05 Kasım 2019 - Salı

Mind & Body Alignment with Sheri A. Sayar and Çağla Kahriman

İstanbul
Mind & Body Alignment with Sheri A. Sayar and Çağla Kahriman

Etkinlik Detayları

Name of the program: Mind and body alignment

Length: 2 hours

Facilitators:

Sheri A Sayar, Mind Facilitator

Cağla Kahriman, Body Facilitator

Body Alignment: 60 min.

.Gentle and formless

*Moving and activating the energy body*

.First step towards awareness. Orientation as a way of calming the nervous system.

*What is orientation? How do we not only grasp but also sustain it?*

.Second step. Now, just take a deep breath.

*Inhale love, exhale light. Discovering prana, the life source, in new dimensions*

.Third one. Building bridges.

*Becoming one with breath. A sensory touch.*

.Final. Somatic experiencing.

*Body scan. X-raying thyself.*

Mind alignment: 60 min

.Body position: sitting

.Physical body awareness

.Sound shower

.Third eye – vision clearing

.Alpha channel opening

.Alpha channel transferring

.Energy body experience

.Body Position: laying

.Theta channeling

.Deep relaxation

.Energy detox

.Wake up call

About Alpha Channeling:

Alpha energy is the purest form of universal energy. In many cultures it is called with different names; force, kundalini, reiki, chi, eros or simply put: the state of well being of body and full consciousness of mind. Reaching the alpha level is normally possible with regular practices of mindfulness, meditation and through special sounds or frequencies called binaural beats. In Alpha energy; organs start to resonate with their natural frequencies hence any dis-ease heal naturally, dreams are manifested in subconscious as well as in reality, changes are rapid and instant according to the law of attraction.

This session is suitable for corporate clients as the gentle movement won't feel uncomfortable yet it helps a great deal in experiencing body alignment, forming a suitable base to dive into mindfulness and meditation accompanied by sound. Moreover the sound session brings deep relaxation and energy detox after a crowded and busy day at work. Overall, it is a blended concept for general understanding of mind and body alignment also suitable for absolute beginners.

Uygulama: Beden ve Zihin Uyumlanması

Süre: 2 saat

Kolaylaştırıcılar:

Sheri A Sayar, Zihin Kolaylaştırıcısı

Cagla Kahrıman, Beden Kolaylaştırıcısı

Beden Uyumlanması: 60 dakika

.Nazik ve özgür

*hareket ve enerji bedenini aktive etmek*

.Farkındalığa giden yolda ilk adım. Sinir sistemini sakinleştirmenin bir yolu olarak oryantasyon.

*Oryantasyon nedir? Nasıl kavrar, aynı zamanda sürdürülebilir kılarız?*

.Aşama iki. Şimdi, yalnızca derin bir nefes al.

*Sevgiyi içine çek, ışığı dışarı yay. Prana, yaşam kaynağı, farklı boyutlarıyla keşfetmek*

.Üç. Köprüleri kurmak.

*Nefes ile bütün olmak. Duyusal bir dokunuş.

.Son. Somatik deneyimleme.

*Beden taraması. Özün röntgenini çekmek.*

Zihin uyumlanması: 60 dakika

Beden pozisyonlanması: Oturuş

Fiziksel farkındalık

Ses banyosu

Üçüncü göz-görüm temizleme

Alfa kanal açılımı

Alfa kanal transferi

Enerji bedeni deneyimi

Beden pozisyonlanması: Uzanma

Teta kanallaması

Derin gevşeme

Enerji detoksu

Uyanış çağrısı

Alfa Kanallaması Hakkında:

Alfa enerjisi evrensel enerjinin en saf formudur. Nice kültür tarafından farklı isimlerle anılmıştır; kundalini, reiki, chi, eros ya da basitçe: bedenin iyi ve zihnin uyanık olma hali. Düzenli uygulanan mindfulness ve meditasyon pratikleri, ‘iki kulaklı vuruş’ adı verilen titreşimler ve özel sesler ile alfa seviyesine ulaşmak mümkündür. Alfa enerjisi ile organlar doğal frekanslarında tınlarken blokajlar şifalanır, rüyalar bilinçaltı ve gerçeklik seviyesinde dışavurulur, çekim yasası gereği değişimler süratle ve ani yaşanır.

Bu seans kurumsal hayatın içinde yer alan ve/veya uygulama ile ilk kez tanışacak olan kişilerin katılımı için uygundur. Bedeni nazik ve özgür bir yaklaşım ile harekete davet etmek konfor alanı açarken hizalanma deneyimini beraberinde getirecek ve ses eşliğinde mindfulness ile meditasyon için uygun bir temel oluşturacaktır. Ses seansı sıkışık ve hareketli bir günün ardından derin gevşeme ve enerji detoksu için yardımcı olur. Uygulama sonunda beden ve zihin uyumlanmasına genel bir anlayış geliştirmek mümkündür.

Sheri A. Sayar, Sound Therapist, Alpha Facilitator, Author, Mentor
Sound Therapist, Meditation Facilitator, Aromatherapist, Chinese image therapist and Crystal Healer

Sheri A. Sayar (BSc, BA, MA) has been traveling for the past 12 years, exploring Asian culture in the search of transcripts and masters of alternative therapy. She has learned sound healing and trained to facilitate meditation in India, Nepal and China.

When not traveling, Sheri provides one-to-one sound therapy sessions in Istanbul and regularly conducts mind alignment, healing of subconscious and guided sound meditation all over Turkey.

Çağla KahrımanBody Facilitator


Çağla has been mingling at consulting business since 2011 In the course of pursuing a career at Big4, she cultivated passion and dedication towards the practice of knowing thyself which allowed her serve as a mind and body instructor with an interdisciplinary approach.

She is a meditation group facilitator and offers mindfulness based coaching. She also shares the ancient practices of Ayurveda, in other words, the science of living. Understanding the colors of human nature sparkles her spirit.

*Mat sayımız sınırlıdır, bu sebeple kendi matınızı getirmenizi öneririz.

05 Kasım 2019 Salı 20:00

05 Kasım 2019 Salı 22:00


Joint Idea, Kanyon, Şişli, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
Joint Idea Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Joint Idea insan algoritması ile işleyen ve sürdürülebilir bir Dünya için yaratıma alan açan sinerji ve iş birliği platformu. Joint Idea’nın daimi gelişim platformu Life Works Labs kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, atölyeler, sohbetler ve alan tutma çalışmaları, uluslararası sosyal kabilemiz Love Mafia üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Amacımız kendini gerçekleştirmeye ve yaratıcı gücünü uyandırmaya niyet etmiş kişilere bizlere okullarda öğretilmeyen ve yeni dünyada ihtiyacımız olan donatıları ulaştırmak. Sizleri aramızda görmek bizlere keyif verecektir. Sosyal kabilemize dahil olmak isteyenleri www.lovemafia.co'ya davet etmek isteriz.