoresk bir İstanbul’u neredeyse her muhitini resmetmiş başarılı bir manzaracı ve usta bir ölüdoğa ressamıdır ve kendisinden sonra gelen kuşakları en çok etkilemiş olan Osmanlı sanatçılarından sayılır. Bu seminerde, Hoca Ali Rıza’nın bu kendine has resimsel tavrı ışığında, manzara ve ölüdoğa çalışmaları değerlendirilecek ve onun Osmanlı resmine yaptığı katkı ele alınacaktır.


Atölye online olarak zoom.us üzerinden gerçekleşecektir.
Etkinlik günü katılım linki iletişim bilgilerinize iletilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp:
Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayaalp 1984'te İstanbul'da doğdu. Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden 2002'de mezun oldu. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden aldı. Restoratör Doç. Fethi Kayaalp’in restorasyon ve ekspertiz çalışmaları çerçevesinde Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi resim sanatını malzeme, teknik ve üslup değişimleri bağlamında incelediği “Fethi Kayaalp'in 1963-2010 dönemi restorasyon çalışmaları kapsamında Türk resminin değerlendirilmesi” adındaki yüksek lisans çalışmasını Prof. Dr. Semra Germaner’in danışmanlığında 2013 senesinde tamamladı. Erken Cumhuriyet döneminin görsel kültürünün tarihçesini incelediği “Asrîleşen İstanbul: 1923-1940 Yılları Arasında İstanbul’da Güzel Sanatlar ve Mimarlık Alanında Art Déco Estetiği” adındaki doktora çalışmasını ise Prof. Dr. Zeynep İnankur’un danışmanlığında 2018’de tamamladı. Hâlen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Sanat Tarihi Bölümü'nde öğretim üyesidir. İlgi alanları arasında erken Cumhuriyet döneminin sanatı ve görsel kültürü, Türkiye'de Art Déco estetiği ve İstanbul'un kentsel tarihi bulunmaktadır.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:00

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:30


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

MAGNET ISTANBUL
MAGNET ISTANBUL

MAGNET, kültür ve sanat dünyasını yakından takip etmek isteyen sanatseverler için kurulan bir sanat platformudur. Sanat piyasasında aktif rol oynayan sanat profesyonellerini sanatseverlerle bir araya getirmeyi amaçlayan MAGNET, kültür ve sanat alanında teori ve pratiğe dayalı programlar sunar. Sanatsever birey ve kurumların kültür ve sanat alanındaki tüm ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılamak üzere kurulan MAGNET; ulaşılabilir sanat eserleri, atölye ve koleksiyon ziyaretleri, yurtiçi ve yurtdışı geziler, röportajlar, butik müzayedeler, sergiler, teorik atölyeler ve workshoplar gibi geniş etkinlik alanları yaratarak sanatı doğru, güncel ve hızlı bir şekilde erişilir kılmayı hedefler.