01 Kasım 2020 - Pazar

GÖKTUĞ HALİS ile Dinsel Bir Figürün Beş Bin Yıllık Yolculuğu: Tanrı Thoth'tan Peygamber İdris’e HERMES KÜLTÜ

Online
GÖKTUĞ HALİS ile Dinsel Bir Figürün Beş Bin Yıllık Yolculuğu: Tanrı Thoth'tan Peygamber İdris’e HERMES KÜLTÜ

Etkinlik Detayları 
1-8 Kasım Pazar 17:00-19:30


Tarih öncesi zamanların Büyük Medeniyetlere miras bıraktığı kimi figür ve semboller, "kutsalın" oluşumu, toplumda karşılık bulması ve gelecek kuşaklara aktarımı gi
Tarih öncesi zamanların Büyük Medeniyetlere miras bıraktığı kimi figür ve semboller, "kutsalın" oluşumu, toplumda karşılık bulması ve gelecek kuşaklara aktarımı gibi inceleme alanlarının sınırlarını zorlayacak denli güçlüdür. Kimi İlk imgelerin bu açık hareketi, toplumlar arası etkileşim ya da alımlama olanağı olsun ya da olmasın kendi ilkelerini dayatır ve ideolojik baskılara aldırış etmeden tüm dinlerin için sızma ve önemli roller üstlenme eğilimi taşır. 

Tarih öncesi zamanlardan Mısır ve Mezopotamya'ya, oradan Yunan Kültürü ve Yahudi-Hıristiyan Dizgesi"ne uzanan etkinliğiyle Hermes bu ısrarlı hareketin en bilindik örneğidir. Binlerce yıllık kesintisiz varlığıyla Hermes, bu sebeple antropoloji, sosyoloji, dinler tarihi, sembolizm ve psikoloji alanından seslenen bilginlerin ilgisini çekmiştir.

1.Hafta
-  Tarih öncesinden büyük Medeniyetlere Hermes kültünün izlerini nasıl sürebiliyoruz?
- Karakterler arasındaki etkileşim hangi kaynaklardan besleniyor?
- Thoth'tan Hermes'e oradan Enoch ve İdris'e dek farklı kültürlerin bu karaktere yüklediği kutsal bağlamların "sonsal" analizleri nasıl gerçekleşmelidir?
- Hermes insan ile Tanrı'nın aracısız buluşmasını destekleyen hangi niteliklere sahip?
- Hermetik külliyat nedir? Hangi içeriklere sahiptir? 

2.Hafta
- Yahudi kültüründe Hermes'in dönüşümleri nelerdir?
- İdris Peygamber'i hangi yönleriyle Hermes'in alımlaması olarak okuyabiliriz?
- Hermetizm hangi tarihsel aşamalardan geçmiştir?
- Gizli Bilimlerin yaratıcısı olarak Hermes, muteber bilim anlayışından neden dışlanmıştır? 
- Modern bilimin kuruluşunda Hermetik bilgi ne gibi katkılar sunmuştur?

01 Kasım 2020 Pazar 17:00

08 Kasım 2020 Pazar 19:30


Online Etkinlik - Zoom Meeting

Etkinlik Organizasyonu

Yorumlar