17 Mart 2021 - Çarşamba

19. Yüzyılın Asker Ressamlar III: Süleyman Seyyid Bey (1842 - 1913)

Online
19. Yüzyılın Asker Ressamlar III: Süleyman Seyyid Bey (1842 - 1913)

Etkinlik Detayları

Minyatürden Tabloya: Osmanlı’da Pentür Seminerleri Dizisi 4

19. Yüzyılın Asker Ressamlar III: Süleyman Seyyid Bey (1842 - 1913)

Eğitmen: Dr. Öğr. Görevlisi Ali Kayaalp

17 Mart Çarşamba 20:00 - 21:30

Tıpkı Şeker Ahmed Paşa gibi, Osmanlı ressamlarının pentür olgusuna daha gerçekçi yaklaşmasını sağlayan sanatçılardan birisi de, onun çağdaşı ola Süleyman Seyyid Bey’dir. Şeker Ahmed Paşa’dan daha farklı bir mizacın ve dünya görüşünün şekillendirdiği resim anlayışı, Süleyman Seyyid Bey’in ortaya bir dizi çok incelikli ölüdoğa çıkarması sonucunu vermiştir – ancak verimlerinin tamamını da, bunlara indirgemek mümkün olmaz. Bu seminerde, kendi döneminin çok geleneksel Osmanlı toplum yapısı içinde bile ‘aykırı’ olduğu düşünülebilecek olan Süleyman Seyyid Bey’in çalışmaları ve Osmanlı resim sanatına katkısı ele alınacaktır.


Atölye online olarak zoom.us üzerinden gerçekleşecektir.
Etkinlik günü katılım linki iletişim bilgilerinize iletilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp:
Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayaalp 1984'te İstanbul'da doğdu. Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden 2002'de mezun oldu. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden aldı. Restoratör Doç. Fethi Kayaalp’in restorasyon ve ekspertiz çalışmaları çerçevesinde Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi resim sanatını malzeme, teknik ve üslup değişimleri bağlamında incelediği “Fethi Kayaalp'in 1963-2010 dönemi restorasyon çalışmaları kapsamında Türk resminin değerlendirilmesi” adındaki yüksek lisans çalışmasını Prof. Dr. Semra Germaner’in danışmanlığında 2013 senesinde tamamladı. Erken Cumhuriyet döneminin görsel kültürünün tarihçesini incelediği “Asrîleşen İstanbul: 1923-1940 Yılları Arasında İstanbul’da Güzel Sanatlar ve Mimarlık Alanında Art Déco Estetiği” adındaki doktora çalışmasını ise Prof. Dr. Zeynep İnankur’un danışmanlığında 2018’de tamamladı. Hâlen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Sanat Tarihi Bölümü'nde öğretim üyesidir. İlgi alanları arasında erken Cumhuriyet döneminin sanatı ve görsel kültürü, Türkiye'de Art Déco estetiği ve İstanbul'un kentsel tarihi bulunmaktadır.

17 Mart 2021 Çarşamba 20:00

17 Mart 2021 Çarşamba 21:30


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

MAGNET ISTANBUL
MAGNET ISTANBUL

MAGNET, kültür ve sanat dünyasını yakından takip etmek isteyen sanatseverler için kurulan bir sanat platformudur. Sanat piyasasında aktif rol oynayan sanat profesyonellerini sanatseverlerle bir araya getirmeyi amaçlayan MAGNET, kültür ve sanat alanında teori ve pratiğe dayalı programlar sunar. Sanatsever birey ve kurumların kültür ve sanat alanındaki tüm ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılamak üzere kurulan MAGNET; ulaşılabilir sanat eserleri, atölye ve koleksiyon ziyaretleri, yurtiçi ve yurtdışı geziler, röportajlar, butik müzayedeler, sergiler, teorik atölyeler ve workshoplar gibi geniş etkinlik alanları yaratarak sanatı doğru, güncel ve hızlı bir şekilde erişilir kılmayı hedefler.