04 Aralık 2020 - Cuma

Vuca Liderliği

Online
Vuca Liderliği

Etkinlik Detayları

Olağanüstü dönemler olağanüstü liderler çıkarır

İş hayatı ve toplum için son derece önemli olayların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Yaşadıklarımızın gelip geçici şeyler olmadığını da öğrendik. Bu kriz ortamları ile birlikte VUCA kavramı ile tanıştık. 

İçinde yaşadığımız dönemin değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak dünyasında başa çıkmamız gereken problemler sürekli değişiyor. Artık çok iyi biliyoruz ki; bu değişime uyum sağlayabilenler geleceğimizi tasarlayacaklar.

VUCA [ V (Volatility - Kaygan), U (Uncertainty - Kararsız), C (Complexity - Karmaşık), A (Ambiguity - Belirsiz)] kelimelerinden oluşan bir kavramdır. Karşımıza çıkan olağan dışı durumlar bağlamında iş yapış yöntemlerimizden liderlik tarzımıza kadar bildiğimiz her olgu yenileniyor.

Sohbetimizde örneklerle VUCA dünyasını anlatacak, işimize, özel hayatımıza ve ekosisteme olan etkisini değerlendireceğiz.

Bu interaktif seminerde konuşmacımız VUCA Liderliği ile ilgili örnekler vererek olağanüstü dönemlerde etkin liderlik becerilerinin nasıl kullanılması gerektiğini paylaşacaktır.

04 Aralık 2020 Cuma 20:00

04 Aralık 2020 Cuma 21:30


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

Yorumlar