04 Mart 2014 - Salı

MICE/Etkinlik ve Toplantı Yönetiminde Yenilikçilik

İstanbul, Beykoz
MICE/Etkinlik ve Toplantı Yönetiminde Yenilikçilik

Etkinlik Detayları

"NOVİDA YENİLİKÇİLİK ÇALIŞTAYLARI" ONLINE TANITIM WEBINERLERİ 

İnsanlar, bir işi sonuca götürmek; bilgi, görüş paylaşmak; iletişimde bulunmak; tanıtım yapmak; güven tesis etmek ya da sosyalleşmek... amacıyla bir araya gelme gereksinimi duymakta. Etkinlik ve toplantılar zamanımızın çok önemli kısmını alabiliyor. Hem düzenleyene geri dönüşünün yüksek olması ve arzuladığı katılımcıyı çekebilmesi; hem de katılanın azami fayda elde edebilmesi ve katkıda bulunabilmesi için aklınıza gelecek her tür ve ölçekte etkinlik ve toplantının (eğitim, panel, forum, seminer, çalıştay, kongre, konferans, motivasyon toplantıları, ödül geceleri, gala yemekleri, sempozyum, sergi, açılış, eğlence...) her yönüyle iyi tasarlanması ve etkili biçimde sahnelenmesi (fiziksel, dijital, sosyal, mobil...) gerekir. Günler, aylar alabilecek ‘etkinlik tasarlama ve yönetme’ işini; her boyutuyla ele alıp, geniş bakış açısı ve yeni fikirlerle besleyeceğiniz; üstelik zamanı oldukça verimli kullanarak, ‘derli toplu’ ve etkili bir ‘etkinlik ve toplantı tasarımı’ ortaya koyma şansı sunuyoruz.

4 Mart Salı günü saat 17.00'da gerçekleştireceğimiz "Novida MICE/Etkinlik ve Toplantı Yönetiminde Yenilikçilik Çalıştayı" webinerine davetlisiniz.

Kayıt yaptırmak için http://goo.gl/CiyLao linkindeki formu doldurmanız yeterli. 

KnowBrainer yaratıcı ve yenilikçi düşünce tekniği ile desteklenen Novida Yenilikçilik Çalıştayları sayesinde, konulara geniş açıdan bakabilmek; sorunlara ve zorluklara seri ve etkili çözümler üretebilmek; daha hızlı ve daha akıllı fikirler geliştirmek mümkün.  

“Yöneticinin Yol Arkadaşı” misyonu ile yola çıkan Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri, yenilikçilik konseptiyle harmanlayarak sunduğu hizmetleri ile her ölçekteki girişim ve kuruluşun etkili ve yeni adımlar atmasına öncülük ediyor. “Bilgi Topla-Tasarla-Hazırlan-Hayata Geçir-Deneyimle ve Geliştir” adımlarından oluşan 5-Adımda Novida Yenilikçilik Yolculuğu hizmetleri ile kurumlarda “Yenilikçiliği Huy Haline Getirmeyi” hedefliyor. Bir yandan yeni fikirler üretilmesini sağlayarak “yenilikçilik kasını” geliştirirken, öte yandan kuruluşlardaki zihin, beden ve istekliliği dengeleyerek, fikirleri “somutlaştırma” ve “eyleme geçirme” konusunda net adımlar atıyor. Böylece, işbirliği yapılan kurumla birlikte “disiplinli icraat” gerçekleştiriliyor. Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri, gönüllü katılımın sağlanacağı bir iklim ve kültürün yeşertilmesine ön ayak olan hizmetler sunuyor.

"Novida MICE/Etkinlik ve Toplantı Yönetiminde Yenilikçilik Çalıştayı" hakkında detaylı bilgi almak için http://goo.gl/0Vaylr

04 Mart 2014 Salı 17:00

04 Mart 2014 Salı 17:30


NovidaMekan@Kanlıca, Kanlıca Mah. Fıstıklı Yokuşu No: 12 Beykoz 34810 İstanbul , Beykoz, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri
Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri

Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri kuruluşların liderlik, yönetim, stratejik yön, yönetişim, yapılanma, pazara-gidiş, iş yönetimi, iş çözümleri, süreç verimliliği, teknoloji ve yenilikçilik yetkinliklerini geliştiren; dönüşüm yolculuklarını başarılı kılan; birleşme ve satın alma süreçlerinin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasını sağlayan hizmetler sunmaktadır. Novida, (pazar, paydaş ve saha analizlerini de kapsayan) dıştan-içe bakış açısı ve uçtan-uca bütünleşik yönetim sistemi yaklaşımı ile odaklı ve seri analizler yapmaktadır. Gelişim yol haritalarını yenilikçi bakış açısı ile birlikte oluşturduktan sonra, projelendirerek hayata geçirmeleri konusunda kuruluşların yol arkadaşı olmakta ve etkili sonuçlar elde etmelerini sağlamaktadır.