06 Ekim 2018 - Cumartesi

Product Camp - Üç Workshop Birden: Veri ve Optimizasyon, Oyunlaştırma Tasarımı, Ürün Tanımlama

İstanbul
Product Camp - Üç Workshop Birden: Veri ve Optimizasyon, Oyunlaştırma Tasarımı, Ürün Tanımlama

Etkinlik Detayları

Product Camp 

Uçtan uca ürün yönetimi ve kullanıcı deneyim tasarımı çerçevesinde düzenlediğimiz workshop'lara, aşağıdaki etkinlikler ile devam ediyoruz. Bu etkinliklerin hepsine katılmak istiyorsanız avantajlı fiyatlardan faydalanabilirsiniz.

1. Ürün Yönetimi ve Tasarımında Veri Kullanımı ve Optimizasyon, 6 Ekim 10:00 

2. Oyunlaştırma Tasarımı, 3 Kasım 10:00 - 18:00

3. Dijital Ürün Tanımlama, 8 Aralık 10:00 - 18:00 

Bireysel Bilet

Normal Fiyat: 2850 TL 

Avantajlı Fiyat: 2490 TL (360 TL indirim)

Takım Bileti (En az 2 bilet alındığında geçerlidir.)

Normal Fiyat: 2370 TL  

Avantajlı Fiyat: 2190 TL (180 TL indirim)

Öğrenci Bileti

Normal Fiyat: 1470 TL 

Avantajlı Fiyat: 1190 TL (280 TL indirim) 

Havale ile Ödeme

Havale ile ödeme için İşbankası IBAN: TR550006400000110092573006 hesabına transfer yaptıktan sonra akar@invertiv.com adresine para transferi dekontunuzu ve katılımcı bilgilerini gönderiniz.

Herhangi bir etkinliğe katılmak için bit.ly/productcampworkshops

Etkinlik Detayları

1. Ürün Yönetimi ve Tasarımında Veri Kullanımı ve Optimizasyon, 6 Ekim Cumartesi

Dijital ürünler, tarih boyunca tüm ürün geliştirenlerin hayal ettiği bir şeyi gerçekleştirdi: Ürün ve müşteri hakkında sürekli ve anlık veri elde edebilmek. Ürün geliştiricilerin sürekli ve anlık veri elde etme hayali ürünlerini sürekli iyileştirme isteğinden ileri gelir. Dijital ürünler ile elde edilen bunca veriye rağmen iyileştirmelerin beklenen seviyede olmadığı açık. Peki neden?

Bu sorunun temelinde veri denince akla sadece “sayısal” verinin gelmesi ve verinin tüm sorularımıza cevap verebileceği yanılgısı var. Oysa ki veri çoğu zaman sadece durumu tarif eder. Karar vermek için halen kendi fikirlerimizi üretmemiz gerekir. Dolayısıyla, veriden hareketle verilen kararlar halen önyargı barındırır. İşte bu sebeple hem sayılabilir hem sayılamaz verinin nasıl üretilmesi gerektiği ve ne amaçlara hizmet ettiğini anlamak gerekir. Bununla da yetinmeyip veriden fikir geliştirmeye ve optimizasyona geçişi sağlamak gerekir.

Neden Katılmalısınız?

Ürün geliştirme faaliyeti sürekli bir iyileştirme gerektirir. Artan rekabet, müşteri beklentileri ve gelişen teknoloji bunu zorunlu kılar. İyileştirmelerin yanı sıra yeni çözümler üretmek için de veriyi doğru biriktirme, anlamlandırma ve aksiyon kararları alabilmek gerekir. Bu noktada hem sayısal hem de sözel veriyi yönetme ve kullanma bilgisi daha doğru ve güvenilir kararlar verebilmekte çok kritik bir yer tutar.

Ne Öğreneceksiniz?

 • Veri Üretimi

  • Kalitatif veri nedir ve nasıl elde edilir?

  • Kantitatif veri nedir ve nasıl elde edilir?

  • Analitik araçlarının genel yapısı ve çalışma mantığı nasıldır?

 • Veri Anlamlandırma

  • Hedef ve metrik belirleme. Goal Based Metrics uygulaması.

  • UX metrikleri. HEART Metrics uygulaması.

  • Önemli Analitik Kavramları ve Temel Raporlar

  • Temel Matematik Bilgisi

  • Kalitatif Veri Analizi

  • Kantitatif Veri Analizi

  • Kalitatif & Kantitatif Sentezi. Case Study incelemesi

 • Optimizasyon

  • Optimizasyon Temelleri

  • Hipotez Geliştirme ve Önceliklendirme

  • Prototipleme ve Test Etme

2. Oyunlaştırma Tasarımı, 3 Kasım Cumartesi

Kullanıcıların iş hedefleri doğrultusunda motive edilmesi için oyunlardan tanıdığımız kurguların kullanılmasına oyunlaştırma denir. Oyunlaştırma kullanıcı deneyimi tasarımı ile birlikte kurgulandığında en büyük faydayı sağlar. Bu workshop kullanıcı deneyimi tasarımı ve oyunlaştırma tasarımını bir araya getirerek “doğru oyunlaştırma”yı deneyimlemeyi sağlar.

 

Neden Katılmalısınız?

Oyunlaştırma, eBay, Facebook, Paypal, Instagram gibi birçok firmanın hem iç süreçlerinde hem de müşterilerine sundukları ürünlerde faydalandıkları bir motivasyon çözümü aracıdır. Rekabetin ve müşteri beklentilerinin sürekli arttığı bir çağda sadece “iyi bir kullanıcı deneyimi” ile yeni müşteri elde etmek, mevcut müşterileri elde tutmak ya da çalışanları motive etmek mümkün değildir. Oyunlaştırma, bu hedefler için gereken ekstra motivasyonu elde etmek için en faydalı yöntemlerin başında gelir.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 • Oyun Nedir?

 • Motivasyon Nedir?

 • Oyunlaştırma Nedir?

 • Oyunlaştırma Ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

  • Örnek İncelemeleri

 • Oyunlaştırma ve İlgili Diğer Kavramlar

  • Lean, Agile, Growth Hacking, Design Thinking

 • Oyunlaştırma Tasarımı Uygulaması

  • Octalysis ile Motivasyon Kaynakları Belirleme

  • Bartle ile Oyuncu Tipleri Belirleme

  • Proto Persona Oluşturma

  • OKR ile İş Hedefleri Belirleme ve Hedef Davranışları Belirleme

  • HOOK Model ile Davranış Döngüleri Tasarlama

 

3. Dijital Ürün Tanımlama, 8 Aralık Cumartesi

Dijital ürün geliştirme henüz çok genç ve son derece karmaşık bir iştir. Buna müşterilerin sürekli yükselen beklentileri, hızlı gelişen teknolojiyi ve teknolojiyi dizginlemeye çalışan regülasyonların yarattığı karmaşayı eklediğimizde ürün tanımlama ve tasarlama konusu daha da kritik bir hale gelir.  En kritik alan ise kullanıcıların ürünü daha hızlı benimsemesi, etkin bir şekilde kullanması ve yaşadıkları deneyimden etkilenerek başkalarını da ürünü kullanmaya davet etmesi başlıklarını içeren kullanıcı deneyimi alanıdır.

Bu workshop ile hedeflenen kullanıcı deneyimini sağlayacak ve yazılım geliştirmeyi kolaylaştıracak şekilde ürün tanımlamanın inceliklerini deneyimleyeceksiniz.

 

Neden Katılmalısınız?

Design Thinking, Service Design, UX Design gibi kavramlar ürünlerin hangi problemi, hangi müşteri için nasıl çözdüğünü keşfetmeyi ve tasarlamayı sağlar. Ancak dijital ürünlerin hayata geçmesi için kullanıcı odaklı bir tasarım yetmez. Bu tasarımı yazılım üretmeye yönelik bir ürün tanımı ile desteklemek gerekir. Böyle bir tanımın olmaması  durumda ürünlerin tasarlanan şekilde ve planlanan sürelerde üretilmesi mümkün değildir.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 • Strateji ve Araştırmadan Ürün Tanımlamaya Geçiş

 • Ürün Tanımlamanın Amacı Ve Genel Tarifi

 • Ürün Tanımlamanın Bileşenleri

 • Temel Ürün Tanımı Çıktıları

  • Job Story, User Story, Use Case uygulamaları

  • User Flow ve Task Flow uygulamaları

  • Test Case uygulaması

 • Temel Tasarım Bilgisi ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

 • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Modelleri

 • Akış Tasarımı Uygulaması

  • Shorthand For UI Uygulaması

 • Temel Arayüz Tasarımı Bilgisi

  • Arayüz Prototipleme

 

INVERTIV Hakkında

INVERTIV, uçtan uca ürün yönetimi, ürün stratejisi ve servis tasarımı alanlarında uygulamalı eğitimler, süreç tasarımı, danışmanlık ve koçluk hizmetleri verir. Ürün insanlarının ve ürün geliştirme sürecinin seviye atlamasını sağlayarak, daha başarılı ürünler üretilmesini sağlar. Ürün tecrübesini global girişim hızlandırma tecrübesiyle birleştirerek girişim hızlandırma/inkübasyon programlarının katma değerini artırır.

ATÖLYE Hakkında

ATÖLYE, disiplinlerötesi bir inovasyon platformudur. Çalışmaların merkezinde yer alan ödüllü stratejik tasarım stüdyosu ile ürün-servis-sistem tasarımı, kurumsal dönüşüm ve yeni platform tasarımı gibi farklı alanlarda uluslararası projeler geliştirir. bomontiada’da yer alan 700 m2’lik yaratıcı platformu ile projeleri farklı öğeler ile destekler: iş birliği olasılıklarını arttıran 120 kişilik disiplinlerarası bir komünite, yaratıcı süreçlere eşlik eden bir dijital-fiziksel deneyim prototipleme alanı ve etkileşimi tetikleyen bir etkinlik alanı.

Eğitmen Akar Şümşet Hakkında

INVERTIV'in kurucusu Akar Şümşet yaklaşık 10 yıldır dijital ürün tasarımı, yönetimi, kullanıcı deneyimi tasarımı, oyunlaştırma, girişimcilik ve girişim hızlandırma üzerine çalışmaktadır. Turkcell, Vodafone, Akbank, Comodo, Coca Cola gibi firmalara danışmanlık vermiştir. Uluslararası konferanslarda (World Usability Congress, UX Alive) ve  UX Collective ve Smashing Magazine gibi mecralarda konuşmakta, yazmaktadır. ProductTank İstanbul'un kurucu organizatörüdür. Product management, product design, product development, ux design, innovation, gamification, startup incubation & acceleration alanlarında eğitim ve danışmanlık vermektedir.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:00

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:00


ATÖLYE, Tarihi Bomonti Bira Fabrikası Silahşör Cad. Birahane Sok. No: 1 Şişli, Istanbul, Turkey, Şişli, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
INVERTIV Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Invertiv 2018 yılında Akar Şümşet tarafından kurulmuştur. Invertiv tüm servislerini sonuç üreten ürünler geliştirmek üzere kurmuştur. Bu felsefeyi uygulamaya geçirmek üzere 5 D’s of PMUX framework’ünü geliştirmiştir. Invertiv'in Kurucusu Akar Şümşet Hakkında Yaklaşık 10 yıldır ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi tasarımı, girişimler üzerine çalışan Akar Şümşet'in portfolyosunda Turkcell, Startupbootcamp, Comodo, iLab Holding gibi dev firmalar ve Zeplin ve Fitwell gibi Türkiye'nin global çapta başarılı girişimleri bulunuyor. E-Ticaret, SaaS, FinTech, Gayrimenkul Listeleme gibi birçok farklı alanda ürün yönetimi, optimizasyon ve kullanıcı deneyimi tasarımı ekiplerini yönetmiştir. Smashing Magazine, UX Collective ve UX Planet gibi global yayınlarda yazıları da yayınlanan Akar Şümşet, aynı zamanda UX Alive ve World Usability Congress gibi uluslararası etkinliklerde konuşmacı olarak da yer almaktadır. Son dönemlerde eğitimci ve danışman olarak çalışmanın yanında ProductTank İstanbul'un kurucu organizatörü olarak meetuplar düzenlemektedir.

Yorumlar