,
30 Kasım 2019 - Cumartesi

Asuman Susam ile Anlatının Katmanları Arasında Keşif Atölyesi

İstanbul
Asuman Susam ile Anlatının  Katmanları Arasında   Keşif Atölyesi

Etkinlik Detayları

YAZARAK, HAYATI “YENİDEN” KURMAK

 

Asuman Susam

ile

Anlatının  Katmanları Arasında 

Keşif Atölyesi

 

30 Kasım Cumartesi: 17:30-19:30 
1 Aralık Pazar: 13:30-15:30 
 
Seminer süresi; 2 gün, toplam 4 saat
 
İnsan varoluşunun en temel ihtiyaçlarından biri anlatmak. Bundan hiç vazgeçmedik... 
 
Kişiden bireye evrilirken, sözlü kültürden yazılı kültüre ve ötesine geçerken anlatma ihtiyacı aynı kalırken anlatmanın biçimleri, araçları, süreç içinde başkalaştı, değişti. Eskinin, yavaşlığın, sakinliğin içinde sözünü yeryüzüne bırakan anlatıcı yok olmadı ama hızın, teknolojinin, sanallığın değiştirdiği başka birine dönüştü. Anlattıkları da anlatım biçimleri de...
 
Değişmeyen tek şey: Anlatma Arzusu
 
Yazar ve okur ilişkisi üzerine düşünme pratikleri.., Melez metinler üzerine düşünme pratikleri... 
 
Edebiyat aracılığı ile değişen insana bakmak bir anlamda aynadaki kendimize bakmak demek....
 
Hayatlarımızı anlatarak birbirimize yaklaşırken, hepimiz birer hikâye anlatıcısıyız... Otobiyografiler, mektuplar, günlükler, romanlar, melezleşerek çeşitlenen anlatı türleri olanları, başımızdan geçenleri ham hallerinden kurtarıp bir kurgu içinde yeniden yapılandırma örnekleriydi... 
 
Gelinen durumda “saçaklanan” bir anlatı ile karşı karşıyayız… Sokakta, sinemada, reklamlarda, sinemada, belgeselde, özetle her yerde… 
 
Anlatının her yerdeliği anlatı üzerine düşünmemizi zorunlu hale getiriyor.
 
Bu bağlamda, atölye programı aşağıdaki başlıklar altında işlenecektir;
 
I.
Anlatma Arzusu: Saçaklanan Anlatı
*Sözlü kültürden yazılı olana, gündelik olandan sanatın alanında kurulana anlatma ihtiyacının doğurduğu türlere genel bakış (Malumattan habere, dedikodudan mektuba, günlüğe, romana…)
II
Hikaye Anlatıcısı’ndan  Ritimanalist’e: Dönüşen Anlatıcı
*W Benjamin’in hikaye anlatıcısından H. Lefebvre’nin ritimanalistine evrilen yazar / anlatıcıya bakış 
*Değişen çağ koşullarına koşut değişen anlatı
III.
Anlatıda Kendini “yeniden” / “yazarak” Kurmak
*Gerçekten Kurguya Benlik İnşası
**Mektuplar, günlükler, otobiyografiler üzerinden yazar ve anlatıcının mesafesinin daraldığı türlerde yazarak kendini “yeniden” kurmak
*** Bakışaçısı ve değişen kurgular
 
 
 ASUMAN SUSAM Kimdir;
 
 
İzmir doğumlu. Ege Ünv. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. İlk şiiri Milliyet Sanat Dergisi’nde yayımlandı. O günden beri şiirleri, edebiyat  incelemeleri, makaleleri, sinema yazıları çeşitli dergi ve ortak kitaplarda yer almakta. 2016’da ilki sunulan Ruhi Su şiir ödülüne Kemik İnadı kitabıyla değer görüldü.
 
Şiir: Bir Unutuş Olsun (Piya Kitaplığı) 1995 İhtimal Ki Aşk (Piya Kitaplığı) 2001 Susunca Sen (Şiirden Yay. ) 2008 Dil Mağarası (Everest) 2012 Kemik İnadı (Can Yay.) 2015 İnceleme: Yangın Yıllarından Nidâ’ya Ahmet Telli Şiiri (Everest Yay.) 2010 Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema (Ayrıntı Yay.) 2015, Plasenta (Everest Yay.)2018.

30 Kasım 2019 Cumartesi 17:30

Ayrıntı Akademi , Yenigün Sokak Yenigün Apt. No:13/1 Kuzguncuk, Üsküdar, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu