07 Şubat 2021 - Pazar

Aile Anayasası Eğitimi

Online
Aile Anayasası Eğitimi

Etkinlik Detayları

AMAÇ

Henry Ford’un söylediği gibi “Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır.” Aile anayasası, ‘yazılı’ ve ‘bağlayıcı’ kurallar bütünüdür. Aile değerleri ve çıkarlarının ‘ortak’ platformda buluşturulmasıdır. Aile kültürü ve şirket kültürünün tanımlanmasıdır. Aile içi ilişkiler ile iş hayatı kuralları arasındaki etkileşimin düzenlenmesidir. Bir arada olmak değil, birlikte çalışmaktır. Gücünü ‘benimsenmişlikten’ alır. Kuşaklar arası iletişim ve rol dağılımının sağlanmasıdır. Yansız, akılcı ve etik ilkelerdir. Şirket sürekliliğinin yapı taşıdır. Sorunlarla ‘yüzleşme’dir. Sezgilere değil bilgeliğe dayalı yönetim anlayışıdır. Şapka karmaşasının ortadan kaldırılması, halefiyet planlamasıdır.

Aile ‘kalabalıklaşması’, nesiller arası geçiş ve sahiplik geçiş süreçlerinin yönetilmesidir. Nepotizmden meritokrasiye geçiştir. Şirketin gelin ve damatların sirkine dönüşmesine engel olmaktır. ‘Bu şirket benim, ne istersem onu yaparım’ anlayışının ortadan kaldırılmasıdır. Görev ayrımı, yetkilendirme ve performans ölçümlenmesinin yapılmasıdır. Yönetimde ‘aşure modeli’nin esas alınması, ‘dış akıl’ kullanımı, ‘sivri akıl’ ve ihtilaf yönetimidir. Adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk temel ilkelerinden oluşan kurumsal yönetim esaslarının içselleştirilmesidir. Akademi, pek çok aile şirketine Aile Anayasası hazırlamış olmanın deneyimi ile alanında uzman danışman kadrosu ile ailenin yapısal dengeleri ve şirketin kurumsal kimliğini dikkate alarak Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı Hizmeti sunmaktadır. 

• Kurumsal Yönetim İlkeleri
   * Geometrik zeka ve matematik zeka
   * Aşure modeli
   * Sahte eşitlik
   * Kıdeme ya da yaşa saygı ile performansa saygı
   * Halefiyet planlaması
   * Eltiler/gelinler/damatlar krizi
   * Ego savaşları
   * Şapkaların karmaşası
   * Bilen insan ve bizden insan
   * ‘Evetçiler’in kararları
   * Beden büyümesi ve beyin büyümesi
   * Karar sahibi ve sermaye sahibi
   * ‘Biz ve Onlar’ dinamiği ve ‘Kazan-Kaybet’ ilişkisi
   * Mayınlı alanlar
   * Devlet başa ya da kuzgun leşe
   * Nepotizm ve meritokrasi
   * ‘Samurai dönemi’ bitmiştir
   * Yin ve Yang - İhtilaf yönetimi
   * Meleklerden faydalanmak ve şeytanları susturmak
   * Safsatalar
   * Genelciler (her şeyin bir şeyi) ve özelciler (bir şeyin her şeyi)
   * Yer çekimi ve gök itimi
   * Bilirbilmezler
   * Deve dikeni

• Aile Anayasası
   * ‘Dönüm Noktası’ liderliği
   * Risk Değerlendirmesi ve kriz yönetimi
   * Hezarfenlik
   * ‘Birlikte’ olmak ya da ‘bir arada’ olmak
   * İşinizin ‘S’ eğrisi
   * Kuşaklar arası çatışma 
   * ‘Dar Koridor’ yönetimi
   * ‘Dış Akıl’ kullanımı
   * ‘Sivri Akıl’ yönetimi
   * Aile Anayasası ne DEĞİLDİR?
   * Operasyonel anayasI
   * Hekim, hâkim ve hakem – ‘Batarya teorisi’
   * Pay sahipleri sözleşmesi
   * Ana Sözleşme 
   * Uygulamalar

• Aile Anayasası Aşamaları
   * Amaç ve aile değerlerinin belirlenmesi
   * Profesyonel yönetimin, aile üyesi yöneticilerin ve aile ve iş sınırlarının belirlenmesi
   * Aile ve işletme amaçlarının ayrımının yapılması
   * Anayasaya yönelik ihtiyacın tespiti
   * Aile Konseyi üyelerinin belirlenme yöntemine karar verilmes
   * Aile Konseyinin oluşturulması
   * Konseyin çalışma ilkelerinin belirlenmesi
   * Aile misyonunun, vizyonunun, hedeflerinin ve değerlerinin oluşturulması
   * Aile Anayasası kapsamının tespit edilmesi
   * Anayasayı değiştirme koşullarının belirlenmesi
   * Anayasanın ihlal edilmesine yönelik disiplin sisteminin geliştirilmesi
   * Anayasa taslağının hazırlanması
   * Aile fertlerinin görüşlerine sunulması
   * Son şeklinin oluşturulması
   * Mutabakatın sağlanması
   * Ana sözleşmede paralel hükümler ile destekleme
   * Pay sahipleri sözleşmesi ile tamamlama

07 Şubat 2021 Pazar 12:00

07 Şubat 2021 Pazar 15:00


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
ErkinŞahinöz Akademi Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Dijital ekonominin geleneksel iş modellerini yerle yeksan ettiği bir dönemdeyiz. Teknoloji giderek minyatürleşiyor. Emsali görülmemiş ürün ve hizmet çeşitliliği ortaya çıkıyor. Küreselleşmenin artması ve iletişimin kolaylaşması ile ülkeler ve bölgeler arasındaki fiyat farkları anlamsızlaşıyor. Dört kuşağın birlikte çalışması ilişki yönetimini zorlaştırıyor. Katma değer yaratan ürünler çok hızlı bir şekilde metalaşıyor. Güç, her zaman ve her yerden internete bağlantılı müşterinin eline geçiyor. Gig ekonomisi ile sözleşme süreleri kısalıyor, fiziksel mekânlar önemini yitiriyor. F-faktörü ile dikey pazarlamanın yerini yatay pazarlama alıyor. Paydaşları marka farkındalığından marka savunuculuğuna dönüştürmek giderek zorlaşıyor. Ürünü soyutlaştırmanın, olgudan algıya geçişin, mazruftan zarfa sıçrayışın önemi her gün artıyor. Ürüne kimlik ve hikâye kazandırmadan kar marjlarını korumak imkânsızlaşıyor. Matbaa devrimi bilgi boşluğunu, sanayi devrimi güç boşluğunu, internet devrimi mesafe boşluğunu doldurmuştu. Blokzincir güven boşluğunu ve makine öğrenmesi de zekâ boşluğunu dolduruyor. Verinin 21. yüzyılın petrolü olarak kabul edildiği bir dönemde büyük verinin dijitizasyonu ve yönetimi rekabet edebilirlik açısından önem kazanıyor. Finansal yönetimi hazine yönetimine, insan kaynakları yönetimini yetenek yönetimine dönüştüremeyen şirketler oyun dışında kalıyor. Kalabalığın bilgeliği sayesinde itibarın tanımı değişiyor ve yataylaşıyor. Rakiplerle işbirliği öne çıkarken, sektörler arasındaki sınırlar silikleşiyor. Nöro pazarlama ile karşı tarafa ‘vay be’ dedirtebilmenin yöntemleri değişiyor. Dünün arkaik yöntemleri ile bugünü yönetenlerin yarın olmayacağını biliyoruz. ErkinŞahinöz Akademi; Türkiye’nin birçok şehrinde, çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve çok çeşitli ölçekteki işletmelere stratejik yönetim, marka ve iletişim yönetimi ve dijital dönüşüm alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Aralarında halka açık şirketler de olan yüzlerce yurt içi işletmeye danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiş, yurt dışında yöneticilik deneyimine sahip, karar noktalarında bulunmuş, iş modelleri geliştirmiş, farklı sektörler ve iş alanlarında yüksek düzeyde tecrübesi olan ekibimiz ile iş ortağınız olmaya hazırız.

Yorumlar